114-0317/01 – Hospodářské dějiny ČSR/ČR ()

Garantující katedraKatedra ekonomieKredity3
Garant předmětuprof. PhDr. Jana Geršlová, CSc.Garant verze předmětuprof. PhDr. Jana Geršlová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studia
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
GER35 prof. PhDr. Jana Geršlová, CSc.
SEK16 doc. PhDr. PaedDr. Milan Sekanina, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Vývoj hospodářství našich zemí je sledován od poloviny 19. století, kdy se začala rozvíjet industriální společnost, do konce 20. století s důrazem na vývoj tržní ekonomiky ČSR 1918-1938 a základní rysy vývoje centrálně plánované ekonomiky v ČSR/CR ve druhé polovině 20. století. Výklad je doveden až do období transformace čs. a českého hospodářství po roce 1989.

Povinná literatura:

1. Geršlová, J. – Sekanina, M.: Zrození nové doby. Stručné hospodářské dějiny českých zemí (od poloviny 19. století do konce 80. let 20. století). Ostrava - Valašské Meziříčí 1999. 2. Geršlová, J. – Sekanina, M.: Teze k přednáškám předmětu Dějiny národního hospodářství. Ostrava 2002.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Vznik a vývoj industriální společnosti, průmyslové revoluce a důsledky objevů ve společnosti, hospodářství českých zemí a Slovenska v rakousko- uherské monarchii. 2. Hospodářské dědictví po habsburské monarchii (změny vlastnických poměrů v průběhu nostrifikace a pozemkové reformy, upevnění čs. měny, osobnosti hospodářského života). 3. Etapy a hlavní rysy čs. hospodářského vývoje ve 20. letech (státní hospodářská politika vlád, situace v oblasti kapitálu, zahraniční kapitál, změna koncepce po r. 1925, prosperita 2. pol. 20. let). 4. Etapy a hlavní rysy čs. hospodářského vývoje ve 30. letech (dopady a průběh velké hospodářské krize v čs. hospodářství, státní intervencionismus, čs. východiska z krize, zbrojení, důsledky Mnichovské konference). 5. Průmyslová výroba, zemědělství, vnitřní a zahraniční obchod (celková charakteristika, odvětvová skladba průmyslu, problémy lokalizace, živnostenské podnikání, výrobní řemesla, pozemková reforma a struktura zemědělských podniků, vývoj obchodní sítě a změny úlohy obchodu v jednotlivých vývojových etapách). 6. Postavení Československa ve světovém hospodářství (srovnání výsledků hospodářského vývoje CSR s jinými zeměmi, relace mezi českých a zahraničním kapitálem, bilance hospodářství). 7. Válečné řízené hospodářství v českých zemích a na Slovensku v období 2. světové války, germanizace hospodářství, důsledky. 8. Podmínky a východiska pro první systémovou transformaci čs. ekonomiky 1945-48. 9. Vývoj plánovitého řízení čs. ekonomiky v netržních podmínkách 1949-55. 10. První pokus o reformu mechanismu fungování socialistické ekonomiky a jeho nezdar 1957-62. 11. Nástup ke druhé hospodářské reformě a její násilné potlačení 1963-69. 12. Přechod od druhé ekonomické reformy k obnovení dřívějšího modelu centrálního plánování v období normalizace (70. léta). 13. Pokusy normalizačního vedení o reformu ekonomické soustavy v 80. letech. 14. Strategie druhé systémové transformace čs. hospodářství po roce 1989, sociálně tržní hospodářství, jeho podstata a výsledky v 90. letech.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2006/2007 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa (00) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R049) Účetnictví a daně (00) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R049) Účetnictví a daně (00) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa (00) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R049) Účetnictví a daně (02) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R049) Účetnictví a daně (05) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (M6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa (00) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R049) Účetnictví a daně (00) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R049) Účetnictví a daně (02) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku