114-0519/01 – Filosofie a metodologie ekonomie (FME)

Garantující katedraKatedra ekonomieKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Martin Macháček, Ph.D. et Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Martin Macháček, Ph.D. et Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MAH11 prof. Ing. Martin Macháček, Ph.D. et Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- Rozlišit vědecký a ne-vědecký pohled na svět - Analyzovat způsob tvorby ekonomických kategorií - Formulovat základní logické postupy výstavby ekonomické teorie - Porovnat různá filozoficko-metodologická východiska pro interpretaci ekonomických jevů - Pochopit způsob tvoření ekonomických teorií

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře

Anotace

Předmět je zaměřen na prohloubení odborných vědomostí pomocí poznání logiky a struktury myšlenkových východisek ekonomické vědy. Cílem je, aby studenti pochopili, jakým způsobem dospěli představitelé ekonomických škol k závěrům, které jsou jim předkládány ve zjednodušené podobě v učebnicích, a dokázali tyto závěry kriticky posoudit.

Povinná literatura:

1. BLAUG, Mark. The Methodology of Economics Or How Economists Explain. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2006. 286 p. ISBN 9780521436786. 2. BOUMANS, Marcel and John B. DAVIS. Economic Methodology: Understanding Economics as a Science. 2nd ed. Palgrave, 2015. 248 p. ISBN 978-1137545558. 3. LAWSON, Tony. Essays on the Nature and State of Modern Economics. London: Routledge, 2015. 276 p. ISBN 978-1138851023.

Doporučená literatura:

1. CALDWELL, Bruce J. Beyond Positivism: Economic Methodology in the Twentieth Century. London: Routledge, 1994. 304 p. ISBN 978-0415109116. 2. FRIEDMAN, Milton The Methodology of Positive Economics. In Essays in Positive Economics. Chicago: Chicago University Press, 1966, pp. 3-16, 30-43. ISBN 978-0226264035. 3. HANDS, Wade D. Reflection without Rules: Economic Methodology and Contemporary Science Theory. Cambridge: Cambridge University Press, 2001. 492 p. ISBN 978-0521797962. 4. SNOWDON, Brian and Howard R. VANE. Modern Macroeconomics: Its Origin, Development and Current State. New edition. Cheltenham: Edward Elgar Pub., 2005. 832 p. ISBN 978-1845422080.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

In case of ordered distance learning due to the adverse epidemic situation, all credit tests will have to be attempted online via LMS Moodle and MS Teams, while other study requirements remain unchanged.

E-learning

Další požadavky na studenta

Vytvoření a následná prezentace seminární práce stanoveného rozsahu, jejímž tématem je problematika filosofie, případně sociologie a historie vědy, s aplikací v některé z oblastí ekonomie (např. logického pozitivismu, kritického racionalismu, holismu, viz sylabus předmětu), anebo problematika metodologie ekonomie (např. dedukce versus indukce, role experimentu v ekonomii, pronikání metod ekonomie do jiných věd a naopak).

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Věda, její pojetí, klasifikace, geneze, vývoj a krize. 2. Logický pozitivismus a empirismus, kritický racionalismus. 3. Historie a sociologie vědy, metodologie vědeckých výzkumných programů. 4. Metodologie ekonomické vědy J. S. Milla a následovníků. Deduktivismus. 5. Logický pozitivismus v ekonomii, ekonomie jako empirická věda. 6. Popperova metodologie sociálních věd, princip falzifikace v ekonomii. 7. Vědecké revoluce a ekonomická paradigmata. 8. Vědecké výzkumné programy v ekonomii. 9. Operacionalismus v pojetí P. A. Samuelsona. Metodologie pozitivní ekonomie M. Friedmana. 10. Kvantitativní ekonomie a výpočetní experiment. Multiagentní ekonomie. 11. Experimentální ekonomie. 12. Rétorický a ontologický obrat v ekonomii. Kritický realismus. 13. Významné spory o metodu v ekonomii.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet   3
Rozsah povinné účasti: Účast na přednáškách a cvičeních není povinná.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Studenti s ISP mají shodné podmínky průběžné kontroly a ukončení předmětu.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0412A050005) Finance P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (N0311A050013) Aplikovaná ekonomie (S01) Ekonomický rozvoj P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0412A050005) Finance P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0311A050013) Aplikovaná ekonomie (S01) Ekonomický rozvoj P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0311A050013) Aplikovaná ekonomie (S01) Ekonomický rozvoj P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0412A050005) Finance P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0311A050013) Aplikovaná ekonomie (S01) Ekonomický rozvoj P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0412A050005) Finance P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0311A050013) Aplikovaná ekonomie (S01) Ekonomický rozvoj P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0412A050005) Finance P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (N0311A050013) Aplikovaná ekonomie (S01) Ekonomický rozvoj P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (N0412A050005) Finance P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.