114-0500/04 – Mikroekonomie A (MIC A)

Garantující katedraKatedra ekonomieKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Martin Hodula, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Martin Hodula, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2023/2024Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HOD063 doc. Ing. Martin Hodula, Ph.D.
JAN77 Ing. Ivana Jánošíková, Ph.D.
SIN0124 Prity Sinha, M.Sc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student po absolvování předmětu zná obsah základních ekonomických kategorií, zná modely chování různých typů ekonomických subjektů v různých tržních strukturách, na trzích produktů i výrobních faktorů. Je schopen analyzovat příčiny a důsledky tržních selhání a mikroekonomickou úlohu vlády.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem předmětu je vytvoření základu pro samostatné tvůrčí ekonomické myšlení studentů. Hlavní důraz je kladen na chování spotřebitelů, domácností, firem a vlády. Pozornost je také věnována trhu práce a trhu kapitálu.

Povinná literatura:

GANS, Joshua, Stephen KING, Robin STONECASH, Martin BYFORD, Jan LIBICH and Gregory MANKIW. Principles of Economics: Australian and New Zealand Edition. 7th ed. Melbourne: Cengage, 2017. ISBN 9780170382656. KRUGMAN, Paul and Robin WELLS. Microeconomics. 6th ed. Duffield: Worth Publishers, 2021. ISBN 9781319245283. MANKIW, N. Gregory. Principles of Economics. 9th ed. Boston: Cengage, 2020. ISBN 9780357038314.

Doporučená literatura:

COWEN, Tyler and Alex TABARROK. Modern Principles: Microeconomics. 5th ed. New York: MacMillan Learning, 2021. ISBN 9781319329785. GOOLSBEE, Austan, Steven LEVITT and Chad SYVERSON. Microeconomics. 3rd ed. Duffield: Worth Publishers, 2019. ISBN 9781319105563. MATEER, Dirk and Lee COPPOCK. Principles of Microeconomics. 3rd ed. New York: W.W. Norton & Company, 2021. ISBN 9780393422474.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Získání zápočtu za minimálně 18 bodů z maximálních 35 bodů a poté úspěšné absolvování písemné zkoušky s maximálním počtem bodů 65, minimum ze zkoušky je 26 bodů. Celkem za předmět je nutno získat minimálně 51 bodů ze 100.

E-learning

Další požadavky na studenta

Aktivní účast na cvičení, samostudium doporučené literatury. Studenti s ISP mají stejné podmínky ukončení předmětu jako prezenční studenti.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do ekonomie. 2. Trh a tržní mechanismus. 3. Teorie užitečnosti. 4. Poptávka a její elasticita. 5. Firma – její cíle a produkční aktivita. 6. Náklady, příjmy a zisk firmy. 7. Firma v podmínkách dokonalé konkurence. 8. Monopol. 9. Firma v podmínkách oligopolu a monopolistické konkurence. 10. Trh práce. 11. Trh kapitálu (zapůjčitelných fondů). Trh přírodních zdrojů. 12. Tržní selhání. Externality a veřejné statky. 13. Rozdělování důchodu. 14. Teorie veřejné volby.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2023/2024 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35 (35) 18
                Průběžná kontrola studia Jiný typ úlohy 15  3 1
                Zápočtový test Jiný typ úlohy 20  3 2
        Zkouška Zkouška 65  26 3
Rozsah povinné účasti: Účast na přednáškách a cvičeních není povinná.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Studenti s ISP se na podmínkách získání zápočtu domluví s vedoucím semináře. Podmínky absolvování předmětu se pak neliší od prezenčních studentů, tedy je nutné získat zápočet a následně vykonat zkoušku.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (B0413A050012) Ekonomika a management EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (B0412A050005) Finance EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (B0311A050015) Informatika v ekonomice EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (B0414A050001) Marketing EKO P čeština Šumperk 1 povinný stu. plán
2024/2025 (B0414A050001) Marketing EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (B0411A050001) Účetnictví a daně EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (B0412A050006) Finance EKO P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (B0413A050047) Podniková ekonomika ECO P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (B0311A050005) Aplikovaná ekonomie ECO P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (B0311EKF016) Ekonomie EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0311EKF016) Ekonomie EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.