114-0503/06 – Makroekonomie B (MAC B)

Garantující katedraKatedra ekonomieKredity6
Garant předmětuprof. Ing. Zuzana Kučerová, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Zuzana Kučerová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAD0012 Ing. Ondřej Badura, Ph.D.
HLA31 Ing. Karel Hlaváček, Ph.D.
KUC20 prof. Ing. Zuzana Kučerová, Ph.D.
MAH11 prof. Ing. Martin Macháček, Ph.D. et Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- analyzovat krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé makroekonomické jevy a procesy pomocí formálních modelů - porovnat makroekonomické teorie hlavního proudu a identifikovat jejich přednosti a slabiny - vysvětlit důsledky měnové a fiskální politiky v rámci konkurujících si makroekonomických modelů - spočítat rovnovážné hodnoty agregátního výstupu, cenové hladiny, úrokové míry a jiných veličin a změny těchto hodnot v reakci na makroekonomické zásahy vlády - kontrastovat modely uzavřené a otevřené ekonomiky s různou mírou mobility kapitálu - zhodnotit význam alternativních makroekonomických přístupů a metodik pro vytváření společenského blahobytu

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře

Anotace

Cílem předmětu je prohloubit a rozšířit znalosti makroekonomických jevů, se kterými se studenti seznámili během prvního roku svého studia. Předmět pokrývá různorodé oblasti makroekonomické teorie hlavního proudu na středně pokročilé úrovni. Na rozdíl od úvodního makroekonomického kurzu (Makroekonomie A) jsou v tomto předmětu silně zdůrazněny mikroekonomické základy makroekonomických teorií, a proto je zde rovněž vyžadována základní znalost těchto ekonomických principů. V rámci předmětu jsou probírány a diskutovány doktríny neokeynesovství, monetarismu, nové klasické a nové keynesovské makroekonomie.

Povinná literatura:

BARRO, Robert J., Angus CHU a Guido COZZI. Intermediate Macroeconomics. Cengage Learning, 2017. ISBN 978-1473725096. BURDA, Michael a Charles WYPLOSZ. Macroeconomics – A European Text. 7th ed. Oxford: Oxford University Press, 2017. 624 p. ISBN 978-0198737513. DORNBUSCH, Rudiger, Stanley FISCHER and Richard STARTZ. Macroeconomics. 13th ed. New York: McGraw-Hill Education, 2017. 640 p. ISBN 978-1259253409.

Doporučená literatura:

KRUGMAN, Paul R. a Robin WELLS. Macroeconomics. Fourth edition. New York: Worth Publishers, 2015. ISBN 978-1-4641-1037-5. MANKIW, Gregory. Macroeconomics. 10th edition. New York: Macmillan International Higher Education, 2019. ISBN 978-1-319-24358-6. ROMER, David. Advanced macroeconomics. 5th edition. New York: McGraw-Hil, 2019. ISBN 978-1-260-18521-8.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

písemný zápočtový test a písemná zkouška Pro studenty s ISP platí shodné podmínky.

E-learning

Studijní opory TpB: https://lms.vsb.cz/course/view.php?id=87987

Další požadavky na studenta

samostudium doporučené literatury

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Model IS-LM 2. Fiskální a měnová politika v modelu IS-LM 3. Model IS-ALM a jeho aplikace 4. Modely agregátní poptávky ve statickém pojetí 5. Model agregátní poptávky v dynamickém pojetí 6. Modely krátkodobé agregátní nabídky. 7. Makroekonomie nedokonalé konkurence 8. Nezaměstnanost a inflace, Phillipsova a Taylorova křivka 9. Spotřeba, investice a ekonomický cyklus 10. Solowův – Swanův model ekonomického růstu a nová teorie růstu 11. Model IS-LM-BP 12. Fiskální a měnová politika v modelu IS-LM-BP 13. Finanční krize a jejich makroekonomické dopady

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2022/2023 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35 (35) 18
                1. průběžný test Písemka 6  0 1
                2. průběžný test Písemka 6  0 1
                Případová studie Projekt 8  0 1
                Zápočtový test Písemka 15  5
        Zkouška Zkouška 65  28 3
Rozsah povinné účasti: Účast na přednáškách a cvičeních je nepovinná. Na cvičeních lze získat body pro udělení zápočtu.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: písemný zápočtový test a písemná zkouška Pro studenty s ISP platí shodné podmínky.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (N0311A050012) Aplikovaná ekonomie EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0312A050001) Veřejná ekonomika a správa EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0413A050014) Ekonomika a management EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0311A050012) Aplikovaná ekonomie EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0312A050001) Veřejná ekonomika a správa EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0413A050014) Ekonomika a management EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0311A050012) Aplikovaná ekonomie EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0312A050001) Veřejná ekonomika a správa EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0413A050014) Ekonomika a management EKO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.