114-0438/01 – Antitrust regulationa and competition policy (PRO)

Gurantor departmentDepartment of EconomicsCredits4
Subject guarantorIng. Ivana Jánošíková, Ph.D.Subject version guarantorIng. Ivana Jánošíková, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2019/2020Year of cancellation
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
JAN27 Ing. Hana Janáčková, Ph.D.
JAN77 Ing. Ivana Jánošíková, Ph.D.
SPA60 Ing. Lenka Spáčilová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Credit and Examination 8+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

In this course the role of regulatory policy and problems of deregulation and privatization are discussed. It is focused on the role of economic theory in public utility regulation and analysis of the natural monopoly concept. There are discussed general institutional issues of regulatory process and the possibility of application the EU regulatory practices in conditions of the Czech Republic.

Teaching methods

Lectures

Summary

Compulsory literature:

ARMENTANO, Dominick T. Antitrust policy: The Case for Repeal. Ludwig von Mises Institute, Auburn 2007. ISBN 978-0-945466-25-3 BALWIN, Robert and CAVE, Martin. Understanding Regulation. Theory, Strategy and Practice. Oxford University Press. New York, 2010. ISBN 978-0-19-877438-9

Recommended literature:

MOSS, David A. and CISTERNINO, John A. New Perspectives on regulation. The Tobin Project, One Mifflin Place, Cambridge (USA), 2009. ISBN 978-0-9824788-0-6 VISCUSI, W. Kip, HARRINGTON, Joseph E., VERNON, John M. Economics of Regulation and Antitrust, 4th ed. Cambridge, MA: MIT Press, 2005. ISBN-10: 0-262-22075-X, ISBN-13: 978-0-262-22075-0

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Studijní opory TpB: https://lms.vsb.cz/course/view.php?id=73959

Other requirements

Konzultace v rámci přímé výuky, e-mailová komunikace s vyučujícím, studijní opory k předmětu v LMS.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Úvod do protimonopolní regulace 2. Různé teoretické koncepty konkurence 3. Ekonomická efektivnost, srovnání konkurenčního odvětví a monopolu 4. Oligopolní cenové strategieP 5. Případy narušení hospodářské soutěže 6. Monopoly a cenová diskriminace 7. Teorie regulace – různé přístupy 8. Přirozený monopol a ekonomická regulace 9. Historický vývoj politiky protimonopolní regulace a ochrany hospodářské soutěže 10. Současná politika hospodářské soutěže v EU a v České republice – kartely 11. Současná politika hospodářské soutěže v EU a v České republice – fúze 12. Současná politika hospodářské soutěže v EU a v České republice – veřejné zakázky 13. Současná politika hospodářské soutěže v EU a v České republice – státní podpora 14. Mezinárodní spolupráce v politice hospodářské soutěže

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 2019/2020 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Credit and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Credit Credit  
        Examination Examination 100  51
Mandatory attendence parzicipation: not defined

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2021/2022 (B0312A050001) Public Economics and Administration K Czech Valašské Meziříčí 3 Compulsory study plan
2021/2022 (B0312A050001) Public Economics and Administration K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2021/2022 (B0312A050001) Public Economics and Administration K Czech Šumperk 3 Compulsory study plan
2020/2021 (B0312A050001) Public Economics and Administration K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2020/2021 (B0312A050001) Public Economics and Administration K Czech Šumperk 3 Compulsory study plan
2020/2021 (B0312A050001) Public Economics and Administration K Czech Valašské Meziříčí 3 Compulsory study plan
2019/2020 (B0312A050001) Public Economics and Administration K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2019/2020 (B0312A050001) Public Economics and Administration K Czech Šumperk 3 Compulsory study plan
2019/2020 (B0312A050001) Public Economics and Administration K Czech Valašské Meziříčí 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner