114-0322/03 – Mezinárodní finance (MF)

Garantující katedraKatedra ekonomieKredity2
Garant předmětudoc. Ing. Aleš Melecký, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Karel Hlaváček, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HLA31 Ing. Karel Hlaváček, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Interpretovat problematiku mezinárodních financí, její teoretické základy i reálné dění. Rozpoznat dopady měnového rizika v podniku a diskutovat možnosti měření a řízení expozic. Navrhnout možnosti financování prostřednictvím instrumentů, které jsou nabízeny na mezinárodních finančních trzích. Diskutovat výhody a nevýhody různých forem mezinárodních investic. Kriticky hodnotit průběh finančních krizí - jejích příčiny, projevy a následky včetně možností jejích předvídání.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře

Anotace

Předmět prohlubuje znalosti získané v základních kurzech ekonomie a financí o poznatky v oblasti finančních vztahů, které probíhají mezi subjekty na mezinárodních trzích. Cílem je rozšířit poznatky studentů tak, aby se dobře orientovali v problematice mezinárodních financí a dokázali používat jednotlivé instrumenty mezinárodních trhů.

Povinná literatura:

DURČÁKOVÁ, J. a MANDEL, M. Mezinárodní finance a devizový trh, 2. vydání. Praha: EKOPRESS, 2020. ISBN 978-80-87865-65-1. POLOUČEK, S. a kol. Peníze, banky, finanční trhy. 1. vyd. Praha: C.H.Beck, 2009. ISBN 978-80-7400-152-9.

Doporučená literatura:

DURČÁKOVÁ, J. a MANDEL, M. Mezinárodní finance a devizový trh. Praha: Management Press, 2016. ISBN 9788072612871.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

. Devizové trhy a jejich mikrostruktura. - funkce a struktura devizového trhu - subjekty působící na devizových trzích - mezibankovní devizový trh - promptní a termínové transakce 2. Forwardy a swapy. - vznik a vývoj termínových operací - forwardové kontrakty - swapové kontrakty - srovnání s ostatními měnovými deriváty (futures, opce) 3. Kursové riziko a kursová expozice. - charakteristika devizové expozice a devizového rizika - transakční expozice - ekonomická expozice - translační expozice 4. Globalizace finančních trhů a mezinárodní bankovnictví. - vývoj a charakteristika finančních trh? - nové formy mezinárodního financování - očekávané trendy vývoje finančního systému 5. Euroměnové trhy a euroúvěry. - vznik euroměnových instrument? - typy euroúvěr? - postup při otvírání euroúvěru - trhy euronotes 6. Euroobligace. - eurobondový trh - formy eurobligací - subjekty na trhu eurobligací 7. Organizace a emise euroobligací - zajištění a průběh emise euroobligací - náklady emise eurobligací - globální obligace 8. Euroakcie. - emise akcií na zahraničních trzích - zahraniční akcie - globální akcie 9. Mezinárodní portfolio investice. - mezinárodní investování a diverzifikace rizika - zahraniční investice a CAPM - volba mezinárodního portfolia 10. Přímé zahraniční investice - mezinárodní kapitálové rozpočetnictví - analýza rizika země - mezinárodní zdanění 11. Makroekonomické modely determinace devizových kursů. - model trhu aktiv - determinace kurzu v dlouhém období - moderní teorie determinace devizového kurzu 12. Prognózování devizových kursů. - fundamentální analýza - tradiční teorie devizového kurzu - technická analýza - vztah mezi fundamentální a technickou analýzou 13. Finanční krize a jejich prognózování. - typy a charakteristika finančních krizí - analýza příčin krizí - modely prognózování 14. Analýza běžného účtu platební bilance - struktura platební bilance a její vyrovnávání - udržitelnost deficitu běžného účtu - intertemporální přístup k běžnému účtu

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (M6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku