114-0501/03 – Makroekonomie A (MAC A)

Garantující katedraKatedra ekonomieKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Martin Macháček, Ph.D. et Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Martin Macháček, Ph.D. et Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2012/2013Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAD0012 Ing. Ondřej Badura, Ph.D.
JAN77 Ing. Ivana Jánošíková, Ph.D.
MAH11 prof. Ing. Martin Macháček, Ph.D. et Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Pedagogickým cílem tohoto kurzu je schopnost studentů - chápat a definovat základní makroekonomické entity - identifikovat hlavní souvislosti mezi nimi - interpretovat aktuální procesy a události v národní, evropské a světové ekonomice z pozic makroekonomické teorie - vést rozpravu (diskutovat) o makroekonomických problémech v prostředí s rozdílnými názory - srovnávat probíhající makroekonomické procesy v různých zemích - využívat poznatky z makroekonomie k hodnocení mikroekonomických procesů - pokračovat ve studiu středně pokročilé makroekonomie (Makroekonomie B).

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace

Anotace

Cílem předmětu je vytvoření poznatkového základu pro pochopení souvislostí a dějů v národním i evropském a světovém hospodářství. Důraz je kladen na vzájemné vztahy mezi makroekonomickými proměnnými. Velmi důležité místo v kursu zaujímá i ekonomická politika prováděná vládami a centrálními bankami, případně nadnárodními integračními autoritami.

Povinná literatura:

MANKIW, N. Gregory. Principles of Economics. 9th ed. Boston: Cengage Learning, 2023. 816 p. ISBN 978-0357541593. KRUGMAN, Paul and Robin Wells. Macroeconomics. 7th ed. Duffield: Worth Publishers, 2024. 656 p. ISBN 978-1319415907. FRANK, Robert H., Ben BERNANKE, Kate ANTONOVICS and Ori HEFFETZ. Principles of Macroeconomics. Columbus: McGraw Hill, 2021. 544 p. ISBN 978-1264250318.

Doporučená literatura:

BURDA, Michael, C. and Charles WYPLOSZ. Macroeconomics: A European Text. 8th ed. Oxford: Oxford University Press, 2022. 604 p. ISBN 978-0192893574. CASE, Karl E, Ray C. FAIR and Sharon E. OSTER. Principles of Macroeconomics. 13 th ed. London: Pearson, 2019. 480 p. ISBN 978-1292303826. COPPOCK, Lee and Dirk MATEER. Principles of Macroeconomics. 4th ed. New York: W. W. Norton & Company, 2023. 768 p. ISBN 978-1324034001.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Student musí napsat stanovené písemky a testy, celkem může ve cvičeních získat 35 bodů, k udělení zápočtu je třeba dosáhnout minimálně 18 bodů. Předmět je ukončen písemnou zkouškou za maximálně 65 bodů, přičemž student musí získat z písemné zkoušky minimálně 26 bodů. K absolvování předmětu je nutno obdržet celkem minimálně 51 bodů z maximálních 100 bodů.

E-learning

Další požadavky na studenta

Aktivní účast na cvičení, samostudium doporučené literatury. Pro studenty s individuálním studijním plánem platí totožné podmínky, jako pro ostatní studenty, tj. účast na cvičeních není povinná, ovšem je nutno z písemek pro získání zápočtu obdržet alespoň 18 bodů z 35 možných. Po udělení zápočtu se student může přihlásit ke zkoušce v hromadných termínech vypsaných v IS EDISON.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do makroekonomie. Měření produktu ekonomiky. 2. Měření cenové hladiny. Inflace. 3. Nezaměstnanost. 4. Produkt a celkové výdaje (výdajový model). 5. Agregátní nabídka, agregátní poptávka (model AS – AD model). Trhy statků a trhy aktiv (model IS-LM). 6. Peníze v makroekonomickém systému – komerční a centrální bankovnictví. 7. Monetární teorie a politika. 8. Fiskální teorie a politika. 9. Phillipsova křivka. 10. Mezinárodní měnový systém. Měnový kurs a jeho utváření. 11. Vnější rovnováha otevřené ekonomiky – platební bilance a její struktura. 12. Mezinárodní obchod. 13. Ekonomický růst. 14. Ekonomický cyklus.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2018/2019 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35 (35) 18
                Průběžná kontrola studia Jiný typ úlohy 15  0
                Zápočtový test Písemka 20  0
        Zkouška Zkouška 65  26 3
Rozsah povinné účasti: Účast na přednáškách a cvičeních není povinná.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Studenti s ISP mají shodné podmínky průběžné kontroly a ukončení předmětu.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0311A050005) Aplikovaná ekonomie ECO P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0311A050015) Informatika v ekonomice EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0411A050001) Účetnictví a daně EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0412A050005) Finance EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0412A050006) Finance EKO P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0413A050012) Ekonomika a management EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0413A050047) Podniková ekonomika ECO P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0311A050015) Informatika v ekonomice EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0411A050001) Účetnictví a daně EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0412A050005) Finance EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0413A050012) Ekonomika a management EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0311A050005) Aplikovaná ekonomie ECO P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0412A050006) Finance EKO P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0413A050047) Podniková ekonomika ECO P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0311A050005) Aplikovaná ekonomie ECO P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0311A050015) Informatika v ekonomice EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0411A050001) Účetnictví a daně EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0412A050005) Finance EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0412A050006) Finance EKO P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0413A050012) Ekonomika a management EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0311A050005) Aplikovaná ekonomie ECO P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0411A050001) Účetnictví a daně EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0412A050005) Finance EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0412A050006) Finance EKO P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0413A050012) Ekonomika a management EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0311A050015) Informatika v ekonomice EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0413A050012) Ekonomika a management EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0311A050005) Aplikovaná ekonomie ECO P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0412A050006) Finance EKO P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0411A050001) Účetnictví a daně EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0412A050005) Finance EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
Incoming students- BS 2024/2025 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming students- BS 2023/2024 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming students- BS 2022/2023 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming students- BS 2021/2022 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.