114-0510/01 – Ekonomika rozvojových zemí (ERZ)

Garantující katedraKatedra ekonomieKredity4
Garant předmětuIng. Martin Hodula, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Martin Hodula, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HOD063 Ing. Martin Hodula, Ph.D.
LOK02 Ing. Aleš Lokaj, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Seznámit studenty s fungováním ekonomik neevropského typu a prohloubit poznání sociálně-ekonomických specifik těchto států. - zvládnutí předmětu by mělo studenta lépe připravit na ekonomické vlivy soudobého globalizovaného světa jak v oblasti zahraničního obchodu, tak v oblasti mezinárodních kapitálových operací.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře

Anotace

Rozbor specifických rysů rozvojových zemí, tj. jejich zvláštností v oblasti výrobních faktorů, sociálně ekonomické struktury apod. Na základě toho pak stanovení specifických forem v oblasti modelování ekonomických procesů, hospodářské politiky v sektoru zemědělství, průmyslu a obchodu. Analýza jednotlivých skupin rozvojových zemí - nově industrializované země, ropné země, nejméně rozvinuté země.

Povinná literatura:

ADAMCOVÁ, Lenka a Tereza NĚMEČKOVÁ. Rozvojová ekonomika. Praha: OECONOMICA, 2012. ISBN 9788024515151. ADAMCOVÁ, Lenka. Úvod do rozvojových studií. Praha: OECONOMICA, 2006. 297 s. ISBN 80-245-1057-X.

Doporučená literatura:

MAJEROVÁ, Ingrid. Ekonomické a politické aspekty vývoje zemí LDC a jejich perspektivy v rámci světové ekonomiky. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2011. ISBN 978-80-7248-703-5.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Aktivní účast na cvičení, samostudium doporučené literatury.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do studia. Stanovení podmínek absolvování kurzu. Rozbor literatury, zadání seminární práce. 2. Vymezení a kategorizace rozvojových zemí (dále jen RZ). Diferenciace RZ. Nově industrializované RZ. Nejméně rozvinuté RZ. 3. Základní charakteristiky RZ. RZ jako historický fenomén. Strukturální charakteristika RZ. 4. Teorie rozvojových ekonomik. Vývoj názorů na RZ. Teorie bludných kruhů. Myrdalovo pojetí RZ. 5. Sektorová analýza rozvojových ekonomik. Agrární, průmyslovýn sektor a sektor služeb v RZ. 6. Ekonomický rozvoj a postavení rozvojových zemí ve světě.. 7. Ropné státy. Zvláštnosti zemí exportujících ropu. Ropné šoky a jejich vliv na rozvojové země. 8. Mezinárodní obchod a RZ. Zvláštnosti obchodu RZ. 9. Mezinárodní pohyb kapitálu. Kapitálové zdroje a kapitálové toky RZ. 10. Migrace a její vliv na postavení rozvojových zemí. 11. Historické i současné problémy zadluženosti u RZ. 12. Mezinárodní instituce a mezinárodní finanční organizace a jejich vliv na RZ. 13. Regionální integrační procesy v RZ. Základní integrační uskupení. 14. ČR a RZ. Vztah ČSSR k RZ do roku 1989. Vývoj zahraničního obchodu ČR s RZ. Ostatní formy vztahů ČR k RZ.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet  
Rozsah povinné účasti: není stanoven

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B0311A050005) Aplikovaná ekonomie (S02) Mezinárodní ekonomické vztahy P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0412A050006) Finance P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B0311A050005) Aplikovaná ekonomie (S02) Mezinárodní ekonomické vztahy P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0412A050006) Finance P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku