114-0318/01 – History of National Economy for FMMI (DNH FMMI)

Gurantor departmentDepartment of EconomicsCredits2
Subject guarantordoc. PhDr. PaedDr. Milan Sekanina, CSc.Subject version guarantordoc. PhDr. PaedDr. Milan Sekanina, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year1Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2005/2006Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesFMTIntended for study types
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
GER35 prof. PhDr. Jana Geršlová, CSc.
SEK16 doc. PhDr. PaedDr. Milan Sekanina, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 2+0
Part-time Credit 10+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

popsat vývoj hospodářství českých zemí od poloviny 19. století do zemí od konce 20. století objasnit vývoj těžkého průmyslu v českých zemích (Československu).

Teaching methods

Summary

Cílem předmětu je získání přehledu o vývoji hospodářství našich poloviny 19. století do zemí od konce 20. století s důrazem na vývoj těžkého průmyslu v českých zemích (Československu).

Compulsory literature:

. Geršlová, J. – Sekanina, M.: Zrození nové doby. Stručné hospodářské dějiny českých zemí (od poloviny 19. století do konce 80. let 20. století). Ostrava - Valašské Meziříčí 1999. 2. Geršlová, J. – Sekanina, M.: Teze k přednáškám předmětu Dějiny národního hospodářství. Ostrava 2002. 3. Geršlová, J., Sekanina, M.: Lexikon našich hospodářských dějin. Praha, Libri 2003.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Vývoj hospodářství českých zemí do 1. světové války (Vývoj industriální společnosti, a průmyslové revoluce, postavení českých zemí v hospodářství monarchie, živnostenské podnikání, vznik bank a průmyslových odvětví). 2. Vznik samostatného československého hospodářství, čs. měna, nostrifikace, základy hospodářské prosperity. 3. Finance a bankovnictví (přehled bankovních seskupení a úloha obchodních akciových bank, systém peněžních institucí a pojišťoven). 4. Průmysl a živnosti (základní přehled odvětví a profilujících podniků, regionální zvláštnosti průmyslové výroby, malé a střední podniky, úloha obchodních a živnostenských komor). 5. Vývoj obchodu v období první republiky, základní rysy vývoje zemědělství (změny v úloze obchodu v jednotlivých etapách vývoje první ČSR, obchodní síť, pozemková reforma a struktura zemědělských podniků). 6. Shrnutí etap hospodářského vývoje 1918–38 (období hospodářské lability 1918-21, poválečná hospodářská krize 1921-23, stabilizace ekonomiky a přechod ke konjunktuře 1924-29, velká hospodářská krize 1929-33, oživení ekonomiky 1934-38, tzv. pomnichovská druhá republika). 7. Bilance hospodářství první ČSR (srovnání výsledků hospodářského vývoje s jinými zeměmi, relace mezi českým a zahraničním kapitálem). 8. Hospodářský vývoj Československa v letech pomnichovské republiky a okupace (vznik Protektorátu Čechy a Morava, válečné řízené hospodářství). 9. Zásahy do mnohasektorové ekonomiky v letech 1945-1948 (vnější a vnitřní předpoklady vzniku poválečné ČSR, měnová reforma, na cestě ke dvouletce, zlomový rok 1947, nastolení komunistické diktatury, poúnorové období roku 1948). 10. Budování centrálně plánované ekonomiky v Československu (studená válka, přechod k plánovanému řízení ekonomiky 1949-1953, první pětiletka, změny hospodářské politiky v letech 1954-55). 11. Hospodářské problémy 2. pol. 50. let a pokusy o jejich řešení (druhá pětiletka, pokus o ekonomickou reformu, K. Rozsypal, příčiny deprese čs. ekonomiky na poč. 60. let). 12. Socialistická ekonomika v představách reformátorů v polovině 60. let (Šikova hospodářská reforma a její realizace, společenské důsledky reformy, Pražské jaro a jeho potlačení, nástup normalizace). 13. Deformace hospodářských vztahů v 70. a 80. letech (východiska konsolidace, další pokusy o reformy hospodářství v 80. letech, přestavba a její důsledky), mezinárodní srovnání hospodářského vývoje. 14. Transformace československé ekonomiky a její vývoj v 90. letech.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation Credit 85 (85) 0 3
        Written exam Written test 85  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (B2109) Metallurgical Engineering (2109R033) Foundry Technologies P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (B2109) Metallurgical Engineering (2109R035) Technologies of Metal Production P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (B2109) Metallurgical Engineering (2109R034) Forming Technologies and Material Treatment P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (B2109) Metallurgical Engineering (3904R020) Thermal Engineering and the Environment P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (B3922) Economics and Management of Industrial Systems (6208R123) Economics and Management in Industry P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (B3922) Economics and Management of Industrial Systems (3902R040) Automation and Computing in Industry P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (B3922) Economics and Management of Industrial Systems (3902R041) Quality Management P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (B3909) Process Engineering (2805R001) Chemistry and Technology of Environmental Protection P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (B3909) Process Engineering (2811R002) Fuel Chemistry and Technology P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (B3909) Process Engineering (3911R008) Chemical and Physical Methods of Material Testing P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (B3923) Materials Engineering (3911R028) Material Diagnostics P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (B3923) Materials Engineering (3911R034) Materials and Technologies for Automobile Industry P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (B3923) Materials Engineering (3911R029) Non-ferrous Metals and Special Alloys