114-0502/05 – Mikroekonomie B (Mic B)

Garantující katedraKatedra ekonomieKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Jan Janků, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jan Janků, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JAN27 Ing. Hana Janáčková, Ph.D.
JAW127 doc. Ing. Jan Janků, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- interpretovat moderní mikroekonomii na středně pokročilé úrovni - ilustrovat prostřednictvím indiferenční analýzy rozhodování spotřebitele a propojit základní model chování spotřebitele s rozhodováním spotřebitele v čase a v podmínkách rizika - formulovat předpoklady různých tržních struktur a porovnat modely rozhodování firmy o ceně a velikosti výstupu v podmínkách dokonalé a nedokonalé konkurence - analyzovat trhy výrobních faktorů a identifikovat dokonale a nedokonale konkurenční trhy výrobních faktorů - klasifikovat typy tržních selhání a zhodnotit jejich řešení - propojit rozhodování firmy a spotřebitele v teorii všeobecné ekonomické rovnováhy

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace

Anotace

Cílem předmětu je poskytnout studentům pojmovou základnu a nezbytné nástroje pro pochopení moderní mikroekonomie na středně pokročilé úrovni, obvyklé na magisterském stupni studia. Dále je snahou předmětu prohloubit znalosti studentů nabyté při předchozím studiu mikroekonomie a rozšířit tyto znalosti také o aplikaci ekonomické teorie v dalších oblastech.

Povinná literatura:

FRANK, Robert H. Microeconomics and Behavior. 10th ed. New York: McGraw-Hill Higher Education, 2021. ISBN 978-1259394034 KRUGMAN, Paul and Robin WELLS. Microeconomics. 6th ed. Hampshire: Worth Publishers, 2020. ISBN 978-1319245283 VARIAN, Hal. R. Intermediate Microeconomics. A Modern Approach. 9th ed. New York: W. W. Norton & Company, 2019. ISBN 978-0-393-91967-7

Doporučená literatura:

ARNOLD, Roger A., Daniel R. ARNOLD and David H. ARNOLD. Microeconomics. 14th ed. Boston: Cengage Learning, 2022. ISBN 978-0357720639. NICHOLSON, Walter and Christopher M. SNYDER. Intermediate Microeconomics and Its Application. Boston: Cengage Learning, 2021. ISBN 978-0357133064 VARIAN, H. R. Intermediate Microeconomics with Calculus: A Modern Approach. New York: W. W. Norton, 2019. ISBN: 978-0-393-68998-3

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zápočet - dílčí testy a závěrečný test Zkouška - písemná

