114-0379/01 – Ekonomický růst a rozvoj (ERR)

Garantující katedraKatedra ekonomieKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Jan Janků, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jan Janků, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JAW127 doc. Ing. Jan Janků, Ph.D.
FIL03 Ing. Lenka Johnson Filipová, Ph.D.
SUL0018 Ing. Jan Šulák, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- pochopení modelů ekonomického růstu (Solowův model, nová teorie růstu) - pochopení rozdílů mezi proximitními a fundamentálními faktory ekonomického růstu zemí - schopnost vysvětlit příčiny rozdílů v ekonomické úrovni zemí, jak z hlediska historického vývoje, tak z hlediska současných problémů - schopnost popsat a vysvětlit vliv geografických, kulturních a institucionálních faktorů ekonomického růstu

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem předmětu je seznámit studenty s příčinami současného rozložení ekonomických sil národů a států, jejich ekonomickým vývojem a růstem. Hledání příčin rozdílů v bohatství národů a snaha méně rozvinutých zemí přiblížit se v životní úrovni bohatším zemím patří k základním otázkám ekonomie. Studenti se seznámí nejen s přímými faktory ekonomického růstu, jako jsou kapitál, lidský kapitál a technologický pokrok, ale také s fundamentálními faktory, mezi které patří geografické, kulturní, institucionální faktory a náhoda.

Povinná literatura:

JUREČKA, Václav a kol. Makroekonomie. Praha: Grada, 2022. 368 s. ISBN 978-80-271-0251-8. MANKIW, Gregory N. Zásady ekonomie. Praha: Grada, 2022. 763 s. ISBN 978-80-7169-891-3. WEIL, David N. Economic Growth. London: Routledge, 2019. 586 p. ISBN 978-0321795731.

Doporučená literatura:

HOLMAN, Robert. Makroekonomie - Středně pokročilý kurz. Praha: C.H.BECK, 2018. 424 p. ISBN 978-80-7400-541-1. OLSON, Mancur. Vzestup a pád národů: ekonomický růst, stagflace a společenská rigidita. Praha: Liberální institut, 2008. 251 p. ISBN 978-80-86389-51-6. SOUKUP, Jindřich. Makroekonomie. Praha: Management Press, 2022. 536 s. ISBN 978-80-7261-537-7.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zápočet: seminární práce Zkouška: kombinace písemného testu a ústního pohovoru Pro studenty s ISP platí shodné podmínky.

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou další požadavky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Vysvětlení pojmů ekonomický růst a rozvoj, chronologie vývoje teoretických proudů zabývajících se ekonomickým růstem a jejich základní popis; Solowův model. 2. Nová teorie růstu - Modely s rozšířenou definicí kapitálu: AK modely, Externality kapitálu (Romer 1986), modely s akumulací lidského kapitálu (Robert E. Lucas 1988) a model Mankiw, Romer and Weil (1992). 3. Nová teorie růstu - Modely s endogenizací technologického pokroku: Paul M. Romer (1990), R&D modely, modely „Schumpeterovského“ růstu. 4. Proximitní (lidský a fyzický kapitál, technologický pokrok) versus fundamentální faktory ekonomického růstu – path dependence, geografické faktory, kultura, instituce, náhoda. 5. Path dependence, 3 epochy ekonomického vývoje (Malthusiánská past, průmyslová revoluce, „Great Divergence“). 6. Ekonomická historie Evropy, Afriky, Ameriky a Asie do 20. století. 7. 20. století – dosud: Great Divergence - století rychlých změn v ekonomické vyspělosti a růstu regionů. Charakteristika příčin těchto změn. Charakteristika a porovnání ekonomického vývoje a dlouhodobého růstu vyspělých ekonomik, rozvíjejících se ekonomik a chudých ekonomik 8. 20. století – dosud: Great Divergence - století rychlých změn v ekonomické vyspělosti a růstu regionů. Charakteristika příčin těchto změn. Charakteristika a porovnání ekonomického vývoje a dlouhodobého růstu vyspělých ekonomik, rozvíjejících se ekonomik a chudých ekonomik - pokračování. 9. Geografické faktory ekonomického růstu - Příroda a přírodní podmínky jako fundamentální faktor ekonomické vyspělosti a růstu, modely. 10. Modely vlivu kultury na dlouhodobý ekonomický růst a rozvoj. 11. Politická ekonomie růstu. Instituce, politické režimy a jejich vliv na dlouhodobý ekonomický růst. 12. Modely vlivu příjmové nerovnosti a chudoby na ekonomický růst a rozvoj. 13. Problémy současnosti a jejich dopad na další ekonomický vývoj: globalizace a ekonomický rozvoj; Teorie vlivu globalizace na ekonomický růst rozvojových zemí. 14. Globální řešení problematiky ekonomického rozvoje, efektivnost rozvojové pomoci – instituce, politiky, cíle, nástroje.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 25  1
        Zkouška Zkouška 75  1 3
Rozsah povinné účasti: Účast na přednáškách i cvičeních není povinná.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Pro studenty s ISP platí shodné podmínky.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0311A050012) Aplikovaná ekonomie (S01) Mezinárodní ekonomické vztahy MER P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0311A050012) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0311A050040) Ekonomie MNV P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0311A050012) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0311A050012) Aplikovaná ekonomie (S01) Mezinárodní ekonomické vztahy MER P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0311A050040) Ekonomie MNV P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0311A050012) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0311A050012) Aplikovaná ekonomie (S01) Mezinárodní ekonomické vztahy MER P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0311A050012) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0311A050012) Aplikovaná ekonomie (S01) Mezinárodní ekonomické vztahy MER P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 letní
2022/2023 letní
2021/2022 letní