114-0319/02 – Philosophy and Methodology of Economics (FME)

Gurantor departmentDepartment of EconomicsCredits4
Subject guarantorprof. Ing. Martin Macháček, Ph.D. et Ph.D.Subject version guarantorprof. Ing. Martin Macháček, Ph.D. et Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory type B
YearSemesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2019/2020Year of cancellation
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KON0310 Ing. Vojtěch Koňařík
MAH11 prof. Ing. Martin Macháček, Ph.D. et Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 2+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

- To distinguish scientific and non-scientific views of the world - To analyze the ways of economic category creation - To formulate basic principles of economic theory building - To compare different philosophical-methodological base for interpretation of economic events - To understand ideas of economic theory creation

Teaching methods

Lectures
Seminars

Summary

The course is focused on the consolidation of knowledge gained in economics with a deeper understanding of logic and structure of ideological statements. It is therefore to ensure that students understand how representatives of individual schools of economic thought reached the conclusions presented in a simplified form in economics textbooks, and are able to critically evaluate them.

Compulsory literature:

1. BLAUG, Mark. The Methodology of Economics Or How Economists Explain. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2006. 286 p. ISBN 9780521436786. 2. FAJKUS, Břetislav. Filosofie a metodologie vědy (Vývoj, současnost, perspektivy). Praha: Academia, 2005. 368 s. ISBN 80-200-1304-0. 3. LOUŽEK, Marek. Metodologie ekonomie. Praha: Karolinum, 2009. 606 s. ISBN 978-80-246-1309-3.

Recommended literature:

1. MACHÁČEK, Martin. Soumrak ekonomie? K problému formalizace a krize smyslu společenské vědy. Series on Advanced Economic Issues, vol. 34. Ostrava: Ekonomická fakulta VŠB – TU Ostrava, 2015. 123 stran. ISBN 978-80-248-3749-9. 2. OCHRANA, František. Metodologie sociálních věd. 2. vydání. Praha: Karolinum, 2021. 136 s. ISBN 978-80-246-4968-9. 3. VARADZIN, František a Olga BŘEZINOVÁ. Hledání ve světě ekonomie (Věda, metodologie ekonomie). Praha: Professional Publishing, 2003. 306 s. ISBN 80-86419-56-8.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Vytvoření a následná prezentace seminární práce stanoveného rozsahu, jejímž tématem je problematika filosofie, případně sociologie a historie vědy, s aplikací v některé z oblastí ekonomie (např. logického pozitivismu, kritického racionalismu, holismu, viz sylabus předmětu), anebo problematika metodologie ekonomie (např. dedukce versus indukce, role experimentu v ekonomii, pronikání metod ekonomie do jiných věd a naopak). V případě vynucené distanční (bezkontaktní) výuky z epidemiologických důvodů budou zápočtové aktivity probíhat online prostřednictvím LMS Moodle a MS Teams, podmínky absolvování předmětu zůstávají beze změny.

E-learning

Studijní opory TpB: https://lms.vsb.cz/course/view.php?id=87988

Other requirements

There are no additional requirements for the student.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Science, its concepts and fields, origins, development, and crises. 2. Logical positivism and empirism. Critical rationalism. 3. History and sociology of science. Methodology of scientific research programmes. 4. Methodology of economic science – the Millian tradition. Deductivism. 5. Logical positivism in economics. Economics as empirical science. 6. Popper´s methodology of social sciences. Falsification principle in economics. 7. Scientific revolutions and paradigms in economics. 8. Scientific research programmes in economics. 9. Samuelson´s operationalism. Friedman´s methodology of positive economics. 10. Quantitative economics and the computational experiment. Multiagent approaches in economics. 11. Experimental economics. 12. Rhetorical and onthological turns in economics. Critical realism. 13. Famous methodological battles in economics.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2019/2020 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Credit Credit 100  51 3
Mandatory attendence participation: Participation in lectures and seminars is not compulsory.

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP: For students with an individual study plan, the same conditions apply as for other students.

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2024/2025 (N0311A050012) Applied economics (S02) Economic Development P Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2024/2025 (N0488A050004) Finance and Accounting (S01) Finance P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory type B study plan
2023/2024 (N0311A050012) Applied economics (S02) Economic Development P Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2023/2024 (N0488A050004) Finance and Accounting (S01) Finance P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory type B study plan
2022/2023 (N0311A050012) Applied economics (S02) Economic Development P Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2022/2023 (N0488A050004) Finance and Accounting (S01) Finance P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory type B study plan
2021/2022 (N0311A050012) Applied economics (S02) Economic Development P Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2021/2022 (N0488A050004) Finance and Accounting (S01) Finance P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory type B study plan
2020/2021 (N0311A050012) Applied economics (S02) Economic Development P Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2020/2021 (N0488A050004) Finance and Accounting (S01) Finance P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory type B study plan
2019/2020 (N0311A050012) Applied economics (S02) Economic Development P Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2019/2020 (N0488A050004) Finance and Accounting (S01) Finance P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory type B study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction2023/2024 Winter
2021/2022 Winter
2020/2021 Winter