114-0316/04 – Seminář z institucionální ekonomie (SIE)

Garantující katedraKatedra ekonomieKredity4
Garant předmětuIng. Irena Paličková, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Václav Jurečka, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2011/2012Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOL50 Dr. Ing. Eva Kolcunová
PAL32 Ing. Irena Paličková, Ph.D.
VRA0021 Ing. Věra Vráblíková
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Pedagogickým cílem tohoto kurzu je schopnost studentů: - definovat instituce v kontextu institucionální ekonomie - identifikovat a zhodnotit vliv institucí na ekonomický život společnosti - vysvětlit vývoj institucí a rozlišit přitom "human action" a "human design" koncept - charakterizovat typologii institucí. - ilustrovat vliv formálních a neformálních institucí na ekonomické chování lidí - diagnostikovat silné a slabé stránky institucionálního rámce české ekonomiky - vést rozpravu (diskutovat) o vztahu mezi "tvrdými" a "měkkými" faktory ekonomického rozvoje - propojovat poznatky z technokraticky pojatých předmětů s poznatky z více humanisticky zaměřených věd.

Vyučovací metody

Semináře

Anotace

Ve vývoji ekonomiky nehrají roli jen „tvrdé“ ekonomické faktory, jako jsou například investice, peníze, technologie a přírodní zdroje, ale také faktory představované například právním systémem, ekonomickou mentalitou obyvatelstva, systémem uznávaných hodnot, náboženstvím, historickou zkušeností, tradicemi apod. Právě těmito faktory, které označujeme jako faktory institucionální a které představují institucionální rámec ekonomiky, se zabývá institucionální ekonomie. Je to ekonomická disciplína, která se dotýká psychologie, sociologie, práva, politologie, historie a dalších humanitních a společenskovědních disciplín. Institucionální ekonomie často umožňuje vysvětlit i ty ekonomické jevy a procesy, při jejichž interpretaci ekonomie hlavního proudu selhává. Seminář z institucionální ekonomie je vhodný pro studentky a studenty, kteří si chtějí dokompletovat své poznatky z technokraticky zaměřených ekonomických předmětů o poznatky, které, ač jsou mimořádně důležité, bývají ekonomy hlavního proudu opomíjeny.

Povinná literatura:

1. MLČOCH, Lubomír. Institucionální ekonomie. Vyd. 2. Praha: Univerzita Karlova, 2005, 189 s. ISBN 80-246-1029-9. 2. VOIGT, Stefan. Institucionální ekonomie. Praha: Liberální institut, 2008, 236 s. ISBN 978-808-7197-134.

Doporučená literatura:

3. JEŽEK, Tomáš. Zrození ze zkumavky: svědectví o české privatizaci 1990-1997. Praha: Prostor, 2007. 228 s. ISBN 978-80-7260-183-7. 4. KLUSOŇ, Václav. Instituce a odpovědnost: k filozofii ekonomické vědy. Praha: Karolinum, 2004. 319 s. ISBN 80-246-0722-0. 5. LIŠKA, V., K. SLUKOVÁ a J. VOLEJNÍKOVÁ. Institucionální ekonomie. Příbram: Professional Publishing, 2011. 236 s. ISBN 978-80-7431-051-5. 6. MLČOCH, Lubomír. Ekonomie rodiny v proměnách času, institucí a hodnot. Praha: Karolinum, 2014. 194 s. ISBN 978-80-246-2323-8.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Prezentace studentů během semestru a písemný zápočtový test na konci semestru.

E-learning

Další požadavky na studenta

Aktivní účast na cvičení, samostudium doporučené literatury.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Seznámení s institucionální ekonomií 2. Instituce v ekonomice a v ekonomii 3. Institucionální změna – vývoj institucí 4. Instituce a ekonomický rozvoj 5. Vlastnická práva 6. Smlouvy a právní rámec ekonomiky 7. Úloha státu z pohledu institucionální ekonomie 8. Firma z hlediska institucionální ekonomie 9. Domácnost (rodina) z hlediska institucionální ekonomie 10. Vliv kulturních a náboženských faktorů na ekonomický rozvoj 11. Ekonomický přístup k politice 12. Institucionální změny a transformace české ekonomiky 13. Komparace explicitních a implicitních přístupů k institucím v ekonomických programech politických hnutí a stran

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2011/2012 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet 85 (85) 85 3
        Písemný test Písemka 85  85 3
Rozsah povinné účasti: není stanoven

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (00) Regionální rozvoj P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa (00) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa (00) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (00) Regionální rozvoj P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa (00) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (00) Regionální rozvoj P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2018/2019 zimní
2017/2018 zimní
2016/2017 zimní
2012/2013 zimní
2011/2012 zimní