114-0325/02 – Banking in EU (BEU)

Gurantor departmentDepartment of EconomicsCredits4
Subject guarantorIng. Martin Hodula, Ph.D.Subject version guarantorIng. Martin Hodula, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2017/2018Year of cancellation
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
HOD063 Ing. Martin Hodula, Ph.D.
SUL080 Ing. Monika Šulganová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 2+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Studenti po absolvování předmětu budou schopni: - identifikovat a popsat fungování komerčních bank v dané ekonomice, v prostoru EU i ve světě, - posoudit hlavní faktory, které ovlivnily změny a vývoj ve struktuře finančních institucí, - orientovat se v legislativě EU pro oblast finančnictví a bankovnictví, - reagovat na aktuální vývoj, budou připraveni na chystané změny, zejména pak v souvislosti s chystaným projektem bankovní unie.

Teaching methods

Lectures
Seminars

Summary

Compulsory literature:

FREIXAS, X., ROCHET J. Microeconomics of Banking. 2. vyd. Cambridge: The MIT Press, 2008. 363 str. ISBN 978-0-262-06270-

Recommended literature:

CECHETTI, S. G., SCHOENHOLTZ, K. L. Money, banking, and financial markets. 4th ed. New York: McGraw-Hill Education,2014. ISBN 9780078021749. ROSE, P., HUDGINS, S. Bank Management & Financial Services. 9. vyd. New York: McGraw-Hill Companies, 2013. 740 str. ISBN 978-80-246-1500-4. SAUNDERS, A., CORNETT, M. M. Financial institutions management: a risk management approach. 8th ed. New York: McGraw-Hill Education, 2014. ISBN 9780078034800. SAUNDERS, A., CORNETT, M. M. Financial Markets and Institutions. Boston etc. : McGraw-Hill, 2012. 5th Edition.ISBN 007- 803466-5.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

study recommended literature

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1.Charakteristika finančního a bankovního sektoru, pojetí a vymezení banky, organizační struktura a management bank. 2.Faktory ovlivňující změny ve struktuře finančních institucí, vliv EU na formování bankovního sektoru v zemích EU. 3.Pasiva bank I. 4.Pasiva bank II. 5.Aktiva bank I. 6.Aktiva bank II. 7.Hospodaření bank v rámci EU. 8.Investiční bankovnictví a bankovnictví mimo bilanci. 9.Regulace a dohled nad bankovním sektorem, vývoj regulace a budoucí reformy 10.Fúze a akvizice v bankovním sektoru, vliv legislativy EU. 11.Koncentrace a konkurence v bankovnictví, vliv legislativy EU. 12.Nelegální aktivity spojené s bankovnictvím (insider trading, praní špinavých peněz).

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2017/2018 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Credit Credit 100 (100) 51
        Zápočet Written test 100  51
Mandatory attendence parzicipation: not specified

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2020/2021 (N6208) Economics and Management (6208T011) Economics and Law in Business P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2019/2020 (N6208) Economics and Management (6208T011) Economics and Law in Business P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2018/2019 (N6208) Economics and Management (6208T011) Economics and Law in Business P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2017/2018 (N6208) Economics and Management (6208T011) Economics and Law in Business P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner