114-0342/01 – Ekonomie veřejné volby (EVV)

Garantující katedraKatedra ekonomieKredity4
Garant předmětuIng. Jan Janků, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Jan Janků, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JAW127 Ing. Jan Janků, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Kurz je zaměřen na poskytnutí základního přehledu o problémech teorie veřejné volby. Náplní kurzu je analýza voličského chování, chování volených zástupců, zájmových skupin a byrokracie. V rámci kurzu je využit model racionální volby a aktéři politických trhů jsou chápáni jako tradiční “nakupující” či “prodávající”, kurz tedy upřednostňuje ekonomický způsob uvažování o politických trzích. Ekonomický způsob uvažování o politických trzích a kolektivních akcích dovoluje analyzovat politické a jiné kolektivní instituce a rovněž hodnotit vhodnost nastavení těchto institucí. Kurz dále poskytuje základní a klíčové poznatky o tvorbě hospodářské politiky v reprezentativních demokraciích při zohlednění modelu racionálního aktéra. Zabývá se tedy rovněž inferiorními dopady realizované hospodářské politiky. Absolventi kurzu by měli být schopni používat ekonomický způsob uvažování v netržním prostředí a v prostředí politických trhů na mírně pokročilé úrovni. --------- V případě vynucené distanční (bezkontaktní) výuky z epidemiologických důvodů budou zápočtové a zkouškové aktivity probíhat online prostřednictvím LMS Moodle a MS Teams, podmínky absolvování předmětu zůstávají beze změny.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře

Anotace

Povinná literatura:

BUCHANAN, James M. Veřejné finance v demokratickém systému. Praha: Computer Press, 1998. ISBN 8072261169. CAPLAN, Bryan Douglas. 2010. Mýtus racionálního voliče: proč v demokracii vítězí špatná politika. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2010. ISBN 978-80-7422-056-2. GREGOR, Martin. 2005. Nová politická ekonomie. Praha: Karolinum, 2005. ISBN 80-246-1066-3. HILLMAN, Arye L. Public finance and public policy: responsibilities and limitations of government. 2nd ed. New York: Cambridge University Press, 2009. ISBN 978-0521738057.

Doporučená literatura:

OCHRANA, František. Veřejná volba a řízení veřejných výdajů. Praha: Ekopress, 2003. ISBN 8086119718. PERSSON, Torsten a Guido TABELLINI. 2000. Political Economics: Explaining Economic Policy. Cambridge, Mass.: MIT Press, 2000. ISBN 0-262-16195-8. MIKUŠOVÁ MERIČKOVÁ, Beáta a Jan STEJSKAL. 2014. Teorie a praxe veřejné ekonomiky. Praha: Wolters Kluwer, 2014. ISBN 978-80-7478-526-9.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Nutno doplnit, nutno dopnit

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1) Úvod do teorie veřejné volby • Základní východiska teorie veřejné volby • Školy teorie veřejné volby 2) Úloha vlády v ekonomice • Alokační neefektivnost a tržní selhání • Vliv vlády na ekonomickou aktivitu, velikost a efektivnost vlády 3) Volby a volební systémy (I) • Klasická, neklasická a ekonomická teorie demokracie • Rational Choice Theory (racionální volba) ve veřejné volbě, racionální neznalost a racionální iracionalita 4) Volby a volební systémy (II) • Social Choice Theory (společenská volba) ve veřejné volbě • Hlasovací pravidla a alternativní mechanismy rozhodování 5) Problematika politicko-ekonomického cyklu • Politicko-ekonomické cykly a jejich makroekonomické konsekvence 6) Problematika politicko-rozpočtového cyklu • Politicko-rozpočtové cykly, inferiorní dopady rozpočtových deficitů a vládního zadlužení 7) Lobbying, zájmové skupiny a dobývání renty (Rent Seeking) • Lobbying a zájmové skupiny, logika kolektivní akce • Politika jako způsob redistribuce, ekonomická teorie regulace 8) Teorie byrokracie • Tradiční a ekonomická teorie byrokracie • Racionální chování byrokracie, legislativní kontrola byrokracie 9) Konstituční politická ekonomie • Společenská smlouva, sociální kontrakty • Konstitucionální reformy 10) Alternativní přístupy k roli státu (I) • Diktatura a demokracie 11) Alternativní přístupy k roli státu (II) • Rakouská škola a anarchokapitalismus 12) Behaviorální k teorii veřejné volby • Behaviorální přístupy, role iracionality při tvorbě veřejných politik 13) Experimentální přístupy ke zkoumání veřejné volby • Experiment (Economic Classroom Experiment)

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  18
        Zkouška Zkouška 70  21
Rozsah povinné účasti: Výuka a hodnocení probíhá distančním způsobem

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N0311A050012) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0312A050001) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0311A050012) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (N0311A050012) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku