114-0312/03 – Dějiny ekonomických teorií (DET )

Garantující katedraKatedra ekonomieKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Martin Macháček, Ph.D. et Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Martin Macháček, Ph.D. et Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2011/2012Rok zrušení2018/2019
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MAH11 prof. Ing. Martin Macháček, Ph.D. et Ph.D.
SPA60 Ing. Lenka Spáčilová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 3+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- charakterizovat vývoj ekonomického myšlení od starověku do současnosti - diskutovat a zhodnotit přínos jednotlivých ekonomických směrů pro rozvoj ekonomického myšlení - rozpoznat a formulovat rozdíly mezi neoklasickou a keynesovskou ekonomií - shrnout důsledky krize keynesovské teorie v 70. letech 20. století a vysvětlit vznik soudobých teorií - formulovat základní odlišnosti ekonomických směrů stojících mimo hlavní proud ekonomického myšlení - identifikovat chrakteristické rysy českého ekonomického myšlení

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Předmět seznamuje posluchače s vývojem hlavních směrů a jednotlivých škol ekonomického myšlení od starověku až po současnost. Částečná pozornost je věnována také teoriím stojícím mimo hlavní proud ekonomického myšlení. Předmět by měl posluchačům umožnit pochopení vzniku a podstaty ekonomických teorií, o něž se opírá soudobá ekonomie a jiné navazující disciplíny.

Povinná literatura:

1. EKELUND JR., Robert B. and Robert F. HÉBERT. A History of Economic Theory and Method. 6th ed. Waveland Press, 2013. ISBN 978-1478606383. 2. HOLMAN, Robert. Dějiny ekonomického myšlení. 4. vyd. Praha: C. H. Beck, 2017. ISBN 978 -80-7400-641-8. 3. SOJKA, Milan. Dějiny ekonomických teorií. Praha: Havlíček Brain Team, 2010. ISBN 978-80-87109-21-2.

Doporučená literatura:

1. SIRŮČEK, Pavel. Průvodce dějinami standardních ekonomických teorií. 2. vyd. Slaný: Melandrium, 2003. ISBN 80-86175-35-9. 2. VENCOVSKÝ, František. Dějiny českého ekonomického myšlení do r. 1948. Brno: Nadace Universitas Masarykiana, 1997. ISBN 80-210-1624-8. 3. WHITE, Lawrence H. The Clash of Economic Ideas: The Great Policy Debates and Experiments of the Last Hundred Years. Cambridge: Cambridge University Press, 2012. ISBN 978-1107621336.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Zkouška je písemná. Student úspěšně ukončí předmět, pokud získá 51 bodů ze 100 možných.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Ekonomické myšlení ve starověku a středověku. a. Ekonomické učení ve starém Řecku a Římě. b. Scholastické myšlení středověku. 2. Merkantilismus jako ekonomické učení a hospodářská politika. a. Vznik a charakteristické rysy raného merkantilismu. b. Rozvinutý merkantilismus. 3. Fyziokraté. a. Fyziokraté a hospodářský liberalismus. b. F. Quesnay a jeho ekonomická tabulka. 4. Klasická škola politické ekonomie. a. Učení A. Smitha. b. Politická ekonomie D. Ricarda. c. Další vývoj klasické ekonomie – T. R. Malthus, J. B. Say, J. S. Mill. 5. Neoklasická ekonomie I. a. Vznik a charakteristické rysy neoklasické ekonomie. b. Teorie mezního užitku v pojetí rakouské subjektivně psychologické školy. 6. Neoklasická ekonomie II. a. Teorie dílčí rovnováhy v díle Alfreda Marshalla. b. Model všeobecné ekonomické rovnováhy Leona Walrase. 7. Teorie nedokonalé a monopolistické konkurence. a. Teorie nedokonalé konkurence v pojetí J. Robinsonové. b. Teorie monopolistické konkurence v pojetí E. Chamberlina. 8. Makroekonomický přístup švédské školy. a. Hospodářská politika navrhovaná švédskými ekonomy. 9. Makroekonomická teorie J. M. Keynese. a. Charakteristické rysy Keynesovy teorie. b. Keynesova teorie efektivní poptávky. c. Keynesova teorie úroku a peněz. 10. Neokeynesovská a postkeysovská teorie, nové keynesovství. a. Neokeynesovství a hospodářská politika. b. Postkeynesovská kritika neokeynesovství. c. Větve nového keynesovství. 11. Monetarismus. a. Vznik, vývoj a charakteristické rysy monetarismu. b. M. Friedman a nová kvantitativní teorie peněz. c. Monetaristické pojetí inflace a nezaměstnanosti. 12. Ekonomie strany nabídky. Nová klasická ekonomie. a. Vliv daňového systému na chování hospodářských subjektů. b. Hypotéza racionálních očekávání. c. Účinnost hospodářské politiky podle nové klasické ekonomie. 13. Alternativní směry soudobého ekonomického myšlení. a. Německá historická škola a institucionalismus. b.Neoinstitucionalismus. c.Teorie industriální, postindustriální a informační společnosti. 14. Tradice a vývoj českého ekonomického myšlení. a. Vývoj českého ekonomického myšlení do I. světové války. b. České ekonomické myšlení mezi dvěma světovými válkami. c. České ekonomické myšlení po II. světové válce.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2011/2012 zimní semestr, platnost do: 2018/2019 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška 100  51 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2018/2019 (N6208) Ekonomika a management (6202T049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N6208) Ekonomika a management (6202T049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N6208) Ekonomika a management (6202T049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N6208) Ekonomika a management (6202T049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N6208) Ekonomika a management (6202T049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N6208) Ekonomika a management (6202T049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N6208) Ekonomika a management (6202T049) Účetnictví a daně (00) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N6208) Ekonomika a management (6202T049) Účetnictví a daně (00) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (00) Regionální rozvoj P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N6208) Ekonomika a management (6202T049) Účetnictví a daně (00) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (00) Regionální rozvoj P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2018/2019 zimní
2016/2017 zimní
2015/2016 zimní
2014/2015 zimní
2012/2013 zimní