114-0319/01 – Philosophy and Methodology of Economics (FME)

Gurantor departmentDepartment of EconomicsCredits4
Subject guarantorprof. Ing. Martin Macháček, Ph.D. et Ph.D.Subject version guarantorprof. Ing. Martin Macháček, Ph.D. et Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2011/2012Year of cancellation2020/2021
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
MAH11 prof. Ing. Martin Macháček, Ph.D. et Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 2+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

- To distinguish scientific and non-scientific views of the world - To analyze the ways of economic category creation - To formulate basic principles of economic theory building - To compare different philosophical-methodological base for interpretation of economic events - To understand ideas of economic theory creation

Teaching methods

Lectures
Seminars

Summary

The course is focused on the consolidation of knowledge gained in economics with a deeper understanding of logic and structure of ideological statements. It is therefore to ensure that students understand how representatives of individual schools of economic thought reached the conclusions presented in a simplified form in economics textbooks, and are able to critically evaluate them.

Compulsory literature:

1. BLAUG, Mark. The Methodology of Economics Or How Economists Explain. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2006. 286 p. ISBN 9780521436786. 2. FAJKUS, Břetislav. Filosofie a metodologie vědy (Vývoj, současnost, perspektivy). Praha: Academia, 2005. 368 s. ISBN 80-200-1304-0. 3. LOUŽEK, Marek. Metodologie ekonomie. Praha: Karolinum, 2009. 606 s. ISBN 978-80-246-1309-3.

Recommended literature:

1. MACHÁČEK, Martin. Soumrak ekonomie? K problému formalizace a krize smyslu společenské vědy. Series on Advanced Economic Issues, vol. 34. Ostrava: Ekonomická fakulta VŠB – TU Ostrava, 2015. 123 stran. ISBN 978-80-248-3749-9. 2. OCHRANA, František. Metodologie sociálních věd. 2. vydání. Praha: Karolinum, 2021. 136 s. ISBN 978-80-246-4968-9. 3. VARADZIN, František a Olga BŘEZINOVÁ. Hledání ve světě ekonomie (Věda, metodologie ekonomie). Praha: Professional Publishing, 2003. 306 s. ISBN 80-86419-56-8.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Vytvoření a následná prezentace seminární práce stanoveného rozsahu, jejímž tématem je problematika filosofie, případně sociologie a historie vědy, s aplikací v některé z oblastí ekonomie (např. logického pozitivismu, kritického racionalismu, holismu, viz sylabus předmětu), anebo problematika metodologie ekonomie (např. dedukce versus indukce, role experimentu v ekonomii, pronikání metod ekonomie do jiných věd a naopak). V případě vynucené distanční (bezkontaktní) výuky z epidemiologických důvodů budou zápočtové aktivity probíhat online prostřednictvím LMS Moodle a MS Teams, podmínky absolvování předmětu zůstávají beze změny.

E-learning

Other requirements

There are no additional requirements for the student.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Science, its concepts and fields. The origins and development of science (Antiquity, Middle Ages, Modern Period). The crisis of science and the natural world. 2. Philosophy and methodology of science – logical positivism and empirism. 3. Philosophy and methodology of science – critical rationalism and K.R. Popper. 4. History and sociology of science – T.S. Kuhn. 5. Methodology of scientific research programmes – I. Lakatos. 6. Methodology of economic science – the Millian tradition. Deductivism. 7. Logical positivism in economics. Economics as empirical science. 8. Popper´s methodology of social sciences. Falsification principle in economics. 9. Kuhn´s history and sociology of science – an economics application. 10. Methodology of scientific research programmes in economics. 11. Samuelson´s operationalism. 12. Friedman´s methodology of positive economics and the problem of instrumentalism 13. Rhetorical and onthological turns in economics. Critical realism. 14. Naturalistic, sociological, and economic turns in the philosophy of science.

Conditions for subject completion

Conditions for completion are defined only for particular subject version and form of study

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2020/2021 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2019/2020 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2018/2019 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2017/2018 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2016/2017 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2015/2016 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2014/2015 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2013/2014 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2013/2014 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance (00) Finance P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2012/2013 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance (00) Finance P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2011/2012 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T027) National Economy (00) National Economy P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2011/2012 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance (00) Finance P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.