114-0314/01 – International Economics (ME)

Gurantor departmentDepartment of EconomicsCredits3
Subject guarantordoc. Ing. Martin Hodula, Ph.D.Subject version guarantorprof. PhDr. František Varadzin, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year1Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesEKFIntended for study types
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
JUR33 Ing. Martin Juroška, Ph.D.
VAR10 prof. PhDr. František Varadzin, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

- To analyze development trends of world economy in a theoretical form. - To explain contemporary models of foreign trade. - To formulate monetary models of international relations. - To identify particularities of production factors' international movement. - To evaluate processes of integration and differentiation in international relations.

Teaching methods

Lectures
Seminars

Summary

Explanation of theories of international economics and its application on the essential problems in world economy development.

Compulsory literature:

KRUGMAN Paul R. a Maurice OBSTFELD. International economics: theory and policy. 10th ed. Boston: Pearson, 2014. 767 s. ISBN 978-129-201-9550.

Recommended literature:

CARBAUGH, R. J. International Economics. 14th ed. South Western, Cengage Learning International Offices, 2013. 533 s. ISBN 978-1-285-06031-6

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Úvod do studia. Stanovení podmínek absolvování kurzu. Rozbor literatury. Zadání úkolů. 2. Metodologické problémy světové ekonomiky. Světová ekonomika jako teoretický problém. Vývoj názorů na světovou ekonomiku. 3. Mezinárodní ekonomická komparace – kvalitativní problémy. Teorie komparace. Mezinárodní ekonomické systémy. 4. Mezinárodní ekonomická komparace – kvantitativní problémy. Problém měření. Systém ekonomických účtů. Problém převodu veličin. 5. Vývoj teorií mezinárodního obchodu. Vznik teorie mezinárodního obchodu. Vývoj teorií v 19. století. Vývoj teorií ve 20. století. 6. Teorie svobodného obchodu. A. Smith. D. Ricardo. J.S.Mill. G. Haberler. Heckscher – Ohlinova teorie. 7. Protekcionistické teorie mezinárodního obchodu. F. List. J. Carey. Keynesiánské pojetí protekcionismu. Teorie periferní ekonomiky a nový ekonomický řád. 8. Problematika směnných kursů. Vývoj mezinárodního měnového systému. Typy kursů. 9. Teorie platební bilance. Platební bilance jako ekonomická kategorie. Struktura platební bilance. Účtování na platební bilanci. 10. Vyrovnávací procesy na platební bilanci. Cenové vyrovnávací procesy. Kursové vyrovnávací procesy. 11. Mezinárodní pohyby výrobních činitelů. Mezinárodní pohyby kapitálu a pracovní síly. 12. Mezinárodní ekonomické instituce. Teritoriální ekonomické organizace. Světová banka, MMF, WTO. 13. Teorie integračních procesů. Pojetí integračních procesů. Typy integračních sdružení. Teritoriální integrace. 14. Mezinárodní integrační procesy. EU, NAFTA, ASEAN, SELA.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance (00) Finance P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T027) National Economy (00) National Economy P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2007/2008 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance (00) Finance P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance (00) Finance P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance (00) Finance P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance (00) Finance P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.