114-0333/01 – The Real Estate Market (TN)

Gurantor departmentDepartment of EconomicsCredits3
Subject guarantorIng. Hana Janáčková, Ph.D.Subject version guarantorIng. Hana Janáčková, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduate
Study languageCzech
Year of introduction2009/2010Year of cancellation2010/2011
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
JAN27 Ing. Hana Janáčková, Ph.D.
SLA31 Ing. David Slavata, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Examination 2+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

- An overview of the basic terms and issues related to real estate market - The acquisition of basic knowledge on the management of real estate in the Czech Republic, - Focus on the real estate market from the perspective of shoppers and sellers - Basic knowledge regarding the valuation of the property market.

Teaching methods

Lectures
Seminars

Summary

Course "real estate market "is designed for students of bachelor study program at the Faculty of Economics, VŠB-TU Ostrava, who want to orientate in this specific market, or intends to in the future either single or long-term side of shoppers, vendors and the other state institutions in this market, business, or make real estate transaction.

Compulsory literature:

Jacobus, Charles J. Real estate principles. 12th ed. Mason, OH: OnCourse Learning, 2014. ISBN 9781285420981. DENNIS, TOSH S. Handbook of Real Estate Terms. New Jersey: Prentice Hall, Inc., 1990. ISBN 0-13-372236-8

Recommended literature:

Chader, Steve a Jay Papasan. Hold: how to find, buy, and rent houses for wealth. New York: McGraw Hill, 2013. ISBN 9780071797047. Chavis, Bryan a Laney Noel-Chavis. Buy it, rent it, profit!: make money as a landlord in any real estate market. New York: Simon & Schuster, 2009. ISBN 9781416589846. Gallinelli, Frank. What every real estate investor needs to know about cash flow-- and 36 other key financial measures. New York: McGraw-Hill, 2009. ISBN 9780071603270. Keller, Gary, Dave Jenks a Jay Papasan. The millionaire real estate investor: anyone can do it--not everyone will. New York: McGraw-Hill, 2005. ISBN 9780071469531.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1) Úvod do studia kurzu, charakteristika, pojetí a dělení nemovitostí. 2) Práva k nemovitostem – převod, vlastnické a nájemní právo. Typy vlastnictví. Institut vyvlastnění nemovitostí. Věcná břemena. 3) Trh nemovitostí – místo, prvky: poptávka po nemovitostech, nabídka, rovnovážná cena. Ekonomické subjekty na trhu nemovitostí. 4) Stavební právo. Územní plánování, územní rozhodnutí, ohlášení, povolení. Stavební úřady, speciální stavební úřady 5) Vývoj trhu nemovitostí. Makroekonomický pohled na nemovitosti. 6) Stock-flow model. 7) Přehled urbanistických teorií. 8) Katastr nemovitostí – jeho funkce ve vztahu ke zvyšování efektivnosti trhu nemovitostí, úrovně katastru, geodetické zdroje vstupních informací do katastru nemovitostí, orientace v informačních výstupech z katastru. 9) Hodnota versus cena nemovitostí, metody ohodnocování nemovitostí. 10) Zdanění nemovitostí (vlastnictví, nájem). 11) Pozemky a přídní zdroje (stavební, zemědělské, lesní atd.). 12) Bydlení a sociální bydlení, druhy současných nájmů, bytová politika. 13) Komerční nemovitosti – maloobchodní, kancelářské a skladové prostory. 14) Nemovitosti pro speciální účely. Analýza zásahů státu na trhu nemovitostí. Asymetrické informace na trhu nemovitostí. 15) Vývoj a současnost českého trhu nemovitostí.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2009/2010 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Examination Examination 100  51
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2010/2011 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R010) Finance (00) Finance P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R010) Finance (00) Finance P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner