114-0317/01 – Economic History of Czechoslovakia/Czech Republic ()

Gurantor departmentDepartment of EconomicsCredits3
Subject guarantorprof. PhDr. Jana Geršlová, CSc.Subject version guarantorprof. PhDr. Jana Geršlová, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2003/2004Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesEKFIntended for study types
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
GER35 prof. PhDr. Jana Geršlová, CSc.
SEK16 doc. PhDr. PaedDr. Milan Sekanina, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Economic History of Czechoslovakia/Czech Republic

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Vznik a vývoj industriální společnosti, průmyslové revoluce a důsledky objevů ve společnosti, hospodářství českých zemí a Slovenska v rakousko- uherské monarchii. 2. Hospodářské dědictví po habsburské monarchii (změny vlastnických poměrů v průběhu nostrifikace a pozemkové reformy, upevnění čs. měny, osobnosti hospodářského života). 3. Etapy a hlavní rysy čs. hospodářského vývoje ve 20. letech (státní hospodářská politika vlád, situace v oblasti kapitálu, zahraniční kapitál, změna koncepce po r. 1925, prosperita 2. pol. 20. let). 4. Etapy a hlavní rysy čs. hospodářského vývoje ve 30. letech (dopady a průběh velké hospodářské krize v čs. hospodářství, státní intervencionismus, čs. východiska z krize, zbrojení, důsledky Mnichovské konference). 5. Průmyslová výroba, zemědělství, vnitřní a zahraniční obchod (celková charakteristika, odvětvová skladba průmyslu, problémy lokalizace, živnostenské podnikání, výrobní řemesla, pozemková reforma a struktura zemědělských podniků, vývoj obchodní sítě a změny úlohy obchodu v jednotlivých vývojových etapách). 6. Postavení Československa ve světovém hospodářství (srovnání výsledků hospodářského vývoje CSR s jinými zeměmi, relace mezi českých a zahraničním kapitálem, bilance hospodářství). 7. Válečné řízené hospodářství v českých zemích a na Slovensku v období 2. světové války, germanizace hospodářství, důsledky. 8. Podmínky a východiska pro první systémovou transformaci čs. ekonomiky 1945-48. 9. Vývoj plánovitého řízení čs. ekonomiky v netržních podmínkách 1949-55. 10. První pokus o reformu mechanismu fungování socialistické ekonomiky a jeho nezdar 1957-62. 11. Nástup ke druhé hospodářské reformě a její násilné potlačení 1963-69. 12. Přechod od druhé ekonomické reformy k obnovení dřívějšího modelu centrálního plánování v období normalizace (70. léta). 13. Pokusy normalizačního vedení o reformu ekonomické soustavy v 80. letech. 14. Strategie druhé systémové transformace čs. hospodářství po roce 1989, sociálně tržní hospodářství, jeho podstata a výsledky v 90. letech.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R010) Finance (00) Finance P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R027) National Economy P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2006/2007 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration (00) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R049) Accounting and Taxes (00) Účetnictví a daně P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R010) Finance (00) Finance P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R040) Regional Development P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R049) Accounting and Taxes (00) Účetnictví a daně P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration (00) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration (01) European Integration P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R049) Accounting and Taxes (02) Accounting and Taxes P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2005/2006 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R049) Accounting and Taxes (05) Accounting and Taxes P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2004/2005 (M6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration (01) European Integration P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration (00) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R010) Finance (00) Finance P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R049) Accounting and Taxes (00) Účetnictví a daně P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (B6202) Economic Policy and Administration (6210R004) European Integration (00) European Integration P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R049) Accounting and Taxes (02) Accounting and Taxes P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner