114-0502/05 – Mikroekonomie B (Mic B)

Garantující katedraKatedra ekonomieKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Jan Janků, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jan Janků, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JAN27 Ing. Hana Janáčková, Ph.D.
JAW127 doc. Ing. Jan Janků, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- interpretovat moderní mikroekonomii na středně pokročilé úrovni - ilustrovat prostřednictvím indiferenční analýzy rozhodování spotřebitele a propojit základní model chování spotřebitele s rozhodováním spotřebitele v čase a v podmínkách rizika - formulovat předpoklady různých tržních struktur a porovnat modely rozhodování firmy o ceně a velikosti výstupu v podmínkách dokonalé a nedokonalé konkurence - analyzovat trhy výrobních faktorů a identifikovat dokonale a nedokonale konkurenční trhy výrobních faktorů - klasifikovat typy tržních selhání a zhodnotit jejich řešení - propojit rozhodování firmy a spotřebitele v teorii všeobecné ekonomické rovnováhy

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace

Anotace

Cílem předmětu je poskytnout studentům pojmovou základnu a nezbytné nástroje pro pochopení moderní mikroekonomie na středně pokročilé úrovni, obvyklé na magisterském stupni studia. Dále je snahou předmětu prohloubit znalosti studentů nabyté při předchozím studiu mikroekonomie a rozšířit tyto znalosti také o aplikaci ekonomické teorie v dalších oblastech.

Povinná literatura:

Povinná literatura: KRUGMAN, Paul and Robin WELLS. Microeconomics. 4th ed. New York: Worth Publishers, 2015. ISBN 978-1-4641-4387-8. NICHOLSON, Walter and Christopher SNYDER. Intermediate Microeconomics and Its Applications. 12th ed. Mason: South-Western Cengage Learning, 2015. ISBN 978-1-133-18902-2. SALVATORE, Dominick. Microeconomics: Theory and Applications. 5th ed. Oxford: Oxford University Press, 2008. ISBN 978-0195336108.

Doporučená literatura:

Doporučená literatura : MANKIW, N. Gregory. Principles of Microeconomics. 7th ed. Mason: South-Western College, 2014. ISBN 978-1285165905. FRANK, Robert H. Microeconomics and Behavior. 9th ed. New York: McGraw-Hill Higher Education, 2014. ISBN 978-0078021695. VARIAN, H. R. Intermediate Microeconomics. A Modern Approach. 9th ed. New York: W. W. Norton & Company, 2014. ISBN 978-0-393-91967-7.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

písemný zápočtový test a písemná zkouška

E-learning

Další požadavky na studenta

Termination requirements: Credit: active work on seminars written test (examples solved with the help of mathematics) Combined exam: 50% written test (10 questions) 50% oral part (1 thematic question)

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
114-0500 MIC A Mikroekonomie A Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Utility and choice Utility, assumption about utility, Voluntary trades and Indifference Curves (their characteristics, slope, Marginal rate of substitution in consumption), Illustrating Particular preferences, Budget constraint (slope – marginal rate of substitution in exchange, shifts), Graphic and mathematic demonstration of Utility-maximization. 2. Individual Demand Curves Demand function, Changes in Income, Income Consumption Curve, Normal Goods, Inferior Goods, Changes in a Good´s Price, Substitution and Income Effect for Various Goods, Changes in The Price of another Good, Substitutes and Complements, Construction of Individual Demand Curve, Shifts in an Individual´s Demand Curve, Consumer Surplus. 3. Market Demand and Elasticity Construction of the Market Demand Curve, Elasticity, Price Elasticity of Demand, Income Elasticity of Demand, Cross Elasticity of Demand 4. Production Production function, Marginal Product, Isoquant Analysis, Isoquant maps, Rate of technical Substitution, Returns to Scale, Input Substitution, Changes in Technology, Isocost Line (mathematic and graphic presentation), Cost-Minimalizing Input Choice, The firm´s Expansion Path 5. Firm´s costs, revenues, profit Basic Concepts of Costs (accounting costs, opportunity costs, economic costs), Cost Curves, Marginal and Average Cost, Distinction Between the Short Run and Long Run, Revenues, Marginal and Average Revenues, Marginal Revenues and Price Elasticity, Economic Profit 6. Uncertainty and Strategy Probability and Expected Value, Risk Aversion, Methods for Reducing Risk, The economics of Information (Certainty line, ISO EX-line, Indifferent curves). 7. Perfect Competition Timing of a Supply Response, Pricing in the Very Short Run, Short-Run Supply, Shifts in Supply and Demand Curves, Long Run (Equilibrium Condition, Profit Maximization, Entry and Exit, Long-Run Equilibrium), the Constant Cost Case, Increasing Cost Case, Decreasing Cost Case and Long-Run Supply, Applying the Competitive Model 8. General Equilibrium and Welfare A Perfectly Competitive Price System, Pareto model, Efficiency for Exchange, Efficiency for production, Exchange-Production Efficiency, The Edgeworth Box Diagram, PPF. 9. Monopoly Causes of Monopoly (Technical Barriers to Entry, Legal Barriers to Entry), Profit Maximization, Monopoly Profits, Monopoly Supply Curve, Another Monopoly Goals, Monopolistic Distortions and Transfers of Welfare, Price Discrimination (I., II. III. Degree), Natural Monopolies 10. Oligopolies Concept of Oligopoly, Barriers to Entry, Cournot Model, Bertrand Model, Other Model of Oligopolies 11. Monopolistic Competition Concept of Monopolistic Competition, Demand Curve, Barriers to Entry, Compering with Perfect Competitive Firm, Sector Efficiency, Chamberlin Model 12. Pricing in Input Markets Marginal Productivity Theory of Input Demand, Input Supply, Equilibrium Input Price Determination, Monopsony, Bilateral Monopoly, 13. Labour Market Allocation of Time, Income and Substitution Effects of a Change in the Real Wage Rate, Labour Supply, Demand for Labour 14. Capital Market Individual Savings – The Supply of Loans, Capital, Investments, Interest Rate, Firm´s Demand for Capital and Loans, Determination of the real Interest Rate, Efficiency of Investment (appreciation methods), PV, FV, NPV, Perpetuita 15. Market Failure Asymmetric information (causes, consequences for market), Moral Hazard, Adverse Choise, Signalling, Externalities, Definition, Externalities and Allocational Efficiency, Property Rights, Bargaining, Coase Thorem, Public Goods, Characteristics, Derivation of the Demand for a Public Goods

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (N0311A050013) Aplikovaná ekonomie EC P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0412A050005) Finance EKO P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0414A050002) Marketing a obchod EK P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0488A050004) Finance a účetnictví EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0311A050013) Aplikovaná ekonomie EC P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0412A050005) Finance EKO P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0488A050004) Finance a účetnictví EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0414A050002) Marketing a obchod EK P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0311A050012) Aplikovaná ekonomie EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0311A050013) Aplikovaná ekonomie EC P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0488A050004) Finance a účetnictví EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0312A050001) Veřejná ekonomika a správa EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0412A050005) Finance EKO P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0413A050014) Ekonomika a management EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0414A050002) Marketing a obchod EK P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0312A050001) Veřejná ekonomika a správa EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0311A050012) Aplikovaná ekonomie EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0311A050013) Aplikovaná ekonomie EC P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0413A050014) Ekonomika a management EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0412A050005) Finance EKO P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0488A050004) Finance a účetnictví EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
Blok předmětů bez studijního plánu - EKF - P - cs 2021/2022 prezenční čeština volitelný odborný EKF - Ekonomická fakulta stu. blok

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.