114-0381/01 – Aplikovaná hospodářská politika (AHP)

Garantující katedraKatedra ekonomieKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Jaromír Gottvald, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jaromír Gottvald, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
GOT40 prof. Ing. Jaromír Gottvald, CSc.
FIL03 Ing. Lenka Johnson Filipová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět je zaměřen na aplikaci teorie hospodářské politiky v praxi. Po úvodním shrnutí teoretických přístupů k hospodářské politice jsou následně tyto přístupy ukazovány na jejich aplikaci při praktické hospodářské politice jednotlivých zemí. Předmět není zaměřen pouze na tradiční koncepty hospodářské politiky, ale také např. na praktickou hospodářskou politiku rozvojových zemí a na aktuální hospodářskou politiku ve světě uplatňovanou po hospodářské krizi r. 2008.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je zaměřen na aplikaci teorie hospodářské politiky v praxi. Po úvodním shrnutí teoretických přístupů k hospodářské politice jsou následně tyto přístupy ukazovány na jejich aplikaci při praktické hospodářské politice jednotlivých zemí. Předmět není zaměřen pouze na tradiční koncepty hospodářské politiky, ale také např. na praktickou hospodářskou politiku rozvojových zemí a na aktuální hospodářskou politiku ve světě uplatňovanou po hospodářské krizi r. 2008.

Povinná literatura:

BAYLIS, John, Steve SMITH a Patricia OWENS. The globalization of world politics: an introduction to international relations. Eight edition. Oxford: Oxford University Press, 2020. 617 p. ISBN 978-0-19-882554-8. FOJTÍKOVÁ, Lenka a Bohdan VAHALÍK. Praktická hospodářská politika ve vybraných zemích světové ekonomiky. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2017. 395 s. ISBN 978-80-248-3990-5. KUNEŠOVÁ, Hana, Aleš Kocourek, Pavla Bednářová, Eva Cihelková a Miloš Nový. Světová ekonomika: nové jevy a perspektivy. 3. přeprac. a dopl. vyd. Praha: C.H. Beck, 2014. 386 s. ISBN 978-80-7400-502-2.

Doporučená literatura:

CIHELKOVÁ, Eva. Světová ekonomika - obecné trendy rozvoje. Praha: C.H. Beck, 2009. 320 s. ISBN 978-807400-155-0. KOVÁŘOVÁ, Eva. Globalizace a globální problémy: vybraná témata a souvislosti. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2019. 143 s. ISBN: 978-80-248-4284-4. ZANDL, Patrick. Mýty a naděje digitálního světa. Brno: Jan Melvil publishing, 2022. 288 s. ISBN 978-80-7555-176-4.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zápočet: seminární práce Zkouška: ústní zkouška Pro studenty s ISP platí shodné podmínky.

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou žádné další požadavky na studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do hospodářské politiky – vznik, instituce, cíle, nástroje 2. Teoretické přístupy k hospodářské politice 3. Keynesiánská hospodářská politika – charakteristika, její praktická realizace především ve Velké Británii, v kontinentální Evropě a v USA. 4. Monetarismus a teorie strany nabídky – charakteristika, jejich praktická realizace na příkladu Velké Británie a USA 5. Indikativní plánování a státy blahobytu – charakteristika, praktické uplatnění na příkladu Francie, Japonska a skandinávských zemí 6. Centrálně plánované ekonomiky – charakteristika, praktické uplatnění ve světě 7. Hospodářská politika Číny, Ruska a Východní Evropy od konce 20. století do současnosti – transformace ekonomik a hospodářských politik 8. Hospodářská politika Číny, Ruska a Východní Evropy od konce 20. století do současnosti – transformace ekonomik a hospodářských politik - pokračování 9. Hospodářská politika rozvojových zemí: Indie, Afrika, Blízký a Střední Východ 10. Hospodářská politika zemí Jižní Ameriky, časté střídání levicově a pravicově zaměřených hospodářských politik a jejich dopad na ekonomiku zemí 11. Nové směry hospodářské politiky uplatňované ve vyspělých zemích ke konci 20. století do hospodářské krize r. 2008 12. Nové směry hospodářské politiky uplatňované ve vyspělých zemích ke konci 20. století do hospodářské krize r. 2008 - pokračování 13. Aktuální hospodářská politika ve světě po hospodářské krizi r. 2008 – změny v hospodářské politice EU (ČR) a USA 14. Aktuální hospodářská politika ve světě po hospodářské krizi r. 2008 – změny v hospodářské politice Číny a Indie; změny v globálním řešení hospodářských politik rozvojových zemí

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  33 3
Rozsah povinné účasti: Účast na přednáškách i cvičeních není povinná.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Pro studenty s ISP platí shodné podmínky.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0311A050012) Aplikovaná ekonomie (S01) Mezinárodní ekonomické vztahy P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (N0311A050012) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj APE P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0311A050012) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj APE P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0311A050012) Aplikovaná ekonomie (S01) Mezinárodní ekonomické vztahy P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0311A050012) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj APE P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0311A050012) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj APE P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2022/2023 zimní