114-0325/02 – Banking in EU (BEU)

Gurantor departmentDepartment of EconomicsCredits4
Subject guarantordoc. Ing. Martin Hodula, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Martin Hodula, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2017/2018Year of cancellation
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
HOD063 doc. Ing. Martin Hodula, Ph.D.
SUL080 Ing. Monika Šulganová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 2+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Studenti po absolvování předmětu budou schopni: - identifikovat a popsat fungování komerčních bank v dané ekonomice, v prostoru EU i ve světě, - posoudit hlavní faktory, které ovlivnily změny a vývoj ve struktuře finančních institucí, - orientovat se v legislativě EU pro oblast finančnictví a bankovnictví, - reagovat na aktuální vývoj, budou připraveni na chystané změny, zejména pak v souvislosti s chystaným projektem bankovní unie.

Teaching methods

Lectures
Seminars

Summary

Compulsory literature:

FREIXAS, X., ROCHET J. Microeconomics of Banking. 2. vyd. Cambridge: The MIT Press, 2008. 363 str. ISBN 978-0-262-06270-

Recommended literature:

CECHETTI, S. G., SCHOENHOLTZ, K. L. Money, banking, and financial markets. 4th ed. New York: McGraw-Hill Education,2014. ISBN 9780078021749. ROSE, P., HUDGINS, S. Bank Management & Financial Services. 9. vyd. New York: McGraw-Hill Companies, 2013. 740 str. ISBN 978-80-246-1500-4. SAUNDERS, A., CORNETT, M. M. Financial institutions management: a risk management approach. 8th ed. New York: McGraw-Hill Education, 2014. ISBN 9780078034800. SAUNDERS, A., CORNETT, M. M. Financial Markets and Institutions. Boston etc. : McGraw-Hill, 2012. 5th Edition.ISBN 007- 803466-5.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

study recommended literature

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1.Charakteristika finančního a bankovního sektoru, pojetí a vymezení banky, organizační struktura a management bank. 2.Faktory ovlivňující změny ve struktuře finančních institucí, vliv EU na formování bankovního sektoru v zemích EU. 3.Pasiva bank I. 4.Pasiva bank II. 5.Aktiva bank I. 6.Aktiva bank II. 7.Hospodaření bank v rámci EU. 8.Investiční bankovnictví a bankovnictví mimo bilanci. 9.Regulace a dohled nad bankovním sektorem, vývoj regulace a budoucí reformy 10.Fúze a akvizice v bankovním sektoru, vliv legislativy EU. 11.Koncentrace a konkurence v bankovnictví, vliv legislativy EU. 12.Nelegální aktivity spojené s bankovnictvím (insider trading, praní špinavých peněz).

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2017/2018 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Credit Credit 100 (100) 51 3
        Zápočet Written test 100  51 3
Mandatory attendence participation: not specified

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2020/2021 (N6208) Economics and Management (6208T011) Economics and Law in Business P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2019/2020 (N6208) Economics and Management (6208T011) Economics and Law in Business P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2018/2019 (N6208) Economics and Management (6208T011) Economics and Law in Business P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2017/2018 (N6208) Economics and Management (6208T011) Economics and Law in Business P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner