114-0408/01 – History of World Economic (DSH)

Gurantor departmentDepartment of EconomicsCredits2
Subject guarantorIng. Tomáš Wroblowský, Ph.D.Subject version guarantorprof. PhDr. František Varadzin, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2009/2010Year of cancellation2010/2011
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
VAR10 prof. PhDr. František Varadzin, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Examination 12+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

- Clarify the trends of world economy - Define the relationship and history of the present economic - Describe the basic developmental stages ¨ - Discuss the differences of development of territories - Illustrate the specific cases of general economic processes

Teaching methods

Lectures

Summary

Explanation of fundamental factors in world economy. Explanation of differences in historical economic systems as a base for understanding actual economic situation and trends.

Compulsory literature:

STUTZ, P. Frederick a Barney WARF. The World Economy: Geography, Business, Development. 6th ed. Prentice Hall, 2011, 456 p. ISBN 978-0321722508.

Recommended literature:

1. BEATTIE, Alan. False Economy: A Surprising Economic History of the World. Riverhead Hardcover, 2009. 336 p. ISBN 1594488665.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Úvod do studia. Stanovení podmínek pro absolvování kurzu, rozbor literatury kurzu. 2. Vznik civilizace. Vznik a vývoj člověka. Materiální základy civilizace. 3. Základní vývojové etapy ekonomických systémů. Pojetí ekonomického systému. Názory na ekonomický systém. Charakteristika jednotlivých ekonomických systémů. 4. Ekonomické systémy starověku. Antický, východní ekonomický systém. 5. Ekonomické systémy středověku. Feudální systém západní Evropy. Feudální systém východu. 6. Manufakturní období světového hospodářství. Manufaktura jako ekonomický fenomén. Sociálně ekonomické vazby manufakturního systému. 7. Počátky průmyslové revoluce a zrození industriální civilizace. Velká Británie, Francie, USA, Rusko, Japonsko. 8. Ekonomický vývoj do nástupu tzv. 2. průmyslové revoluce. Charakteristika procesů ekonomického vývoje Evropy, Ameriky a Asie v letech 1830 – 1880. 9. Druhá průmyslová revoluce a sociálně ekonomické procesy. Ekonomický vývoj 1880 1920, 1. světová válka a světová ekonomika. 10. Bipolarita světa USA – SSSR. Vývojové tendence 1920 – 1945. Analýza ekonomiky USA a SSSR. 11. Postavení Evropy po 2. světové válce. Poválečná rekonstrukce. Čtyři centra světového ekonomického vývoje 1950 – 1980. 12. Ekonomický vývoj rozvojových zemí. Asijské a africké ekonomiky, 1950 – 1980. 13. Ekonomický vývoj světa v 90. letech. Vzestup USA, EU, Japonska, Číny. Rozpad sovětského bloku. 14. Světové hospodářství na prahu 21. století. Vývojové tendence světového hospodářství, globalizace – pozitiva a rizika.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 2009/2010 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Examination Examination 100  51 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2010/2011 (B6202) Economic Policy and Administration (6210R004) European Integration (02) European Integration K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2010/2011 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration (01) Public Economics and Administration K Czech Šumperk 2 Choice-compulsory study plan
2010/2011 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration (01) Public Economics and Administration K Czech Šumperk 3 Choice-compulsory study plan
2010/2011 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration (02) Public Economics and Administration K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2010/2011 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration (02) Public Economics and Administration K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration (01) Public Economics and Administration K Czech Šumperk 2 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration (01) Public Economics and Administration K Czech Šumperk 3 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration (02) Public Economics and Administration K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration (02) Public Economics and Administration K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.