P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (B3923) Materials Engineering (3911R030) Engineering Materials P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (B3923) Materials Engineering (3911R033) Material Recycling P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (B3922) Economics and Management of Industrial Systems (6208R123) Economics and Management in Industry K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (B3922) Economics and Management of Industrial Systems (6208R123) Economics and Management in Industry K Czech Třinec 1 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (B3922) Economics and Management of Industrial Systems (3902R041) Quality Management K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (B3922) Economics and Management of Industrial Systems (3902R041) Quality Management K Czech Třinec 1 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (B3922) Economics and Management of Industrial Systems (3902R040) Automation and Computing in Industry K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (B3922) Economics and Management of Industrial Systems (3902R040) Automation and Computing in Industry K Czech Třinec 1 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (B2109) Metallurgical Engineering (2109R033) Foundry Technologies K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (B2109) Metallurgical Engineering (2109R033) Foundry Technologies K Czech Třinec 1 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (B2109) Metallurgical Engineering (2109R034) Forming Technologies and Material Treatment K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (B2109) Metallurgical Engineering (2109R034) Forming Technologies and Material Treatment K Czech Třinec 1 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (B2109) Metallurgical Engineering (2109R035) Technologies of Metal Production K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (B2109) Metallurgical Engineering (2109R035) Technologies of Metal Production K Czech Třinec 1 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (B2109) Metallurgical Engineering (3904R020) Thermal Engineering and the Environment K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (B2109) Metallurgical Engineering (3904R020) Thermal Engineering and the Environment K Czech Třinec 1 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (B3923) Materials Engineering (3911R028) Material Diagnostics K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (B3923) Materials Engineering (3911R028) Material Diagnostics K Czech Třinec 1 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (B3923) Materials Engineering (3911R029) Non-ferrous Metals and Special Alloys K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (B3923) Materials Engineering (3911R029) Non-ferrous Metals and Special Alloys K Czech Třinec 1 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (B3923) Materials Engineering (3911R030) Engineering Materials K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (B3923) Materials Engineering (3911R030) Engineering Materials K Czech Třinec 1 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (B2109) Metallurgical Engineering (2109R033) Foundry Technologies P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (B2109) Metallurgical Engineering (2109R034) Forming Technologies and Material Treatment P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (B2109) Metallurgical Engineering (2109R035) Technologies of Metal Production P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (B2109) Metallurgical Engineering (3904R020) Thermal Engineering and the Environment P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (B3909) Process Engineering (2805R001) Chemistry and Technology of Environmental Protection P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (B3909) Process Engineering (2811R002) Fuel Chemistry and Technology P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (B3909) Process Engineering (3911R008) Chemical and Physical Methods of Material Testing P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (B3922) Economics and Management of Industrial Systems (3902R041) Quality Management P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (B3922) Economics and Management of Industrial Systems (6208R123) Economics and Management in Industry P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (B3923) Materials Engineering (3911R028) Material Diagnostics P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (B3923) Materials Engineering (3911R029) Non-ferrous Metals and Special Alloys P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (B3923) Materials Engineering (3911R030) Engineering Materials P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (B3923) Materials Engineering (3911R033) Material Recycling P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (B3923) Materials Engineering (3911R034) Materials and Technologies for Automobile Industry P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (B2109) Metallurgical Engineering (2109R033) Foundry Technologies K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (B2109) Metallurgical Engineering (2109R033) Foundry Technologies K Czech Třinec 1 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (B2109) Metallurgical Engineering (2109R034) Forming Technologies and Material Treatment K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (B2109) Metallurgical Engineering (2109R034) Forming Technologies and Material Treatment K Czech Třinec 1 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (B2109) Metallurgical Engineering (2109R035) Technologies of Metal Production K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (B2109) Metallurgical Engineering (2109R035) Technologies of Metal Production K Czech Třinec 1 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (B2109) Metallurgical Engineering (3904R020) Thermal Engineering and the Environment