114-0314/04 – Mezinárodní ekonomie (ME)

Garantující katedraKatedra ekonomieKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Martin Hodula, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Martin Hodula, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2011/2012Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
GRE0018 Ing. Jiří Gregor, Ph.D.
HOD063 doc. Ing. Martin Hodula, Ph.D.
LOK02 Ing. Aleš Lokaj, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- Analyzovat v teoretické podobě vývojové trendy mezinárodního hospodářství - Vysvětlit soudobé modely zahraničního obchodu - Formulovat monetární modely mezinárodních vztahů - Identifikovat zvláštnosti mezinárodního pohybu produkčních faktorů - Vyhodnotit integrační a diferenciační procesy v mezinárodních vztazích

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře

Anotace

Vysvětlení teorií mezinárodní ekonomie a jejich aplikace na vývoj světového hospodářství.

Povinná literatura:

1. CIHELKOVÁ, Eva a kol. Mezinárodní ekonomie II. Praha: C.H.Beck, 2008. ISBN 978-80-7400-054-6.2. Kindleberger, Ch. P.: Světová ekonomika. Praha, Academia 1978. 2. MAJEROVÁ, Ingrid a Pavel NEZVAL. Mezinárodní ekonomie v teorii a praxi. Brno: Computer Press, 2011. 357 s. ISBN 978-80-251-3421-4.3. 3. VARADZIN, František. Teorie světové ekonomiky. Ostrava: VŠB-TUO, 1997. 190 s. ISBN 80-7078-489-X.

Doporučená literatura:

1. HODULÁK, Vladan a Oldřich KRPEC. Politická ekonomie mezinárodních vztahů. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 360 s. ISBN 978-80-210-5481-3. 2. KUBIŠTA, V. Mezinárodní ekonomické vztahy. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2009. 384 s. ISBN 978-80-7380-191-5.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Aktivní účast na cvičení, samostudium doporučené literatury.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do studia. Stanovení podmínek absolvování kurzu. Rozbor literatury. Zadání úkolů. 2. Metodologické problémy světové ekonomiky. Světová ekonomika jako teoretický problém. Vývoj názorů na světovou ekonomiku. 3. Mezinárodní ekonomická komparace – kvalitativní problémy. Teorie komparace. Mezinárodní ekonomické systémy. 4. Mezinárodní ekonomická komparace – kvantitativní problémy. Problém měření. Systém ekonomických účtů. Problém převodu veličin. 5. Vývoj teorií mezinárodního obchodu. Vznik teorie mezinárodního obchodu. Vývoj teorií v 19. století. Vývoj teorií ve 20. století. 6. Teorie svobodného obchodu. A. Smith. D. Ricardo. J.S.Mill. G. Haberler. Heckscher – Ohlinova teorie. 7. Protekcionistické teorie mezinárodního obchodu. F. List. J. Carey. Keynesiánské pojetí protekcionismu. Teorie periferní ekonomiky a nový ekonomický řád. 8. Problematika směnných kursů. Vývoj mezinárodního měnového systému. Typy kursů. 9. Teorie platební bilance. Platební bilance jako ekonomická kategorie. Struktura platební bilance. Účtování na platební bilanci. 10. Vyrovnávací procesy na platební bilanci. Cenové vyrovnávací procesy. Kursové vyrovnávací procesy. 11. Mezinárodní pohyby výrobních činitelů. Mezinárodní pohyby kapitálu a pracovní síly. 12. Mezinárodní ekonomické instituce. Teritoriální ekonomické organizace. Světová banka, MMF, WTO. 13. Teorie integračních procesů. Pojetí integračních procesů. Typy integračních sdružení. Teritoriální integrace. 14. Mezinárodní integrační procesy. EU, NAFTA, ASEAN, SELA.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2011/2012 zimní semestr, platnost do: 2016/2017 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  18
        Zkouška Zkouška 70  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N0413A050014) Ekonomika a management (S03) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0413A050014) Ekonomika a management (S03) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0413A050014) Ekonomika a management (S03) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2018/2019 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství (00) Národní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství (00) Národní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství (00) Národní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku