114-0392/01 – Environmentální ekonomie (ENVE)

Garantující katedraKatedra ekonomieKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Magdaléna Drastichová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Magdaléna Drastichová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2021/2022Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské, magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DRA099 doc. Ing. Magdaléna Drastichová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student by měl být schopný po absolvování předmětu pochopit vztahy mezi lidskými a přírodními systémy, identifikovat hrozby, které vyplývají z lidských aktivit pro přírodní systémy a ohrožují tak lidský blahobyt a v konečném důsledku samotné přežití; pochopit podstatu a význam konceptu udržitelného rozvoje, možnosti jeho měření a způsoby jeho aplikace v praxi; aplikovat principy udržitelnosti a udržitelného rozvoje pro relevantní aktivity (projekty, politiky apod.) na každé analytické úrovni (organizace, stát, mezinárodní společenství apod.); vypočítat ekologickou stopu a další indikátory stopy a obecněji tak dokázat kvantifikovat dopady lidských systémů na životní prostředí.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Ostatní aktivity

Anotace

Povinná literatura:

ŠIMÍČKOVÁ, M., DRASTICHOVÁ, M. (2013). Ekonomie udržitelnosti – alternativní přístupy a perspektivy. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta. ISBN 978-80-248-3286-9. ŠIMÍČKOVÁ, M. et al. (2012). Environmentální ekonomie. Studijní texty zpracované v rámci projektu ESF Inkubátor regionálních specialistů aneb inovace univerzitních regionálních studií CZ.1.07/2.2.00/15.0116. Ostrava, 2012. Dostupné z: http://lms.vsb.cz.

Doporučená literatura:

MĚŘICKÝ, V (2005). Environmentální politika a udržitelný rozvoj. Praha: Portál, 2005. 208 s. ISBN 80-7367-003-8.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

aktivní účast, doplňkové úkoly, případové studie

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Ekonomie a životní prostředí: základní definice; vztahy mezi lidskými a přírodními systémy; vztahy mezi ekonomickým růstem, populačním růstem a životním prostředím; dopady znehodnocování životního prostředí. 2. Vymezení environmentální ekonomie: předmět zájmu, vznik, dvě sub-disciplíny, vývoj. 3. Ekonomie znečištění: teorie externalit – vymezení pozitivních a negativních externalit ve vztahu k životnímu prostředí. 4. Ekonomie přírodních zdrojů: členění přírodních zdrojů, optimalizace řízení přírodních zdrojů obnovitelných a neobnovitelných. 5. Teoretická východiska nástrojů environmentální politiky: command and control, ekonomické nástroje: environmentální poplatky / daně, dotace, systémy obchodování s emisními právy / s právy využívat zdroje, dobrovolná schémata a další. 6. Rozhodování a životní prostředí: problematika diskontování; oceňování externalit (oceňovací techniky), metoda analýzy nákladů a přínosů a další metody. 7. Koncepty udržitelnosti: velmi slabá, slabá, silná, velmi silná udržitelnost; další koncepty udržitelnosti (lidská udržitelnost), aspekty měření. 8. Koncept udržitelného rozvoje – teoretické východiska, vývoj koncepce udržitelného rozvoje včetně vývoje v rámci politik, problematika měření udržitelného rozvoje; praktické aspekty: decoupling – jako koncept operacionalizace udržitelného rozvoje, zelená ekonomika, kruhová ekonomika a další. 9. Alternativní teorie a přístupy: ekologická ekonomie, institucionální ekonomie a další.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2021/2022 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Účast na přednáškách i cvičeních je nepovinná.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Podmínky pro studenty s individuálním studijním plánem jsou stejné.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0311A050012) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0311A050012) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0311A050012) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0311A050012) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.