114-0312/01 – History of Economic Thought (DET )

Gurantor departmentDepartment of EconomicsCredits2
Subject guarantorprof. Ing. Martin Macháček, Ph.D. et Ph.D.Subject version guarantorIng. Lenka Spáčilová, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
YearSemesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
SPA60 Ing. Lenka Spáčilová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

- outline the development of economic thinking from ancient era to the preset - argue and assess the contribution of the particular economic ideas to development of economics -recognise and formulate the distinctions between the Neoclassical School and the Keynesian School - conclude the consequences of crisis of the Keynesian theory in seventies of twenty - formulate the basic differences of nonmainstream economic theories - identify the characteristics of the Czech economic thought

Teaching methods

Lectures

Summary

The course introduces students to the development of the main directions and particular schools of economic thinking. It compares theoretical approaches to the chosen economic issues within the framework of various conceptions of economic theory. Futhermore, it provides an insight into the development of ideas concerning the history of economic thinking.

Compulsory literature:

1. EKELUND JR., Robert B. and Robert F. HÉBERT. A History of Economic Theory and Method. 6th ed. Waveland Press, 2013. ISBN 978-1478606383. 2. HOLMAN, Robert. Dějiny ekonomického myšlení. 4. vyd. Praha: C. H. Beck, 2017. ISBN 978 -80-7400-641-8. 3. SOJKA, Milan. Dějiny ekonomických teorií. Praha: Havlíček Brain Team, 2010. ISBN 978-80-87109-21-2.

Recommended literature:

1. SIRŮČEK, Pavel. Průvodce dějinami standardních ekonomických teorií. 2. vyd. Slaný: Melandrium, 2003. ISBN 80-86175-35-9. 2. VENCOVSKÝ, František. Dějiny českého ekonomického myšlení do r. 1948. Brno: Nadace Universitas Masarykiana, 1997. ISBN 80-210-1624-8. 3. WHITE, Lawrence H. The Clash of Economic Ideas: The Great Policy Debates and Experiments of the Last Hundred Years. Cambridge: Cambridge University Press, 2012. ISBN 978-1107621336.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Ekonomické myšlení ve starověku a středověku. a. Ekonomické učení ve starém Řecku a Římě. b. Scholastické myšlení středověku. 2. Merkantilismus jako ekonomické učení a hospodářská politika. a. Vznik a charakteristické rysy raného merkantilismu. b. Rozvinutý merkantilismus. 3. Fyziokraté. a. Fyziokraté a hospodářský liberalismus. b. F. Quesnay a jeho ekonomická tabulka. 4. Klasická škola politické ekonomie. a. Učení A. Smitha. b. Politická ekonomie D. Ricarda. c. Další vývoj klasické ekonomie – T. R. Malthus, J. B. Say, J. S. Mill. 5. Neoklasická ekonomie I. a. Vznik a charakteristické rysy neoklasické ekonomie. b. Teorie mezního užitku v pojetí rakouské subjektivně psychologické školy. 6. Neoklasická ekonomie II. a. Teorie dílčí rovnováhy v díle Alfreda Marshalla. b. Model všeobecné ekonomické rovnováhy Leona Walrase. 7. Teorie nedokonalé a monopolistické konkurence. a. Teorie nedokonalé konkurence v pojetí J. Robinsonové. b. Teorie monopolistické konkurence v pojetí E. Chamberlina. 8. Makroekonomický přístup švédské školy. a. Hospodářská politika navrhovaná švédskými ekonomy. 9. Makroekonomická teorie J. M. Keynese. a. Charakteristické rysy Keynesovy teorie. b. Keynesova teorie efektivní poptávky. c. Keynesova teorie úroku a peněz. 10. Neokeynesovská a postkeysovská teorie, nové keynesovství. a. Neokeynesovství a hospodářská politika. b. Postkeynesovská kritika neokeynesovství. c. Větve nového keynesovství. 11. Monetarismus. a. Vznik, vývoj a charakteristické rysy monetarismu. b. M. Friedman a nová kvantitativní teorie peněz. c. Monetaristické pojetí inflace a nezaměstnanosti. 12. Ekonomie strany nabídky. Nová klasická ekonomie. a. Vliv daňového systému na chování hospodářských subjektů. b. Hypotéza racionálních očekávání. c. Účinnost hospodářské politiky podle nové klasické ekonomie. 13. Alternativní směry soudobého ekonomického myšlení. a. Německá historická škola a institucionalismus. b. Neoinstitucionalismus. c. Teorie industriální, postindustriální a informační společnosti. 14. Tradice a vývoj českého ekonomického myšlení. a. Vývoj českého ekonomického myšlení do I. světové války. b. České ekonomické myšlení mezi dvěma světovými válkami. c. České ekonomické myšlení po II. světové válce.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2008/2009 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (N6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration (00) European Integration P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance (00) Finance P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T040) Regional Development (00) Regional Development P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (N6208) Economics and Management (6202T049) Accounting and Taxes P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (B6202) Economic Policy and Administration (7202R020) Economics Journalism P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2008/2009 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T027) National Economy (00) National Economy P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (N6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration (00) European Integration P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (M6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration (01) European Integration P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T027) National Economy (00) National Economy P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance (00) Finance P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T040) Regional Development (00) Regional Development P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (N6208) Economics and Management (6202T049) Accounting and Taxes P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance (00) Finance P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T049) Accounting and Taxes P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T027) National Economy (00) National Economy P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T040) Regional Development (00) Regional Development P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (N6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration (00) European Integration P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2005/2006 (N6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration (00) European Integration P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6209T025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance (00) Finance P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6201T004) Economics P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (N6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration (00) European Integration P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2004/2005 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance (00) Finance P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2004/2005 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.