114-0522/03 – Mezinárodní finance (IF)

Garantující katedraKatedra ekonomieKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Aleš Melecký, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Aleš Melecký, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HLA31 Ing. Karel Hlaváček, Ph.D.
LIB009 prof. Dr. Ing. Jan Libich
LOK02 Ing. Aleš Lokaj, Ph.D.
MEL044 doc. Ing. Aleš Melecký, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Interpretovat problematiku mezinárodních financí, její teoretické základy i reálné dění. Rozpoznat dopady měnového rizika v podniku a diskutovat možnosti měření a řízení expozic. Navrhnout možnosti financování prostřednictvím instrumentů, které jsou nabízeny na mezinárodních finančních trzích. Diskutovat výhody a nevýhody různých forem mezinárodních investic. Kriticky hodnotit průběh finančních krizí - jejích příčiny, projevy a následky včetně možností jejích předvídání.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Předmět prohlubuje znalosti získané v základních kurzech ekonomie a financí o poznatky v oblasti finančních vztahů, které probíhají mezi subjekty na mezinárodních trzích. Cílem je rozšířit poznatky studentů tak, aby se dobře orientovali v problematice mezinárodních financí a dokázali používat jednotlivé instrumenty mezinárodních trhů.

Povinná literatura:

KRUGMAN, Paul R., Maurice OBSTFELD a Marc MELITZ. International Economics: Theory and Policy. 12th ed. Harlow: Pearson, 2023. 824 s. ISBN 978-1292409719. MADURA, Jeff. International Financial Management. 14th ed. Boston: ‎ Cengage Learning, 2020. 736 s. ISBN 978-0357130544. REINERT, Kenneth A. An Introduction to International Economics: New Perspectives on the World Economy. 2nd ed. Cambridge:Cambridge University Press, 2020. 276 s. ISBN 9781108470056.

Doporučená literatura:

EITEMAN, David K., Arthur I. STONEHILL a Michael H. MOFFET. Multinational Business Finance. 15th. ed. Harlow: Pearson, 2020. 640 s. ISBN 978-1292270081. MANKIW, N. Gregory. Brief Principles of Macroeconomics. 9th. ed. Boston: Cengage Learning, 2020. 480 s. ISBN 978-0357133507. MOFFET, Michael H., Arthur I. STONEHILL a David K. EITEMAN. Fundamentals of Multinational Finance. 6th ed. Harlow: Pearson. 2021. 608 s. ISBN 978-1292215211.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Způsob ukončení předmětu ·Zápočet – test (max. 30 b., potřebné min. 16 b.) ·Zkouška – (max. 70b., minimum není stanoveno) ·Celkově je potřeba získat za zápočet a zkoušku min. 51 b.

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou další požadavky na studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Introduction to foreign exchange markets. - Exchange rates and quotation. - Function and structure of forex markets. - Interbank forex market. - spot and forward transactions 2. Forward and swaps. - Evolution of forward transactions. - Forwards. - Swaps. - Comparison with other currency derivates (fututres, options). 3. Foreign exchange risk and exposure. - Characteristics of FX risk and exposure. - Transaction exposure. - Translation exposure. 4. Globalisation of financial markets and international banking. - Development of financial markets. - New forms of international financing. - Recent trends in development of international financial system. 5. Eurocurrency markets and eurocredits. - Development of Eurocurrency instruments. - Forms of eurocredits. - Euronotes markets. 6. Eurobonds. - Eurobond market. - Types of eurobonds. - Subjects of Eurobond markets. 7. Organisation of Eurobond issues. - Procedures of an Eurobond issue. - Costs of Eurobond issues . - Global bonds. 8. International share markets. - Share issues at foreign markets. - Foreign share markets. - Global shares. 9. International portfolio investments. - International investments and risk diversification. - Foreign investments and CAPM. - Selection of international portfolio. 10. Foreign direct investments. - International capital budgeting. - Country risk analysis . - International taxation. 11. Models of exchange rate determination. - Assets market model. - Determination in long run. - Modern theories of exchange rate determination. 12. Exchange rates management. - Exchange rate regimes. - Theoretical approaches to exchange rates managing. - Currency interventions and their effectiveness. 13. Financial crises. - Characteristics of financial crises. - Analysis of financial crises. - Forecasting models. 14. Balance of payments. - Balance of payments‘categories. - Adjusting of the balance of payments. - Sustainability of current account deficits.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  16
        Zkouška Zkouška 70  0 3
Rozsah povinné účasti: není stanoven

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance (01) Finance P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance (01) Finance P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2017/2018 zimní