114-0380/01 – Aplikovaná ekonometrie (APE)

Garantující katedraKatedra ekonomieKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Jiří Balcar, Ph.D., MBAGarant verze předmětudoc. Ing. Jiří Balcar, Ph.D., MBA
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAD0012 Ing. Ondřej Badura, Ph.D.
BAL112 doc. Ing. Jiří Balcar, Ph.D., MBA
JAW127 doc. Ing. Jan Janků, Ph.D.
FIL03 Ing. Lenka Johnson Filipová, Ph.D.
KON0310 Ing. Vojtěch Koňařík
PYT005 doc. Ing. Mariola Pytliková, Ph.D.
BRI0043 doc. Ing. Zuzana Schwidrowski, Ph.D.
VON0052 Ing. Jakub Vontroba
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 1+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je aplikovat ekonometrické metody na reálné problémy. Důraz je kladen na perspektivu profesionálních uživatelů ekonometrie a ilustruje, jak empiričtí výzkumníci uvažují a aplikují metody ekonometrie. Cílem je vybavit studenty širokými a přísnými nástroji, které by jim umožnily (i) provádět nezávislou ekonometrickou analýzu problémů, se kterými se mohou setkat ve své práci, a (ii) tam, kde je to vhodné, vypracovat doporučení.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Povinná literatura:

DE VAUS, David. Surveys in social research. 6th ed. London: Taylor & Francis Ltd., 2013. 400 p. ISBN 0415530180. DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Karolinum, 2002. 374 s. ISBN: 9788024601397 JAROŠ, Richard a Pavla PAUKNEROVÁ, ed. Nejen kruhy: vizuální přístupy v zobrazování dat a informací. Praha: Vysoká škola uměleckoprůmyslová, 2017. ISBN 978-80-87989-06-7.

Doporučená literatura:

HUŠEK, Roman. Aplikovaná ekonometrie - Teorie a praxe. Praha: VŠE, 2009. 346 s. ISBN 978-80-245-1623-3. NĚMEC, Daniel. Základy ekonometrie. Brno: Masarykova unverzita, 2009. 264 s. ŘEZÁNKOVÁ, Hana. Analýza dat z dotazníkových šetření. Praha: Professional Publishing, 2011. 224 s. ISBN 978-80-7431-062-1.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

ISP: Zpracování sady úkolů prostřednictvím seminární práce, zápočtová písemka. Pro ostatní studenty platí stejné podmínky.

E-learning

Další požadavky na studenta

Požadavky na kurz zahrnují aktivní účast na seminářích, domácí práce a závěrečný zápočet.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do ekonometrie a programu Stata, a její užívání pro popisné statistiky. 2. Metoda nejmenších čtverců, lineární regrese a vlastnosti estimátoru OLS. 3. Věrohodnost odhadu, testování hypotéz, chyby měření a zpětné vazby v přítomnosti stochastických proměnných. 4. Interpretace a porovnávání modelů (včetně kritérií selekce modelů). 5. Základy prognózování a simulace. 6. Heteroskedasticita a autokorelace. 7. Zásady analýzy časových řad a volatility (modelování kondicionální střední a variance). 8. Endogenita, odhad pomocí metody instrumentálních proměnných. 9. Logit a probit modely. 10. Multinomiální modely a modely uspořádaných odpovědí. 11. Celočíselná data (Poissonův regresní model, negativní binomický model, obecná celočíselná regrese), „duration“ data. 12. Tobit modely (proměnné s neúplnými daty: censored), efekty zacházení (treatment effects). 13. Lineární modely panelových dat: fixní a náhodné efekty. 14. Lineární modely panelových dat: statické a dynamické modely, neúplné panely (/attrition), testy nestacionarity a kointegrace.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet 100 (100) 51 3
        Písemka Písemka 100  51
Rozsah povinné účasti: Účast na přednáškách i cvičeních není povinná.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: ISP: Zpracování sady úkolů prostřednictvím seminární práce, zápočtová písemka.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0311A050012) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0311A050012) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0311A050012) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0311A050012) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 letní
2022/2023 letní
2021/2022 letní