114-0512/02 – Dějiny ekonomických teorií (HET)

Garantující katedraKatedra ekonomieKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Martin Macháček, Ph.D. et Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Martin Macháček, Ph.D. et Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2017/2018Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JAW127 doc. Ing. Jan Janků, Ph.D.
MAH11 prof. Ing. Martin Macháček, Ph.D. et Ph.D.
SPA60 Ing. Lenka Spáčilová, Ph.D.
WRO25 Ing. Tomáš Wroblowský, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 4+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- charakterizovat vývoj ekonomického myšlení od starověku do současnosti - diskutovat a zhodnotit přínos jednotlivých ekonomických směrů pro rozvoj ekonomického myšlení - rozpoznat a formulovat rozdíly mezi neoklasickou a keynesovskou ekonomií - shrnout důsledky krize keynesovské teorie v 70. letech 20. století a vysvětlit vznik soudobých teorií - formulovat základní odlišnosti ekonomických směrů stojících mimo hlavní proud ekonomického myšlení - identifikovat chrakteristické rysy českého ekonomického myšlení

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Předmět seznamuje posluchače s vývojem hlavních směrů a jednotlivých škol ekonomického myšlení od starověku až po současnost. Částečná pozornost je věnována také teoriím stojícím mimo hlavní proud ekonomického myšlení. Předmět by měl posluchačům umožnit pochopení vzniku a podstaty ekonomických teorií, o něž se opírá soudobá ekonomie a jiné navazující disciplíny.

Povinná literatura:

1. EKELUND JR., Robert B. and Robert F. HÉBERT. A History of Economic Theory and Method. 6th ed. Waveland Press, 2013. ISBN 978-1478606383. 2. BACKHOUSE, Robert E. The Ordinary Business of Life: A History of Economics from the Ancient World to the Twenty-First Century. Princeton University Press, 2004. ISBN 978-0691116297. 3. BRUE, Stanley and Randy GRANT. The Evolution of Economic Thought. 8th ed. South-Western College Publications, 2012. ISBN 978-1111823689.

Doporučená literatura:

1. WHITE, Lawrence H. The Clash of Economic Ideas: The Great Policy Debates and Experiments of the Last Hundred Years. Cambridge: Cambridge University Press, 2012. ISBN 978-1107621336. 2. SANDELIN, Bo, TRAUTWEIN, Hans-Michael and Richard WUNDRAK. A Short History of Economic Thought. 3rd. ed. Routledge, 2014. ISBN 978-1138780200. 3. BUCHHOLZ, Todd G. New Ideas from Dead Economists: An Introduction to Modern Economic Thought. Updated ed. Plume, 2007. ISBN 978-0452288447.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

In case of ordered distance learning due to the adverse epidemic situation, all credit tests and exams will have to be attempted online via LMS Moodle and MS Teams, while other study requirements remain unchanged.

E-learning

Další požadavky na studenta

Zkouška je písemná. Student úspěšně ukončí předmět, pokud získá 51 bodů ze 100 možných.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Ekonomické myšlení ve starověku a středověku. a. Ekonomické učení ve starém Řecku a Římě. b. Scholastické myšlení středověku. 2. Merkantilismus jako ekonomické učení a hospodářská politika. a. Vznik a charakteristické rysy raného merkantilismu. b. Rozvinutý merkantilismus. 3. Fyziokraté. a. Fyziokraté a hospodářský liberalismus. b. F. Quesnay a jeho ekonomická tabulka. 4. Klasická škola politické ekonomie. a. Učení A. Smitha. b. Politická ekonomie D. Ricarda. c. Další vývoj klasické ekonomie – T. R. Malthus, J. B. Say, J. S. Mill. 5. Neoklasická ekonomie I. a. Vznik a charakteristické rysy neoklasické ekonomie. b. Teorie mezního užitku v pojetí rakouské subjektivně psychologické školy. 6. Neoklasická ekonomie II. a. Teorie dílčí rovnováhy v díle Alfreda Marshalla. b. Model všeobecné ekonomické rovnováhy Leona Walrase. 7. Teorie nedokonalé a monopolistické konkurence. a. Teorie nedokonalé konkurence v pojetí J. Robinsonové. b. Teorie monopolistické konkurence v pojetí E. Chamberlina. 8. Makroekonomický přístup švédské školy. a. Hospodářská politika navrhovaná švédskými ekonomy. 9. Makroekonomická teorie J. M. Keynese. a. Charakteristické rysy Keynesovy teorie. b. Keynesova teorie efektivní poptávky. c. Keynesova teorie úroku a peněz. 10. Neokeynesovská a postkeysovská teorie, nové keynesovství. a. Neokeynesovství a hospodářská politika. b. Postkeynesovská kritika neokeynesovství. c. Větve nového keynesovství. 11. Monetarismus. a. Vznik, vývoj a charakteristické rysy monetarismu. b. M. Friedman a nová kvantitativní teorie peněz. c. Monetaristické pojetí inflace a nezaměstnanosti. 12. Ekonomie strany nabídky. Nová klasická ekonomie. a. Vliv daňového systému na chování hospodářských subjektů. b. Hypotéza racionálních očekávání. c. Účinnost hospodářské politiky podle nové klasické ekonomie. 13. Alternativní směry soudobého ekonomického myšlení. a. Německá historická škola a institucionalismus. b.Neoinstitucionalismus. c.Teorie industriální, postindustriální a informační společnosti. 14. Tradice a vývoj českého ekonomického myšlení. a. Vývoj českého ekonomického myšlení do I. světové války. b. České ekonomické myšlení mezi dvěma světovými válkami. c. České ekonomické myšlení po II. světové válce.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2017/2018 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Není stanoven

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (N0412A050005) Finance P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0311A050013) Aplikovaná ekonomie (S01) Ekonomický rozvoj ER P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0311A050013) Aplikovaná ekonomie (S01) Ekonomický rozvoj ER P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0412A050005) Finance P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0311A050013) Aplikovaná ekonomie (S01) Ekonomický rozvoj ER P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0412A050005) Finance P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0311A050013) Aplikovaná ekonomie (S01) Ekonomický rozvoj ER P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0311A050013) Aplikovaná ekonomie (S01) Ekonomický rozvoj ER P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2021/2022 zimní