114-0522/02 – Mezinárodní finance (IF)

Garantující katedraKatedra ekonomieKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Aleš Melecký, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Aleš Melecký, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2011/2012Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské, navazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HLA31 Ing. Karel Hlaváček, Ph.D.
LIB009 prof. Dr. Ing. Jan Libich
MEL044 doc. Ing. Aleš Melecký, Ph.D.
SIN0124 Prity Sinha, M.Sc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Interpretovat problematiku mezinárodních financí, její teoretické základy i reálné dění. Rozpoznat dopady měnového rizika v podniku a diskutovat možnosti měření a řízení expozic. Navrhnout možnosti financování prostřednictvím instrumentů, které jsou nabízeny na mezinárodních finančních trzích. Diskutovat výhody a nevýhody různých forem mezinárodních investic. Kriticky hodnotit průběh finančních krizí - jejích příčiny, projevy a následky včetně možností jejích předvídání.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Předmět prohlubuje znalosti získané v základních kurzech ekonomie a financí o poznatky v oblasti finančních vztahů, které probíhají mezi subjekty na mezinárodních trzích. Cílem je rozšířit poznatky studentů tak, aby se dobře orientovali v problematice mezinárodních financí a dokázali používat jednotlivé instrumenty mezinárodních trhů.

Povinná literatura:

KRUGMAN, Paul R., Maurice OBSTFELD a Marc MELITZ. International Economics: Theory and Policy. 12th ed. Harlow: Pearson, 2023. 824 s. ISBN 978-1292409719. MADURA, Jeff. International Financial Management. 14th ed. Boston: ‎ Cengage Learning, 2020. 736 s. ISBN 978-0357130544. REINERT, Kenneth A. An Introduction to International Economics: New Perspectives on the World Economy. 2nd ed. Cambridge:Cambridge University Press, 2020. 276 s. ISBN 9781108470056.

Doporučená literatura:

EITEMAN, David K., Arthur I. STONEHILL a Michael H. MOFFET. Multinational Business Finance. 15th. ed. Harlow: Pearson, 2020. 640 s. ISBN 978-1292270081. MANKIW, N. Gregory. Brief Principles of Macroeconomics. 9th. ed. Boston: Cengage Learning, 2020. 480 s. ISBN 978-0357133507. MOFFET, Michael H., Arthur I. STONEHILL a David K. EITEMAN. Fundamentals of Multinational Finance. 6th ed. Harlow: Pearson. 2021. 608 s. ISBN 978-1292215211.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Způsob ukončení předmětu ·Zápočet – test (max. 30 b., potřebné min. 16 b.) ·Zkouška – (max. 70b., minimum není stanoveno) ·Celkově je potřeba získat za zápočet a zkoušku min. 51 b. Podmínky pro studenty s individuálním studijním plánem jsou stejné.

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou další požadavky na studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Introduction to foreign exchange markets. - Exchange rates and quotation. - Function and structure of forex markets. - Interbank forex market. - spot and forward transactions 2. Forward and swaps. - Evolution of forward transactions. - Forwards. - Swaps. - Comparison with other currency derivates (fututres, options). 3. Foreign exchange risk and exposure. - Characteristics of FX risk and exposure. - Transaction exposure. - Translation exposure. 4. Globalisation of financial markets and international banking. - Development of financial markets. - New forms of international financing. - Recent trends in development of international financial system. 5. Eurocurrency markets and eurocredits. - Development of Eurocurrency instruments. - Forms of eurocredits. - Euronotes markets. 6. Eurobonds. - Eurobond market. - Types of eurobonds. - Subjects of Eurobond markets. 7. Organisation of Eurobond issues. - Procedures of an Eurobond issue. - Costs of Eurobond issues . - Global bonds. 8. International share markets. - Share issues at foreign markets. - Foreign share markets. - Global shares. 9. International portfolio investments. - International investments and risk diversification. - Foreign investments and CAPM. - Selection of international portfolio. 10. Foreign direct investments. - International capital budgeting. - Country risk analysis . - International taxation. 11. Models of exchange rate determination. - Assets market model. - Determination in long run. - Modern theories of exchange rate determination. 12. Exchange rates management. - Exchange rate regimes. - Theoretical approaches to exchange rates managing. - Currency interventions and their effectiveness. 13. Financial crises. - Characteristics of financial crises. - Analysis of financial crises. - Forecasting models. 14. Balance of payments. - Balance of payments‘categories. - Adjusting of the balance of payments. - Sustainability of current account deficits.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2011/2012 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30 (30) 16 2
                Zápočtová písemka Písemka 30  16 2
        Zkouška Zkouška 70  0 3
Rozsah povinné účasti: není stanoven

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Podmínky absolvování pro studenty s individuálním plánem jsou stejné. Povinná účast na cvičeních není vyžadována.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0412A050005) Finance FIN P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0488A050004) Finance a účetnictví (S01) Finance FIN P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0311A050040) Ekonomie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (N0311A050013) Aplikovaná ekonomie (S02) Mezinárodní ekonomické vztahy IA P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0311A050013) Aplikovaná ekonomie (S01) Ekonomický rozvoj P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0488A050004) Finance a účetnictví (S01) Finance FIN P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0412A050005) Finance FIN P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0311A050013) Aplikovaná ekonomie (S02) Mezinárodní ekonomické vztahy IA P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0311A050013) Aplikovaná ekonomie (S01) Ekonomický rozvoj P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0311A050040) Ekonomie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0311A050013) Aplikovaná ekonomie (S02) Mezinárodní ekonomické vztahy IA P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0311A050013) Aplikovaná ekonomie (S01) Ekonomický rozvoj P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0412A050005) Finance FIN P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0488A050004) Finance a účetnictví (S01) Finance FIN P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0311A050013) Aplikovaná ekonomie (S01) Ekonomický rozvoj P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0311A050013) Aplikovaná ekonomie (S02) Mezinárodní ekonomické vztahy IA P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0412A050005) Finance FIN P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0488A050004) Finance a účetnictví (S01) Finance FIN P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (N0311A050013) Aplikovaná ekonomie (S01) Ekonomický rozvoj P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0311A050013) Aplikovaná ekonomie (S02) Mezinárodní ekonomické vztahy IA P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0488A050004) Finance a účetnictví (S01) Finance FIN P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0412A050005) Finance FIN P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B6208) Ekonomika a management (6208R174) European Business Studies P angličtina Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B6208) Ekonomika a management (6208R174) European Business Studies P angličtina Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N0311A050013) Aplikovaná ekonomie (S02) Mezinárodní ekonomické vztahy IA P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0311A050013) Aplikovaná ekonomie (S01) Ekonomický rozvoj P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (N0412A050005) Finance FIN P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0488A050004) Finance a účetnictví (S01) Finance FIN P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B6208) Ekonomika a management (6208R174) European Business Studies P angličtina Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B6208) Ekonomika a management (6208R174) European Business Studies P angličtina Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B6208) Ekonomika a management (6208R174) European Business Studies P angličtina Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství (00) Národní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství (00) Národní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství (00) Národní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
Incoming students - MS 2024/2025 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming students - MS 2023/2024 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming students - MS 2022/2023 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming students- MS 2021/2022 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming students - master study 2020/2021 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming students - master study 2019/2020 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming students - master study 2018/2019 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming Students 2017/2018 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming Students 2016/2017 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming Students 2015/2016 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming Students 2014/2015 prezenční čeština povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming students 2013/2014 prezenční čeština povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming Students 2012/2013 prezenční čeština povinně volitelný 163 - International Office stu. blok

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2021/2022 zimní
2019/2020 zimní
2012/2013 zimní