E-learning

Další požadavky na studenta

Students with an approved Individual Study Plan (ISP) can attend seminars (not obligatory) and they can take a review of their studies in the form of a graded credit test at the end of the term. If they pass the graded credit test, then they can take the exam.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Užitek a racionální volba Užitek, předpoklady teorie užitku, indiferenční křivky (jejich charakteristika, sklon, mezní míra substituce ve spotřebě), znázornění preferencí, rozpočtové omezení (sklon - mezní míra substituce ve směně, posuny), grafická a matematická demonstrace maximalizace užitku. 2. Individuální křivka poptávky Poptávková funkce, změny v příjmech, příjmová křivka spotřeby, normální zboží, podřadné zboží, změny v ceně zboží, substituční a příjmový efekt u různých zboží, změny v ceně jiného zboží, substituty a komplementy, konstrukce individuální poptávkové křivky, posuny v individuální poptávkové křivce, spotřebitelský přebytek. 3. Tržní poptávka a elasticita Konstrukce křivky tržní poptávky, elasticita, cenová elasticita poptávky, příjmová elasticita poptávky, křížová elasticita poptávky. 4. Výroba Produkční funkce, mezní produkt, izokvantová analýza, izokvantové mapy, míra technické substituce, výnosy z rozsahu, substituce vstupů, změny v technologii, izokostní linie(matematické a grafické znázornění), volba vstupů minimalizujících náklady, dráha expanze firmy 5. Náklady, výnosy, zisk firmy Základní pojmy (účetní náklady, náklady obětované příležitosti, ekonomické náklady), nákladové křivky, mezní a průměrné náklady, rozlišení krátkého a dlouhého období, výnosy, mezní a průměrné výnosy, mezní výnosy a cenová elasticita, ekonomický zisk. 6. Nejistota a riziko Pravděpodobnost a očekávaná hodnota, averze k riziku, metody snižování rizika, ekonomie informací (linie jistoty, linie ISO EX, indiferentní křivky). 7. Dokonalá konkurence Nabídka, tvorba cen ve velmi krátkém období, nabídka v krátkém období, posuny křivek nabídky a poptávky, dlouhé období (stav rovnováhy, maximalizace zisku, vstup a výstup, rovnováha v dlouhém období), případ konstantních nákladů, případ rostoucích nákladů, případ klesajících nákladů a nabídka v dlouhém období, aplikace konkurenčního modelu. 8. Všeobecná mikroekonomická rovnováha a blahobyt Dokonale konkurenční cenový systém, Paretův model, efektivnost ve směně, efektivnost ve výrobě, efektivnost směny a výroby, Edgeworthův krabicový diagram, PPF. 9. Monopol Příčiny monopolu (technické překážky vstupu na trh, právní překážky vstupu na trh), maximalizace zisku, monopolní zisky, křivka nabídky monopolu, další cíle monopolu, monopolní deformace a transfery blahobytu, cenová diskriminace (I., II. III. stupeň), přirozené monopoly. 10. Oligopol Pojetí oligopolu, překážky vstupu na trh, Cournotův model, Bertrandův model, další modely oligopolů 11. Monopolistická konkurence Pojem monopolistická konkurence, křivka poptávky, bariéry vstupu na trh, srovnání s dokonale konkurenční firmou, efektivnost odvětví, Chamberlinův model 12. Tvorba cen na trzích vstupů Teorie mezní produktivity poptávky po vstupech, nabídka vstupů, stanovení rovnovážné ceny vstupů, monopson, oboustranný monopol, 13. Trh práce a Trh kapitálu Alokace času, důchody a substituční účinky změny reálné mzdové sazby, nabídka práce, poptávka po práci. Individuální úspory - nabídka úvěrů, kapitál, investice, úroková míra, poptávka firem po kapitálu a úvěrech, stanovení reálné úrokové míry, efektivnost investic (metody zhodnocení), PV, FV, NPV, perpetuita 14. Tržní selhání Asymetrické informace (příčiny, důsledky pro trh), morální hazard, nepříznivá volba, signalizace, externality, externality a alokační efektivnost, vlastnická práva, vyjednávání, Coaseho Thorem, veřejné statky, odvození poptávky po veřejných statcích.

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0311A050012) Aplikovaná ekonomie EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0312A050001) Veřejná ekonomika a správa EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0412A050005) Finance EKO P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0413A050014) Ekonomika a management EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0414A050002) Marketing a obchod EK P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0488A050004) Finance a účetnictví EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0311A050040) Ekonomie EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0311A050013) Aplikovaná ekonomie EC P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0488A050004) Finance a účetnictví EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0414A050002) Marketing a obchod EK P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0412A050005) Finance EKO P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0311A050013) Aplikovaná ekonomie EC P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0311A050040) Ekonomie EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0311A050013) Aplikovaná ekonomie EC P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0412A050005) Finance EKO P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0414A050002) Marketing a obchod EK P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0488A050004) Finance a účetnictví EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0311A050013) Aplikovaná ekonomie EC P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0412A050005) Finance EKO P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0488A050004) Finance a účetnictví EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0414A050002) Marketing a obchod EK P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0311A050012) Aplikovaná ekonomie EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0311A050013) Aplikovaná ekonomie EC P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0488A050004) Finance a účetnictví EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0312A050001) Veřejná ekonomika a správa EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0412A050005) Finance EKO P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0413A050014) Ekonomika a management EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0414A050002) Marketing a obchod EK P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0312A050001) Veřejná ekonomika a správa EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0311A050012) Aplikovaná ekonomie EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0311A050013) Aplikovaná ekonomie EC P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0413A050014) Ekonomika a management EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0412A050005) Finance EKO P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0488A050004) Finance a účetnictví EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
Blok předmětů bez studijního plánu - EKF - P - cs 2021/2022 prezenční čeština volitelný odborný EKF - Ekonomická fakulta stu. blok

Hodnocení Výuky2023/2024 letní
2022/2023 letní