K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (B2109) Metallurgical Engineering (3904R020) Thermal Engineering and the Environment K Czech Třinec 1 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (B3922) Economics and Management of Industrial Systems (3902R040) Automation and Computing in Industry K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (B3922) Economics and Management of Industrial Systems (3902R040) Automation and Computing in Industry K Czech Třinec 1 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (B3922) Economics and Management of Industrial Systems (3902R041) Quality Management K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (B3922) Economics and Management of Industrial Systems (3902R041) Quality Management K Czech Třinec 1 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (B3922) Economics and Management of Industrial Systems (6208R123) Economics and Management in Industry K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (B3922) Economics and Management of Industrial Systems (6208R123) Economics and Management in Industry K Czech Třinec 1 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (B3923) Materials Engineering (3911R028) Material Diagnostics K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (B3923) Materials Engineering (3911R028) Material Diagnostics K Czech Třinec 1 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (B3923) Materials Engineering (3911R029) Non-ferrous Metals and Special Alloys K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (B3923) Materials Engineering (3911R029) Non-ferrous Metals and Special Alloys K Czech Třinec 1 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (B3923) Materials Engineering (3911R030) Engineering Materials K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (B3923) Materials Engineering (3911R030) Engineering Materials K Czech Třinec 1 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (B3923) Materials Engineering (3911R034) Materials and Technologies for Automobile Industry P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (B3922) Economics and Management of Industrial Systems (3902R040) Automation and Computing in Industry P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B2109) Metallurgical Engineering (2109R033) Foundry Technologies P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B2109) Metallurgical Engineering (2109R034) Forming Technologies and Material Treatment P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B2109) Metallurgical Engineering (2109R035) Technologies of Metal Production P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B2109) Metallurgical Engineering (3904R020) Thermal Engineering and the Environment P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B3909) Process Engineering (2805R001) Chemistry and Technology of Environmental Protection P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B3909) Process Engineering (2811R002) Fuel Chemistry and Technology P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B3909) Process Engineering (3911R008) Chemical and Physical Methods of Material Testing P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B3922) Economics and Management of Industrial Systems (3902R040) Automation and Computing in Industry P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B3922) Economics and Management of Industrial Systems (3902R041) Quality Management P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B3922) Economics and Management of Industrial Systems (6208R123) Economics and Management in Industry P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B3923) Materials Engineering (3911R028) Material Diagnostics P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B3923) Materials Engineering (3911R029) Non-ferrous Metals and Special Alloys P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B3923) Materials Engineering (3911R030) Engineering Materials P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B3923) Materials Engineering (3911R033) Material Recycling P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B2109) Metallurgical Engineering (2109R033) Foundry Technologies K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B2109) Metallurgical Engineering (2109R033) Foundry Technologies K Czech Třinec 1 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B2109) Metallurgical Engineering (2109R034) Forming Technologies and Material Treatment K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B2109) Metallurgical Engineering (2109R034) Forming Technologies and Material Treatment K Czech Třinec 1 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B2109) Metallurgical Engineering (2109R035) Technologies of Metal Production K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B2109) Metallurgical Engineering (2109R035) Technologies of Metal Production K Czech Třinec 1 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B2109) Metallurgical Engineering (3904R020) Thermal Engineering and the Environment K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B2109) Metallurgical Engineering (3904R020) Thermal Engineering and the Environment K Czech Třinec 1 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B3922) Economics and Management of Industrial Systems (3902R040) Automation and Computing in Industry K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B3922) Economics and Management of Industrial Systems (3902R040) Automation and Computing in Industry K Czech Třinec 1 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B3922) Economics and Management of Industrial Systems (3902R041) Quality Management K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B3922) Economics and Management of Industrial Systems (3902R041) Quality Management K Czech Třinec 1 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B3922) Economics and Management of Industrial Systems (6208R123) Economics and Management in Industry K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B3922) Economics and Management of Industrial Systems (6208R123) Economics and Management in Industry K Czech Třinec 1 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B3923) Materials Engineering (3911R028) Material Diagnostics K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B3923) Materials Engineering (3911R028) Material Diagnostics K Czech Třinec 1 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B3923) Materials Engineering (3911R029) Non-ferrous Metals and Special Alloys K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B3923) Materials Engineering (3911R029) Non-ferrous Metals and Special Alloys K Czech Třinec 1 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B3923) Materials Engineering (3911R030) Engineering Materials K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B3923) Materials Engineering (3911R030) Engineering Materials K Czech Třinec 1 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B2109) Metallurgical Engineering (2109R033) Foundry Technologies P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B2109) Metallurgical Engineering (2109R034) Forming Technologies and Material Treatment P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B2109) Metallurgical Engineering (2109R035) Technologies of Metal Production P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B2109) Metallurgical Engineering (3904R020) Thermal Engineering and the Environment P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B3909) Process Engineering (2805R001) Chemistry and Technology of Environmental Protection P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B3909) Process Engineering (2811R002) Fuel Chemistry and Technology P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B3909) Process Engineering (3909R009) Process Technologies of Waste Material Recycling P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B3909) Process Engineering (3911R008) Chemical and Physical Methods of Material Testing P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B3922) Economics and Management of Industrial Systems (3902R040) Automation and Computing in Industry P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B3922) Economics and Management of Industrial Systems (3902R041) Quality Management P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B3922) Economics and Management of Industrial Systems (6208R123) Economics and Management in Industry P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B3923) Materials Engineering (3911R028) Material Diagnostics P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B3923) Materials Engineering (3911R029) Non-ferrous Metals and Special Alloys P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B3923) Materials Engineering (3911R030) Engineering Materials P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B3923) Materials Engineering (3911R033) Material Recycling P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B2109) Metallurgical Engineering (2109R033) Foundry Technologies K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B2109) Metallurgical Engineering (2109R033) Foundry Technologies K Czech Třinec 1 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B2109) Metallurgical Engineering (2109R034) Forming Technologies and Material Treatment K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B2109) Metallurgical Engineering (2109R034) Forming Technologies and Material Treatment K Czech Třinec 1 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B2109) Metallurgical Engineering (2109R035) Technologies of Metal Production K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B2109) Metallurgical Engineering (2109R035) Technologies of Metal Production K Czech Třinec 1 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B2109) Metallurgical Engineering (3904R020) Thermal Engineering and the Environment K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B2109) Metallurgical Engineering (3904R020) Thermal Engineering and the Environment K Czech Třinec 1 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B3922) Economics and Management of Industrial Systems (3902R040) Automation and Computing in Industry K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B3922) Economics and Management of Industrial Systems (3902R040) Automation and Computing in Industry K Czech Třinec 1 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B3922) Economics and Management of Industrial Systems (3902R041) Quality Management K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B3922) Economics and Management of Industrial Systems (3902R041) Quality Management K Czech Třinec 1 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B3922) Economics and Management of Industrial Systems (6208R123) Economics and Management in Industry K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B3922) Economics and Management of Industrial Systems (6208R123) Economics and Management in Industry K Czech Třinec 1 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B3923) Materials Engineering (3911R028) Material Diagnostics K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B3923) Materials Engineering (3911R028) Material Diagnostics K Czech Třinec 1 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B3923) Materials Engineering (3911R029) Non-ferrous Metals and Special Alloys K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B3923) Materials Engineering (3911R029) Non-ferrous Metals and Special Alloys K Czech Třinec 1 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B3923) Materials Engineering (3911R030) Engineering Materials K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B3923) Materials Engineering (3911R030) Engineering Materials K Czech Třinec 1 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction2009/2010 Winter