114-0322/03 – International Finance (MF)

Gurantor departmentDepartment of EconomicsCredits2
Subject guarantordoc. Ing. Aleš Melecký, Ph.D.Subject version guarantorIng. Karel Hlaváček, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
YearSemesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2004/2005Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
HLA31 Ing. Karel Hlaváček, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

- To interpret topics of international finance, its theoretical backgrounds and real events. - To explain impacts of exchange rate risk in company and discuss possibilities of measuring and managing exposures. - To design possible ways of financing through instruments that are offered in the international financial markets. - To argue advantages and disadvantages of various forms of international investments. - To evaluate process of financial crises - its causes, symptoms and consequences - including possibilities of their forecasting.

Teaching methods

Lectures
Seminars

Summary

This course deepens knowledge gained in basic courses of economics and finance of themes of financial relations, which take place among the subjects of international markets. The central themes of the course are selected topics from the international finance. These topics cover particularly foreign exchange markets, global markets of debt financial instruments, financial management of multinational corporations, financial crisis, determination and forecasting of exchange rates.

Compulsory literature:

DURČÁKOVÁ, Jaroslava a MANDEL, Martin. Mezinárodní finance a devizový trh. 2.vydání. Praha: EKOPRESS, 2020. 452 s. ISBN 978-80-87865-65-1. KRUGMAN, Paul R., Maurice OBSTFELD a Marc MELITZ. International Economics: Theory and Policy. 12th ed. Harlow: Pearson, 2023. 824 s. ISBN 978-1292409719. STROUKAL, Dominik. Ekonomické bubliny. 2. vyd. Praha: Grada, 2021. 272 s. ISBN 978-80-271-3172-3.

Recommended literature:

JÍLEK, Josef. Finance v globální ekonomice II: Měnová a kurzová politika. Praha: Grada, 2013. 560 s. ISBN 978-80-247-4516-9. MADURA, Jeff. International Financial Management. 14th ed. Boston: ‎ Cengage Learning, 2020. 736 s. ISBN 978-0357130544. REINERT, Kenneth A. An Introduction to International Economics: New Perspectives on the World Economy. 2nd ed. Cambridge:Cambridge University Press, 2020. 276 s. ISBN 9781108470056.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

. Devizové trhy a jejich mikrostruktura. - funkce a struktura devizového trhu - subjekty působící na devizových trzích - mezibankovní devizový trh - promptní a termínové transakce 2. Forwardy a swapy. - vznik a vývoj termínových operací - forwardové kontrakty - swapové kontrakty - srovnání s ostatními měnovými deriváty (futures, opce) 3. Kursové riziko a kursová expozice. - charakteristika devizové expozice a devizového rizika - transakční expozice - ekonomická expozice - translační expozice 4. Globalizace finančních trhů a mezinárodní bankovnictví. - vývoj a charakteristika finančních trh? - nové formy mezinárodního financování - očekávané trendy vývoje finančního systému 5. Euroměnové trhy a euroúvěry. - vznik euroměnových instrument? - typy euroúvěr? - postup při otvírání euroúvěru - trhy euronotes 6. Euroobligace. - eurobondový trh - formy eurobligací - subjekty na trhu eurobligací 7. Organizace a emise euroobligací - zajištění a průběh emise euroobligací - náklady emise eurobligací - globální obligace 8. Euroakcie. - emise akcií na zahraničních trzích - zahraniční akcie - globální akcie 9. Mezinárodní portfolio investice. - mezinárodní investování a diverzifikace rizika - zahraniční investice a CAPM - volba mezinárodního portfolia 10. Přímé zahraniční investice - mezinárodní kapitálové rozpočetnictví - analýza rizika země - mezinárodní zdanění 11. Makroekonomické modely determinace devizových kursů. - model trhu aktiv - determinace kurzu v dlouhém období - moderní teorie determinace devizového kurzu 12. Prognózování devizových kursů. - fundamentální analýza - tradiční teorie devizového kurzu - technická analýza - vztah mezi fundamentální a technickou analýzou 13. Finanční krize a jejich prognózování. - typy a charakteristika finančních krizí - analýza příčin krizí - modely prognózování 14. Analýza běžného účtu platební bilance - struktura platební bilance a její vyrovnávání - udržitelnost deficitu běžného účtu - intertemporální přístup k běžnému účtu

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (N6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration (00) European Integration P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (M6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration (01) European Integration P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (N6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration (00) European Integration P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2005/2006 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.