114-0326/01 – Institucionální ekonomie (IE)

Garantující katedraKatedra ekonomieKredity4
Garant předmětuIng. Irena Paličková, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Irena Paličková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2011/2012Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MEL044 doc. Ing. Aleš Melecký, Ph.D.
PAL32 Ing. Irena Paličková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 1+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Pedagogickým cílem tohoto kurzu je schopnost studentů: - definovat instituce v kontextu institucionální ekonomie - identifikovat a zhodnotit vliv institucí na ekonomický život společnosti - vysvětlit vývoj institucí a rozlišit přitom "human action" a "human design" koncept - charakterizovat typologii institucí. - ilustrovat vliv formálních a neformálních institucí na ekonomické chování lidí - diagnostikovat silné a slabé stránky institucionálního rámce české ekonomiky - vést rozpravu (diskutovat) o vztahu mezi "tvrdými" a "měkkými" faktory ekonomického rozvoje - propojovat poznatky z technokraticky pojatých předmětů s poznatky z více humanisticky zaměřených věd.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře

Anotace

Ve vývoji ekonomiky nehrají roli jen „tvrdé“ ekonomické faktory, jako jsou například investice, peníze, technologie a přírodní zdroje, ale také faktory představované například právním systémem, ekonomickou mentalitou obyvatelstva, systémem uznávaných hodnot, náboženstvím, historickou zkušeností, tradicemi apod. Právě těmito faktory, které označujeme jako faktory institucionální a které představují institucionální rámec ekonomiky, se zabývá institucionální ekonomie. Je to ekonomická disciplína, která se dotýká psychologie, sociologie, práva, politologie, historie a dalších humanitních a společenskovědních disciplín. Institucionální ekonomie často umožňuje vysvětlit i ty ekonomické jevy a procesy, při jejichž interpretaci ekonomie hlavního proudu selhává. Seminář z institucionální ekonomie je vhodný pro studentky a studenty, kteří si chtějí dokompletovat své poznatky z technokraticky zaměřených ekonomických předmětů o poznatky, které, ač jsou mimořádně důležité, bývají ekonomy hlavního proudu opomíjeny.

Povinná literatura:

1. MLČOCH, Lubomír. Institucionální ekonomie. Praha: Karolinum, 2005. 189 s. ISBN 80-246-1029-9. 2. VOIGT, Stefan. Institucionální ekonomie. Praha: Alfa Nakladatelství, 2008. 236 s. ISBN 978-80-87197-13-4.

Doporučená literatura:

3. JEŽEK, Tomáš. Zrození ze zkumavky: svědectví o české privatizaci 1990-1997. Praha: Prostor, 2007. 228 s. ISBN 978-80-7260-183-7. 4. KLUSOŇ, Václav. Instituce a odpovědnost: k filozofii ekonomické vědy. Praha: Karolinum, 2004. 319 s. ISBN 80-246-0722-0. 5. LIŠKA, V., K. SLUKOVÁ a J. VOLEJNÍKOVÁ. Institucionální ekonomie. Příbram: Professional Publishing, 2011. 236 s. ISBN 978-80-7431-051-5. 6. MLČOCH, Lubomír. Ekonomie rodiny v proměnách času, institucí a hodnot. Praha: Karolinum, 2014. 194 s. ISBN 978-80-246-2323-8. 7. Klusoň V.: Instituce a odpovědnost. Praha. Karolinum 2004. 8. Mlčoch, L.: Institucionální ekonomie. Praha. Karolinum 2005, příp. 1996. 9. Mlčoch, L., Machonin, P., Sojka, M.: Ekonomické a společenské změny v české společnosti po roce 1989. Praha. Karolinum 2000.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

V případě celosemestrální distanční výuky budou zápočty udělovány studentům na základě jejich aktivního on-line vystoupení s prezentací k vybranému tématu z institucionální ekonomie v průběhu semestru.

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou další požadavky na studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Seznámení s institucionální ekonomií 2. Instituce v ekonomice a v ekonomii 3. Institucionální změna – vývoj institucí 4. Instituce a ekonomický rozvoj 5. Vlastnická práva 6. Smlouvy a právní rámec ekonomiky 7. Úloha státu z pohledu institucionální ekonomie 8. Firma z hlediska institucionální ekonomie 9. Domácnost (rodina) z hlediska institucionální ekonomie 10. Vliv kulturních a náboženských faktorů na ekonomický rozvoj 11. Ekonomický přístup k politice 12. Institucionální změny a transformace české ekonomiky 13. Komparace explicitních a implicitních přístupů k institucím v ekonomických programech politických hnutí a stran

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2011/2012 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85 (85) 85
        Písemný test Písemka 85  85
Rozsah povinné účasti: není stanoven

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S01) Mezinárodní ekonomické vztahy P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R027) Národní hospodářství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S01) Mezinárodní ekonomické vztahy P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2018/2019 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R027) Národní hospodářství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R027) Národní hospodářství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R027) Národní hospodářství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R027) Národní hospodářství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R027) Národní hospodářství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (00) Management P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R027) Národní hospodářství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R027) Národní hospodářství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (00) Management P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (00) Management P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R027) Národní hospodářství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku