114-0342/01 – Ekonomie veřejné volby (EVV)

Garantující katedraKatedra ekonomieKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Jan Janků, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jan Janků, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JAW127 doc. Ing. Jan Janků, Ph.D.
JUR0248 Ing. Lukáš Jursa
KON0310 Ing. Vojtěch Koňařík
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- Poskytnutí základního přehledu o problémech teorie veřejné volby - Studenti budou schopni ekonomicky analyzovat voličské chování, chování volených zástupců, zájmových skupin a byrokracie - Studenti získají znalosti k základní analýze politických a jiných kolektivních institucí a budou mít kompetenci k hodnocení vhodného nastavení těchto institucí - Studenti získají základní a klíčové poznatky o tvorbě hospodářské politiky v reprezentativních demokraciích při zohlednění modelu racionálního aktéra - Absolventi kurzu budou schopni popsat a rozpoznat inferiorní dopady nevhodně realizované hospodářské politiky

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře

Anotace

Kurz je zaměřen na poskytnutí základního přehledu o problémech teorie veřejné volby. Náplní kurzu je analýza voličského chování, chování volených zástupců, zájmových skupin a byrokracie. V rámci kurzu je využit model racionální volby a aktéři politických trhů jsou chápáni jako tradiční “nakupující” či “prodávající”, kurz tedy upřednostňuje ekonomický způsob uvažování o politických trzích. Ekonomický způsob uvažování o politických trzích a kolektivních akcích dovoluje analyzovat politické a jiné kolektivní instituce a rovněž hodnotit vhodnost nastavení těchto institucí. Kurz tak částečně pokrývá i oblast konstituční a institucionální ekonomie. Kurz dále poskytuje základní a klíčové poznatky o tvorbě hospodářské politiky v reprezentativních demokraciích při zohlednění modelu racionálního aktéra. Zabývá se tedy rovněž inferiorními dopady realizované hospodářské politiky. Absolventi kurzu by měli být schopni používat ekonomický způsob uvažování v netržním prostředí a v prostředí politických trhů na mírně pokročilé úrovni.

Povinná literatura:

BUCHANAN, James M. Veřejné finance v demokratickém systému. Praha: Computer Press, 1998. ISBN 8072261169. CAPLAN, Bryan Douglas. 2010. Mýtus racionálního voliče: proč v demokracii vítězí špatná politika. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2010. ISBN 978-80-7422-056-2. GREGOR, Martin. 2005. Nová politická ekonomie. Praha: Karolinum, 2005. ISBN 80-246-1066-3. HILLMAN, Arye L. Public finance and public policy: responsibilities and limitations of government. 2nd ed. New York: Cambridge University Press, 2009. ISBN 978-0521738057.

Doporučená literatura:

MIKUŠOVÁ MERIČKOVÁ, Beáta a Jan STEJSKAL. 2014. Teorie a praxe veřejné ekonomiky. Praha: Wolters Kluwer, 2014. ISBN 978-80-7478-526-9. OCHRANA, František. Veřejná volba a řízení veřejných výdajů. Praha: Ekopress, 2003. ISBN 8086119718. PERSSON, Torsten a Guido TABELLINI. 2000. Political Economics: Explaining Economic Policy. Cambridge, Mass.: MIT Press, 2000. ISBN 0-262-16195-8.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zkouška Studenti se schváleným individuálním studijním plánem (ISP) mohou volit mezi dvěma možnostmi. Mohou postupovat výše uvedeným způsobem, tj. navštěvovat semináře a na nich prezentovat esej. Případně mohou esej písemně odevzdat na konci semestru. Danou formu průběžné kontroly studia si studenti s ISP musí zvolit na začátku semestru.

E-learning

Další požadavky na studenta

Student musí v rámci semináře vypracovat esej na dané téma v oblasti teorie veřejné volby.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1) Úvod do teorie veřejné volby • Základní východiska teorie veřejné volby • Školy teorie veřejné volby 2) Úloha vlády v ekonomice • Alokační neefektivnost a tržní selhání • Vliv vlády na ekonomickou aktivitu, velikost a efektivnost vlády 3) Volby a volební systémy (I) • Klasická, neklasická a ekonomická teorie demokracie • Rational Choice Theory (racionální volba) ve veřejné volbě, racionální neznalost a racionální iracionalita 4) Volby a volební systémy (II) • Social Choice Theory (společenská volba) ve veřejné volbě • Hlasovací pravidla a alternativní mechanismy rozhodování 5) Problematika politicko-ekonomického cyklu • Politicko-ekonomické cykly a jejich makroekonomické konsekvence 6) Problematika politicko-rozpočtového cyklu • Politicko-rozpočtové cykly, inferiorní dopady rozpočtových deficitů a vládního zadlužení 7) Lobbying, zájmové skupiny a dobývání renty (Rent Seeking) • Lobbying a zájmové skupiny, logika kolektivní akce • Politika jako způsob redistribuce, ekonomická teorie regulace 8) Teorie byrokracie • Tradiční a ekonomická teorie byrokracie • Racionální chování byrokracie, legislativní kontrola byrokracie 9) Konstituční politická ekonomie • Společenská smlouva, sociální kontrakty • Konstitucionální reformy • Ekonomie institucí 10) Alternativní přístupy k roli státu (I) • Diktatura a demokracie 11) Alternativní přístupy k roli státu (II) • Rakouská škola a anarchokapitalismus 12) Behaviorální k teorii veřejné volby • Behaviorální přístupy, role iracionality při tvorbě veřejných politik 13-14) Experimentální přístupy ke zkoumání veřejné volby • Experiment (Economic Classroom Experiment)

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  18
        Zkouška Zkouška 70  21 3
Rozsah povinné účasti: Výuka a hodnocení probíhá distančním způsobem

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Studenti žádající o individuální studijní plán (ISP) nemusí navštěvovat semináře. Na konci semestru zpracují esej.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0311A050012) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (N0312A050001) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0311A050040) Ekonomie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0311A050012) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0312A050001) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0311A050040) Ekonomie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0311A050012) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0312A050001) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0311A050012) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0312A050001) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0311A050012) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (N0311A050012) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2020/2021 zimní
2019/2020 zimní