114-0322/08 – Mezinárodní finance (MF)

Garantující katedraKatedra ekonomieKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Aleš Melecký, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Aleš Melecký, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2011/2012Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HLA31 Ing. Karel Hlaváček, Ph.D.
LIB009 prof. Dr. Ing. Jan Libich
MEL044 doc. Ing. Aleš Melecký, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Interpretovat problematiku mezinárodních financí, její teoretické základy i reálné dění. Rozpoznat dopady měnového rizika v podniku a diskutovat možnosti měření a řízení expozic. Navrhnout možnosti financování prostřednictvím instrumentů, které jsou nabízeny na mezinárodních finančních trzích. Diskutovat výhody a nevýhody různých forem mezinárodních investic. Kriticky hodnotit průběh finančních krizí - jejích příčiny, projevy a následky včetně možností jejích předvídání.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře

Anotace

Předmět prohlubuje znalosti získané v základních kurzech ekonomie a financí o poznatky v oblasti finančních vztahů, které probíhají mezi subjekty na mezinárodních trzích. Cílem je rozšířit poznatky studentů tak, aby se dobře orientovali v problematice mezinárodních financí a dokázali používat jednotlivé instrumenty mezinárodních trhů.

Povinná literatura:

DURČÁKOVÁ, Jaroslava a MANDEL, Martin. Mezinárodní finance a devizový trh. 2.vydání. Praha: EKOPRESS, 2020. 452 s. ISBN 978-80-87865-65-1. KRUGMAN, Paul R., Maurice OBSTFELD a Marc MELITZ. International Economics: Theory and Policy. 12th ed. Harlow: Pearson, 2023. 824 s. ISBN 978-1292409719. STROUKAL, Dominik. Ekonomické bubliny. 2. vyd. Praha: Grada, 2021. 272 s. ISBN 978-80-271-3172-3.

Doporučená literatura:

JÍLEK, Josef. Finance v globální ekonomice II: Měnová a kurzová politika. Praha: Grada, 2013. 560 s. ISBN 978-80-247-4516-9. MADURA, Jeff. International Financial Management. 14th ed. Boston: ‎ Cengage Learning, 2020. 736 s. ISBN 978-0357130544. REINERT, Kenneth A. An Introduction to International Economics: New Perspectives on the World Economy. 2nd ed. Cambridge:Cambridge University Press, 2020. 276 s. ISBN 9781108470056.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Způsob ukončení předmětu ·Zápočet – test (max. 30 b., potřebné min. 16 b.) ·Zkouška – (max. 70b., minimum není stanoveno) ·Celkově je potřeba získat za zápočet a zkoušku min. 51 b.

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou další požadavky na studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Devizové trhy a jejich mikrostruktura. - funkce a struktura devizového trhu - subjekty působící na devizových trzích - mezibankovní devizový trh - promptní a termínové transakce 2. Forwardy a swapy. - vznik a vývoj termínových operací - forwardové kontrakty - swapové kontrakty - srovnání s ostatními měnovými deriváty (futures, opce) 3. Kursové riziko a kursová expozice. - charakteristika devizové expozice a devizového rizika - transakční expozice - ekonomická expozice - translační expozice 4. Globalizace finančních trhů a mezinárodní bankovnictví. - vývoj a charakteristika finančních trh? - nové formy mezinárodního financování - očekávané trendy vývoje finančního systému 5. Euroměnové trhy a euroúvěry. - vznik euroměnových instrument? - typy euroúvěr? - postup při otvírání euroúvěru - trhy euronotes 6. Euroobligace. - eurobondový trh - formy eurobligací - subjekty na trhu eurobligací 7. Organizace a emise euroobligací - zajištění a průběh emise euroobligací - náklady emise eurobligací - globální obligace 8. Euroakcie. - emise akcií na zahraničních trzích - zahraniční akcie - globální akcie 9. Mezinárodní portfolio investice. - mezinárodní investování a diverzifikace rizika - zahraniční investice a CAPM - volba mezinárodního portfolia 10. Přímé zahraniční investice - mezinárodní kapitálové rozpočetnictví - analýza rizika země - mezinárodní zdanění 11. Makroekonomické modely determinace devizových kursů. - model trhu aktiv - determinace kurzu v dlouhém období - moderní teorie determinace devizového kurzu 12. Prognózování devizových kursů. - fundamentální analýza - tradiční teorie devizového kurzu - technická analýza - vztah mezi fundamentální a technickou analýzou 13. Finanční krize a jejich prognózování. - typy a charakteristika finančních krizí - analýza příčin krizí - modely prognózování 14. Analýza běžného účtu platební bilance - struktura platební bilance a její vyrovnávání - udržitelnost deficitu běžného účtu - intertemporální přístup k běžnému účtu

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2011/2012 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30 (30) 16 2
                písemka Písemka 30  16
        Zkouška Zkouška 70  0 3
Rozsah povinné účasti: není stanoven

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (1802T001) Aplikovaná informatika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (1802T001) Aplikovaná informatika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2019/2020 zimní
2018/2019 zimní
2017/2018 zimní
2016/2017 zimní
2015/2016 zimní
2014/2015 zimní
2012/2013 zimní