114-0316/03 – Seminář z institucionální ekonomie (SIE)

Garantující katedraKatedra ekonomieKredity4
Garant předmětuIng. Irena Paličková, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Václav Jurečka, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2011/2012Rok zrušení2018/2019
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JUR20 prof. Ing. Václav Jurečka, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Pedagogickým cílem tohoto kurzu je schopnost studentů: - definovat instituce v kontextu institucionální ekonomie - identifikovat a zhodnotit vliv institucí na ekonomický život společnosti - vysvětlit vývoj institucí a rozlišit přitom "human action" a "human design" koncept - charakterizovat typologii institucí. - ilustrovat vliv formálních a neformálních institucí na ekonomické chování lidí - diagnostikovat silné a slabé stránky institucionálního rámce české ekonomiky - vést rozpravu (diskutovat) o vztahu mezi "tvrdými" a "měkkými" faktory ekonomického rozvoje - propojovat poznatky z technokraticky pojatých předmětů s poznatky z více humanisticky zaměřených věd.

Vyučovací metody

Semináře

Anotace

Ve vývoji ekonomiky nehrají roli jen „tvrdé“ ekonomické faktory, jako jsou například investice, peníze, technologie a přírodní zdroje, ale také faktory představované například právním systémem, ekonomickou mentalitou obyvatelstva, systémem uznávaných hodnot, náboženstvím, historickou zkušeností, tradicemi apod. Právě těmito faktory, které označujeme jako faktory institucionální a které představují institucionální rámec ekonomiky, se zabývá institucionální ekonomie. Je to ekonomická disciplína, která se dotýká psychologie, sociologie, práva, politologie, historie a dalších humanitních a společenskovědních disciplín. Institucionální ekonomie často umožňuje vysvětlit i ty ekonomické jevy a procesy, při jejichž interpretaci ekonomie hlavního proudu selhává. Seminář z institucionální ekonomie je vhodný pro studentky a studenty, kteří si chtějí dokompletovat své poznatky z technokraticky zaměřených ekonomických předmětů o poznatky, které, ač jsou mimořádně důležité, bývají ekonomy hlavního proudu opomíjeny.

Povinná literatura:

1. MLČOCH, Lubomír. Institucionální ekonomie. Vyd. 2. Praha: Univerzita Karlova, 2005, 189 s. ISBN 80-246-1029-9. 2. VOIGT, Stefan. Institucionální ekonomie. Praha: Liberální institut, 2008, 236 s. ISBN 978-808-7197-134.

Doporučená literatura:

3. JEŽEK, Tomáš. Zrození ze zkumavky: svědectví o české privatizaci 1990-1997. Praha: Prostor, 2007. 228 s. ISBN 978-80-7260-183-7. 4. KLUSOŇ, Václav. Instituce a odpovědnost: k filozofii ekonomické vědy. Praha: Karolinum, 2004. 319 s. ISBN 80-246-0722-0. 5. LIŠKA, V., K. SLUKOVÁ a J. VOLEJNÍKOVÁ. Institucionální ekonomie. Příbram: Professional Publishing, 2011. 236 s. ISBN 978-80-7431-051-5. 6. MLČOCH, Lubomír. Ekonomie rodiny v proměnách času, institucí a hodnot. Praha: Karolinum, 2014. 194 s. ISBN 978-80-246-2323-8.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Aktivní účast na cvičení, samostudium doporučené literatury.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Seznámení s institucionální ekonomií 2. Instituce v ekonomice a v ekonomii 3. Institucionální změna – vývoj institucí 4. Instituce a ekonomický rozvoj 5. Vlastnická práva 6. Smlouvy a právní rámec ekonomiky 7. Úloha státu z pohledu institucionální ekonomie 8. Firma z hlediska institucionální ekonomie 9. Domácnost (rodina) z hlediska institucionální ekonomie 10. Vliv kulturních a náboženských faktorů na ekonomický rozvoj 11. Ekonomický přístup k politice 12. Institucionální změny a transformace české ekonomiky 13. Komparace explicitních a implicitních přístupů k institucím v ekonomických programech politických hnutí a stran

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2011/2012 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85 (85) 85
        písemný test Písemka 85  85
Rozsah povinné účasti: není stanoven

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T095) Ekonomika a právo v žurnalistice P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T095) Ekonomika a právo v žurnalistice P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T095) Ekonomika a právo v žurnalistice P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T095) Ekonomika a právo v žurnalistice P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku