114-0511/01 – Mezinárodní měnové vztahy (IMR)

Garantující katedraKatedra ekonomieKredity5
Garant předmětuIng. Karel Hlaváček, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Aleš Melecký, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení2018/2019
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské, navazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HLA31 Ing. Karel Hlaváček, Ph.D.
MEL044 doc. Ing. Aleš Melecký, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Charakterizovat podstatu mezinárodních měnových trhů a vysvětlit základní pojmy v této oblasti. Popsat vztahy mezi měnovými kurzy a úrokovými sazbami a objasnit jejich působení na okamžité a termínové kurzy. Identifikovat hlavní determinanty vývoje měnových kurzů Vysvětlit rozdíly mezi běžně používanými režimy měnových kurzů a s nimi spojenou politikou centrální banky. Definovat měnové riziko a jeho řízení pomocí měnových derivátů. Analyzovat strukturu platební bilance na příkladu ČR.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Předmět je zaměřen na seznámení se základními pojmy a podstatou mezinárodních finančních vztahů a dále na vybrané okruhy teorie a praxe mezinárodních peněžních trhů. Mezi tyto okruhy patří především devizové trhy, měnové riziko a jeho řízení pomocí měnových derivátů, determinace a prognózování devizových kursů a analýza platební bilance. Obsahem seminářů jsou praktické příklady z mezinárodní peněžní ekonomie.

Povinná literatura:

MANDEL, Martin a Jaroslava DURČÁKOVÁ. Mezinárodní finance a devizový trh. Praha: Management Press, 2016. ISBN 978-80-7261-287-1. POLOUČEK, Stanislav et al. Peníze, banky, finanční trhy. Praha: C.H.Beck, 2009. ISBN 978-80-7400-152-9. MOFFETT, Michael H., Arthur I. STONEHILL a David K. EITEMAN. Fundamentals of multinational finance. Ed. 4th. Upper Saddle River: Pearson, c2012. ISBN 978-0-13-282991-5. MADURA, Jeff. International financial management. London: Cengage Learning, 2017. ISBN 978-1473725508. MISHKIN, Frederick, S., The Economics of Money, Banking and Financial Markets. London: Pearson 2015. ISBN 978-0133836790.

Doporučená literatura:

JUREČKA, Václav. Makroekonomie. 3., aktualizované a rozšířené vydání. Praha: Grada Publishing, 2017. ISBN 978-80-271-0251-8. SHAPIRO, Alan C. Multinational Financial Management. 10th ed., Wiley, 2013. ISBN 978-1118572382. EITEMAN, David K., Arthur I. STONEHILL a Michael H. MOFFETT. Multinational Business Finance. 14th ed., Harlow: Pearson Education Limited, 2016. ISBN 978-0133879872. BYFORD, M., and MANKIW, G. Principles of Macroeconomics: Australian Edition. 6th edition, South Melbourne: Cengage Learning Australia, 2014. 536pp., ISBN 9780170248518

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

žádné další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Úvod do studia mezinárodních měnových vztahů

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2009/2010 zimní semestr, platnost do: 2016/2017 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85  85
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2010/2011 (B6208) Ekonomika a management (6208R174) European Business Studies P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance (01) Finance P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance (01) Finance P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku