114-0333/02 – Trh nemovitých věcí (TN)

Garantující katedraKatedra ekonomieKredity4
Garant předmětuIng. Hana Janáčková, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Hana Janáčková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2011/2012Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JAN27 Ing. Hana Janáčková, Ph.D.
SLA31 Ing. David Slavata, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- získání přehledu o základních termínech a problematice týkající se trhu nemovitostí, - získání základního právního vědomí o nakládání s nemovitostmi v České republice a jejich zdanění, - orientace na trhu nemovitostí z pohledu nakupujících a prodávajících, - základní znalosti týkající se oceňování trhu nemovitostí.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře

Anotace

Kurz „Trh nemovitostí“ bude určen studentům bakalářského studijního programu na Ekonomické fakultě, VŠB-TU Ostrava, kteří se budou chtít zorientovat na tomto specifickém trhu, popřípadě zamýšlí v budoucnu ať jednorázově či dlouhodobě na straně nakupujících, prodávajících či na straně státních institucí na tomto trhu podnikat či uskutečňovat nemovitostní transakce.

Povinná literatura:

Jacobus, Charles J. Real estate principles. 12th ed. Mason, OH: OnCourse Learning, 2014. ISBN 9781285420981. JANÁČKOVÁ, Hana. Vybrané mikroekonomické charakteristiky trhu bydlení v České republice. Karviná: OPF Karviná, 2004. ISBN 80-7248-258-0. LUX, Martin. Mikroekonomie bydlení. Praha: VŠE Praha, 2002. ISBN 80-245-0338-7 ZAZVONIL, Z. Oceňování nemovitostí na tržních principech. Praha: CEDUK, 1996. ISBN: 80-902109-0-2 BRADÁČ, Albert. Teorie oceňování nemovitostí. 6. přepracované a doplněné vydání. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2004. ISBN: 80-7204-332-3 DUŠEK, D. Základy oceňování nemovitostí. Praha: VŠE, 2004. ISBN: 80-245-0728-5 DENNIS, TOSH S. Handbook of Real Estate Terms. New Jersey: Prentice Hall, Inc., 1990. ISBN 0-13-372236-8

Doporučená literatura:

Chader, Steve a Jay Papasan. Hold: how to find, buy, and rent houses for wealth. New York: McGraw Hill, 2013. ISBN 9780071797047. Chavis, Bryan a Laney Noel-Chavis. Buy it, rent it, profit!: make money as a landlord in any real estate market. New York: Simon & Schuster, 2009. ISBN 9781416589846. Gallinelli, Frank. What every real estate investor needs to know about cash flow-- and 36 other key financial measures. New York: McGraw-Hill, 2009. ISBN 9780071603270. Keller, Gary, Dave Jenks a Jay Papasan. The millionaire real estate investor: anyone can do it--not everyone will. New York: McGraw-Hill, 2005. ISBN 9780071469531.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou další požadavky na studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1) Úvod do studia kurzu, charakteristika, pojetí a dělení nemovitostí. 2) Práva k nemovitostem – převod, vlastnické a nájemní právo. Typy vlastnictví. Institut vyvlastnění nemovitostí. Věcná břemena. 3) Trh nemovitostí – místo, prvky: poptávka po nemovitostech, nabídka, rovnovážná cena. Ekonomické subjekty na trhu nemovitostí. 4) Stavební právo. Územní plánování, územní rozhodnutí, ohlášení, povolení. Stavební úřady, speciální stavební úřady 5) Vývoj trhu nemovitostí. Makroekonomický pohled na nemovitosti. 6) Stock-flow model. 7) Přehled urbanistických teorií. 8) Katastr nemovitostí – jeho funkce ve vztahu ke zvyšování efektivnosti trhu nemovitostí, úrovně katastru, geodetické zdroje vstupních informací do katastru nemovitostí, orientace v informačních výstupech z katastru. 9) Hodnota versus cena nemovitostí, metody ohodnocování nemovitostí. 10) Zdanění nemovitostí (vlastnictví, nájem). 11) Pozemky a přídní zdroje (stavební, zemědělské, lesní atd.). 12) Bydlení a sociální bydlení, druhy současných nájmů, bytová politika. 13) Komerční nemovitosti – maloobchodní, kancelářské a skladové prostory. 14) Nemovitosti pro speciální účely. Analýza zásahů státu na trhu nemovitostí. Asymetrické informace na trhu nemovitostí. 15) Vývoj a současnost českého trhu nemovitostí. Semináře: 1.Diskuze nad aktuální problematikou týkající se českého trhu nemovitostí. Procvičení základních ekonomických pojmů (poptávka, nabídka, trh, rovnováha a nerovnováha na trhu). Zadání seminárních prací. 2.Rovnováha a nerovnováha na trhu nemovitostí (příčiny a důsledky). 3.Praktické cvičení s mapami (katastrální, územní plán apod.). 4.Oceňování nemovitostí: metoda nákladová, porovnávací a výnosová. Časová hodnota peněz, diskontování a úročení. 5.Diskuze nad zdaněním nemovitostí. Průběžná kontrola stavu seminárních prací. V případě prezenční formy výuky na konci semestru bude obhajoba seminárních prací a udílení klasifikačního zápočtu v předem vypsaném termínu na fakultě. V případě distanční formy výuky do konce semestru, obhajoba seminární práce bude probíhat on-line přes aplikaci MS TEAMs v předem vypsaném termínu.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2017/2018 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51
Rozsah povinné účasti: Povinná účast na cvičeních je 50%.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (03) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (03) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (03) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (03) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (03) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (03) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku