114-0511/03 – Mezinárodní měnové vztahy (IMR)

Garantující katedraKatedra ekonomieKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Aleš Melecký, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Aleš Melecký, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské, navazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HLA31 Ing. Karel Hlaváček, Ph.D.
MEL044 doc. Ing. Aleš Melecký, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Charakterizovat podstatu mezinárodních měnových trhů a vysvětlit základní pojmy v této oblasti. Popsat vztahy mezi měnovými kurzy a úrokovými sazbami a objasnit jejich působení na okamžité a termínové kurzy. Identifikovat hlavní determinanty vývoje měnových kurzů Vysvětlit rozdíly mezi běžně používanými režimy měnových kurzů a s nimi spojenou politikou centrální banky. Definovat měnové riziko a jeho řízení pomocí měnových derivátů. Analyzovat strukturu platební bilance na příkladu ČR.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Předmět je zaměřen na seznámení se základními pojmy a podstatou mezinárodních finančních vztahů a dále na vybrané okruhy teorie a praxe mezinárodních peněžních trhů. Mezi tyto okruhy patří především devizové trhy, měnové riziko a jeho řízení pomocí měnových derivátů, determinace a prognózování devizových kursů a analýza platební bilance. Obsahem seminářů jsou praktické příklady z mezinárodní peněžní ekonomie.

Povinná literatura:

MOFFETT, Michael H., Arthur I. STONEHILL a David K. EITEMAN. Fundamentals of multinational finance. Ed. 4th. Upper Saddle River: Pearson, c2012. ISBN 978-0-13-282991-5. MADURA, Jeff. International financial management. London: Cengage Learning, 2017. ISBN 978-1473725508. MISHKIN, Frederick, S., The Economics of Money, Banking and Financial Markets. London: Pearson 2015. ISBN 978-0133836790.

Doporučená literatura:

SHAPIRO, Alan C. Multinational Financial Management. 10th ed., Wiley, 2013. ISBN 978-1118572382. EITEMAN, David K., Arthur I. STONEHILL a Michael H. MOFFETT. Multinational Business Finance. 14th ed., Harlow: Pearson Education Limited, 2016. ISBN 978-0133879872. BYFORD, M., and MANKIW, G. Principles of Macroeconomics: Australian Edition. 6th edition, South Melbourne: Cengage Learning Australia, 2014. 536pp., ISBN 9780170248518

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zápočtový test - max. 100%., min. 51%. Podmínky absolvování pro studenty s individuálním plánem jsou stejné. Povinná účast na cvičeních není vyžadována.

E-learning

Viz LMS

Další požadavky na studenta

žádné další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Předmět je vyučován jen v angličtině. 1. Úvod do teorie měnových trhů. - Měnové kurzy a jejich kótování. - Funkce a struktura měnového trhu. - Mezibankovní devizový trh. 2. Kurzová arbitráž a promptní transakce. - Arbitráž a spekulace. - Typy transakcí na měnových trzích. - Promptní transakce. 3. Termínové transakce na měnových trzích a zajišťování kursového rizika. - Krytá úroková arbitráž. - Kótování termínových kontraktů. - Formy zajišťování u termínovaných kontraktů. 4. Měnové kurzy. - Typy měnových kurzů. - Jednoduchý model determinace měnového kurzu. - Rovnováha a stabilita na měnovém trhu. 5. Měnové futures. - Charakteristika kontraktů futures. - Faktory ovlivňující pohyb kurzu futures. - Zajišťování pomocí futures. 6. Měnové opce. - Charakteristika měnových opcí. - Vnitřní a časová hodnota opce. - Využití měnových opcí k zajišťování. 7. Měnové swapy. - Podstata a vznik swapů. - Kotace měnových swapů. - Typy a průběh swapových operací. 8. Determinace měnového kurzu v krátkém období - model trhu aktiv. - Poptávka po zahraničním aktivu. - Vliv rozdílu úrokových sazeb. - Fisherův efekt. - Nekrytá a krytá úroková parita. 9. Determinace devizového kurzu v dlouhém období. - Teorie parity kupní síly. - Model paritních podmínek. 10. Řízení měnových kurzů. - Typy kurzových režimů. - Teoretická východiska řízení měnových kurzů. - Devizové intervence a jejich efektivnost. 11. Kurzová politika v tranzitivních ekonomikách. - Přístupy v kurzovém managementu. - Nástroje kurzové politiky. - Kurzová politika v ČR. 12. Měnové krize. - Příčiny měnových krizí. - Modely prognózování. - Přístupy k řešení krizí. 13. Platební bilance. – Kategorie platební bilance. - Platební bilance v teoretických modelech. - Úprava platební bilance.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr, platnost do: 2016/2017 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (B0311A050005) Aplikovaná ekonomie (S02) Mezinárodní ekonomické vztahy P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (B0311A050005) Aplikovaná ekonomie (S01) Ekonomický rozvoj P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (B0412A050005) Finance P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (B0412A050006) Finance P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0412A050005) Finance P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B0311A050005) Aplikovaná ekonomie (S01) Ekonomický rozvoj P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B0311A050005) Aplikovaná ekonomie (S02) Mezinárodní ekonomické vztahy P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B0412A050006) Finance P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0311A050005) Aplikovaná ekonomie (S01) Ekonomický rozvoj P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0311A050005) Aplikovaná ekonomie (S02) Mezinárodní ekonomické vztahy P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0412A050005) Finance P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0412A050006) Finance P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0311A050005) Aplikovaná ekonomie (S02) Mezinárodní ekonomické vztahy P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0311A050005) Aplikovaná ekonomie (S01) Ekonomický rozvoj P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0412A050005) Finance P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0412A050006) Finance P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance P angličtina Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance P angličtina Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (03) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R027) Národní hospodářství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B0311A050005) Aplikovaná ekonomie (S02) Mezinárodní ekonomické vztahy P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B0311A050005) Aplikovaná ekonomie (S01) Ekonomický rozvoj P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B0412A050005) Finance P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B0412A050006) Finance P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (03) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R027) Národní hospodářství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance P angličtina Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R027) Národní hospodářství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (03) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance P angličtina Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance P angličtina Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance P angličtina Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
Incoming students- BS 2023/2024 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming students- BS 2022/2023 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok

Hodnocení Výuky2019/2020 zimní
2018/2019 zimní
2017/2018 zimní
2016/2017 zimní
2015/2016 zimní