114-0377/01 – Monetární ekonomie (MOE)

Garantující katedraKatedra ekonomieKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Zuzana Kučerová, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Zuzana Kučerová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HLA31 Ing. Karel Hlaváček, Ph.D.
JUR0248 Ing. Lukáš Jursa
KUC20 prof. Ing. Zuzana Kučerová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět poskytuje studentům teoretické základy nutné pro porozumění monetární teorie a soudobé monetární politiky. Studenti budou po absolvování předmětu schopni: - popsat a vysvětlit hlavní kanály transmisního mechanismu monetární politiky, jejichž prostřednictvím monetární politika reálně působí na ekonomiku; - vysvětlit konvenční a nekonvenční monetární politiku; - definovat monetární politiku v měnové unii a mimo měnovou unii; - použít modely pro analýzu monetární politiky.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět Monetární ekonomie poskytuje orientaci v soudobé monetární ekonomii. Úvodní témata jsou věnována významu peněz v tržní ekonomice, modernímu monetárnímu systému a konvenčním nástrojům a transmisi měnové politiky. Dále je věnována pozornost nekonvenční měnové politice a jejím formám, ražebnému, nezávislosti a transparentnosti centrálních bank. Diskutovány jsou jednotlivé měnově-politické režimy, měnová politika v podmínkách nejistoty a souvislosti s cenami aktiv a finanční stabilitou. Následující část je zaměřena na měnovou politiku v měnové unii a mimo ni. Dále je poskytnut úvod do modelů k analýze měnové politiky a v závěru jsou diskutovány otázky měnové politiky ČNB.

Povinná literatura:

JÍLEK, Josef. Finance v globální ekonomice I. Peníze a platební styk. Praha: Grada Publishing, 2013. ISBN 978-80-247-3893-2. KUČEROVÁ, Zuzana. Monetární ekonomie a politika. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2023. ISBN 978-80-248-4669-9. MISHKIN. Frederic S. The Economics of Money, Banking, and Financial Markets. 12th ed. Harlow: Pearson Addison Wesley, 2019. ISBN 978-1-292-26885-9.

Doporučená literatura:

KODEROVÁ, Jitka, Milan SOJKA a Jan HAVEL. Teorie peněz. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011. ISBN 978-80-7357-640-0. POLOUČEK, Stanislav a kol. Peníze, banky, finanční trhy. Praha: C. H. Beck, 2009. ISBN 978-80-7400-152-9. REVENDA, Zbyněk, Martin MANDEL, Jan KODERA, Petr MUSÍLEK a Petr DVOŘÁK. Peněžní ekonomie a bankovnictví. 6. vyd. Praha: Management Press, 2015. ISBN 978-80-7261-279-6.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

V rámci cvičení studenti průběžně vypracovávají cvičícím zadané úkoly, za které získávají body pro udělení zápočtu. Ověření studijních výsledků je realizováno formou písemné zkoušky.

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou formulovány další požadavky na studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úloha peněz v tržní ekonomice 2. Poptávka po penězích 3. Nabídka peněz 4. Úrokové sazby 5. Centrální banka a její funkce 6. Transmisní mechanismy měnové politiky 7. Cíle a nástroje měnové politiky, konvenční vs. nekonvenční měnová politika 8. Měnově-politické režimy (inflační cílování, měnové cílování, cílování měnového kurzu) 9. Měnová politika a měnový kurz, úroková parita 10. Měnový kurz a HDP 11. Režimy měnových kurzů a realizace měnové politiky 12. Měnová integrace a realizace měnové politiky v/mimo měnovou unii 13. Balassův-Samuelsonův model

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr, platnost do: 2023/2024 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45  26 2
        Zkouška Zkouška 55  28 3
Rozsah povinné účasti: Účast na přednáškách: nepovinná. Účast na cvičeních: nepovinná, avšak vypracováním zadaných úkolů je možné získat body potřebné pro udělení zápočtu.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: V rámci cvičení vypracovávají studenti úkoly zadané cvičícím, za něž lze získat body pro udělení zápočtu. Seznam úkolů je zveřejněn na začátku semestru. Ověření studijních výsledků je realizováno formou písemné zkoušky s tím, že termíny budou vypisovány během zkouškového období.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0311A050012) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0311A050040) Ekonomie HPO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0311A050012) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0311A050040) Ekonomie HPO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0311A050012) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0311A050012) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2022/2023 zimní
2021/2022 zimní