114-0353/01 – Media Structure and Their Specifics A (SMJS A)

Gurantor departmentDepartment of EconomicsCredits2
Subject guarantorMgr. Ivana ŠulákováSubject version guarantorMgr. Ivana Šuláková
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2005/2006Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
SUL05 Mgr. Ivana Šuláková
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 2+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Sort out media according to the way of information transmission Describe work of a journalist in media Understand the structure of media in the Czech society Compare the same and different elements in individual kinds of media Analyze media production Give differences between the structure of Czech media nad media abroad

Teaching methods

Summary

Posluchači bakalářského studia by se měli v tomto dvousemestrovém předmětu postupně zorientovat v současné struktuře médií a osvojit si základní znalosti o odlišnostech novinářské práce v tisku, rozhlase, televizi, tiskových agenturách a internetových médiích. Současně by se měli seznámit se základními žurnalistickými tématy a rubrikami, které tato média nabízejí. Předmět je tak nejen úvodem do studia žurnalistiky, ale dává do společenských i dobových souvislostí masová média, přiblíží i díky hostům ve výuce jednotlivé typy médií a základy žurnalistické práce.

Compulsory literature:

Literatura: doporučené studijní materiály: Boyd A.: Příručka pro novináře - zpravodajství v rozhlase a televizi. Praha: CNŽ, 1995 - kapitoly 4, 8, 16 ( psaní pro rozhlas, interview, moc médií, svoboda, zodpovědnost) Halada, J. - Osvaldová, B. a kol.: Praktická encyklopedie žurnalistiky. Praha: Libri, 2002 Jirák, J. – Köpplová, B.: Média a společnost. Praha, Portál, 2003 Kolektiv: Zpravodajství v médiích. Praha: Karolinum, 2001 Kolektiv autorů: Dějiny českých médií v datech. Praha: Karolinum, 2003 Kunczik, M.: Základy masové komunikace. Praha: Karolinum 1995 Šmíd, Milan: Stručný slovník elektronických médií, UK Praha 1995 Hlavčáková, Svetlana: Agentúrna žurnalistika, Univerzita Komenského, Bratislava 2001 Trunečková, Ludmila: Tiskové agentury, Karolinum, Praha 1997 (kapitoly 1, 2 a 4) Russ-Mohl, S. Kompletní průvodce praktickou žurnalistikou, Grada 2005 – překlad Hana Bakičová další doporučená literatura: denní tisk (MF Dnes, LN, HN, Právo) Reflex Respekt Týden Ekonom Euro Marketing, média

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Osnova předmětu: 1) Struktura médií, současný stav a dynamické trendy vývoje 2) Média v české společnosti – úloha žurnalistiky, postavení médií v současné společnosti 3) Základní dělení médií podle způsobu přenosu informací, podle oborového zaměření 4) Média zaměřená na ekonomické informace 5) Specifika práce žurnalisty v jednotlivých médiích (zdroje a získávání informací a jejich zpracování) 6) Shodné a rozdílné prvky práce v jednotlivých druzích médií 7) Nová média a digitální technologie, především internet. 8) Agenturní žurnalistika 9) Analýza současné produkce našich médií. 10) Etika rozhodování v novinářské praxi 11) Praktické seznámení se s chodem různých typů médií – průběžně

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation Credit 85 (85) 0 3
        Other task type Other task type 85  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (B6202) Economic Policy and Administration (7202R020) Economics Journalism P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.