114-0325/02 – Bankovnictví v EU (BEU)

Garantující katedraKatedra ekonomieKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Martin Hodula, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Martin Hodula, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2017/2018Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HOD063 doc. Ing. Martin Hodula, Ph.D.
SUL080 Ing. Monika Šulganová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti po absolvování předmětu budou schopni: - identifikovat a popsat fungování komerčních bank v dané ekonomice, v prostoru EU i ve světě, - posoudit hlavní faktory, které ovlivnily změny a vývoj ve struktuře finančních institucí, - orientovat se v legislativě EU pro oblast finančnictví a bankovnictví, - reagovat na aktuální vývoj, budou připraveni na chystané změny, zejména pak v souvislosti s chystaným projektem bankovní unie.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře

Anotace

Povinná literatura:

FREIXAS, X., ROCHET J. Microeconomics of Banking. 2. vyd. Cambridge: The MIT Press, 2008. 363 str. ISBN 978-0-262-06270- POLOUČEK, S. a kol. Bankovnictví. Praha : C.H.Beck, 2013. 2. vydání. 470 s. ISBN 978-80-7400-491-9. Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách ve znění pozdějších změn.

Doporučená literatura:

CECHETTI, S. G., SCHOENHOLTZ, K. L. Money, banking, and financial markets. 4th ed. New York: McGraw-Hill Education,2014. ISBN 9780078021749. DRDLA, M., RAIS, K. Evropská unie: Evropská integrace bankovnictví. Praha : Computer Press, 1999. ISBN 80-7226-211-4. HORVÁTOVÁ, E.: Bankovníctvo. Žilina : GEORG, 2009. ISBN 978-80-89401-03-1. JUROŠKOVÁ, L. Bankovní regulace a dohled. Praha : Auditorium, 2012. ISBN 978-80-87284-26-1. MEDVEĎ, J., TKÁČ, M. a kol. Banky – história, teória a prax. Bratislava : Sprint 2, 2013. ISBN 978-80-89393-73-2. MEJSTŘÍK, M., PEČENÁ, M., TEPLÝ, P. Základní principy bankovnictví/Basic principles of banking. Praha : Karolinum 2008. ISBN 978-80-246-1500-4. POLOUČEK, S. a kol. Peníze, banky, finanční trhy. Praha : C. H. Beck, 2009. 415 s. ISBN 978-80-7400-152-9. ROSE, P., HUDGINS, S. Bank Management & Financial Services. 9. vyd. New York: McGraw-Hill Companies, 2013. 740 str. ISBN 978-80-246-1500-4. SAUNDERS, A., CORNETT, M. M. Financial institutions management: a risk management approach. 8th ed. New York: McGraw-Hill Education, 2014. ISBN 9780078034800. SAUNDERS, A., CORNETT, M. M. Financial Markets and Institutions. Boston etc. : McGraw-Hill, 2012. 5th Edition.ISBN 007- 803466-5.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

samostudium doporučené literatury

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Charakteristika finančního a bankovního sektoru, pojetí a vymezení banky, organizační struktura a management bank. 2.Faktory ovlivňující změny ve struktuře finančních institucí, vliv EU na formování bankovního sektoru v zemích EU. 3.Pasiva bank I. 4.Pasiva bank II. 5.Aktiva bank I. 6.Aktiva bank II. 7.Hospodaření bank v rámci EU. 8.Investiční bankovnictví a bankovnictví mimo bilanci. 9.Regulace a dohled nad bankovním sektorem, vývoj regulace a budoucí reformy 10.Fúze a akvizice v bankovním sektoru, vliv legislativy EU. 11.Koncentrace a konkurence v bankovnictví, vliv legislativy EU. 12.Nelegální aktivity spojené s bankovnictvím (insider trading, praní špinavých peněz).

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2017/2018 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet 100 (100) 51 3
        Zápočet Písemka 100  51 3
Rozsah povinné účasti: není stanoven

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (N6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.