114-0342/01 – Ekonomie veřejné volby (EVV)

Garantující katedraKatedra ekonomieKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Jan Janků, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jan Janků, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
GRE0018 Ing. Jiří Gregor, Ph.D.
JAW127 doc. Ing. Jan Janků, Ph.D.
JUR0248 Ing. Lukáš Jursa
KON0310 Ing. Vojtěch Koňařík
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Kurz je zaměřen na poskytnutí základního přehledu o problémech teorie veřejné volby. Náplní kurzu je analýza voličského chování, chování volených zástupců, zájmových skupin a byrokracie. V rámci kurzu je využit model racionální volby a aktéři politických trhů jsou chápáni jako tradiční “nakupující” či “prodávající”, kurz tedy upřednostňuje ekonomický způsob uvažování o politických trzích. Ekonomický způsob uvažování o politických trzích a kolektivních akcích dovoluje analyzovat politické a jiné kolektivní instituce a rovněž hodnotit vhodnost nastavení těchto institucí. Kurz dále poskytuje základní a klíčové poznatky o tvorbě hospodářské politiky v reprezentativních demokraciích při zohlednění modelu racionálního aktéra. Zabývá se tedy rovněž inferiorními dopady realizované hospodářské politiky. Absolventi kurzu by měli být schopni používat ekonomický způsob uvažování v netržním prostředí a v prostředí politických trhů na mírně pokročilé úrovni. --------- V případě vynucené distanční (bezkontaktní) výuky z epidemiologických důvodů budou zápočtové a zkouškové aktivity probíhat online prostřednictvím LMS Moodle a MS Teams, podmínky absolvování předmětu zůstávají beze změny.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře

Anotace

Povinná literatura:

BUCHANAN, James M. Veřejné finance v demokratickém systému. Praha: Computer Press, 1998. ISBN 8072261169. CAPLAN, Bryan Douglas. 2010. Mýtus racionálního voliče: proč v demokracii vítězí špatná politika. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2010. ISBN 978-80-7422-056-2. GREGOR, Martin. 2005. Nová politická ekonomie. Praha: Karolinum, 2005. ISBN 80-246-1066-3. HILLMAN, Arye L. Public finance and public policy: responsibilities and limitations of government. 2nd ed. New York: Cambridge University Press, 2009. ISBN 978-0521738057.

Doporučená literatura:

OCHRANA, František. Veřejná volba a řízení veřejných výdajů. Praha: Ekopress, 2003. ISBN 8086119718. PERSSON, Torsten a Guido TABELLINI. 2000. Political Economics: Explaining Economic Policy. Cambridge, Mass.: MIT Press, 2000. ISBN 0-262-16195-8. MIKUŠOVÁ MERIČKOVÁ, Beáta a Jan STEJSKAL. 2014. Teorie a praxe veřejné ekonomiky. Praha: Wolters Kluwer, 2014. ISBN 978-80-7478-526-9.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zkouška

E-learning

Další požadavky na studenta

Student musí v rámci semináře vypracovat esej na dané téma v oblasti teorie veřejné volby.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1) Úvod do teorie veřejné volby • Základní východiska teorie veřejné volby • Školy teorie veřejné volby 2) Úloha vlády v ekonomice • Alokační neefektivnost a tržní selhání • Vliv vlády na ekonomickou aktivitu, velikost a efektivnost vlády 3) Volby a volební systémy (I) • Klasická, neklasická a ekonomická teorie demokracie • Rational Choice Theory (racionální volba) ve veřejné volbě, racionální neznalost a racionální iracionalita 4) Volby a volební systémy (II) • Social Choice Theory (společenská volba) ve veřejné volbě • Hlasovací pravidla a alternativní mechanismy rozhodování 5) Problematika politicko-ekonomického cyklu • Politicko-ekonomické cykly a jejich makroekonomické konsekvence 6) Problematika politicko-rozpočtového cyklu • Politicko-rozpočtové cykly, inferiorní dopady rozpočtových deficitů a vládního zadlužení 7) Lobbying, zájmové skupiny a dobývání renty (Rent Seeking) • Lobbying a zájmové skupiny, logika kolektivní akce • Politika jako způsob redistribuce, ekonomická teorie regulace 8) Teorie byrokracie • Tradiční a ekonomická teorie byrokracie • Racionální chování byrokracie, legislativní kontrola byrokracie 9) Konstituční politická ekonomie • Společenská smlouva, sociální kontrakty • Konstitucionální reformy 10) Alternativní přístupy k roli státu (I) • Diktatura a demokracie 11) Alternativní přístupy k roli státu (II) • Rakouská škola a anarchokapitalismus 12) Behaviorální k teorii veřejné volby • Behaviorální přístupy, role iracionality při tvorbě veřejných politik 13) Experimentální přístupy ke zkoumání veřejné volby • Experiment (Economic Classroom Experiment)

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  18
        Zkouška Zkouška 70  21
Rozsah povinné účasti: Výuka a hodnocení probíhá distančním způsobem

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (N0311A050012) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0312A050001) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0311A050012) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0312A050001) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0311A050012) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (N0311A050012) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku