114-0539/01 – Behaviorální ekonomie (BE)

Garantující katedraKatedra ekonomieKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Aleš Melecký, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Aleš Melecký, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HLA31 Ing. Karel Hlaváček, Ph.D.
KON0310 Ing. Vojtěch Koňařík
MEL044 doc. Ing. Aleš Melecký, Ph.D.
SUL080 Ing. Monika Šulganová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Charakterizovat podstatu behaviorální ekonomie a vysvětlit základní pojmy v této oblasti. Popsat odlišnosti klasické a behaviorální ekonomie a kritiku racionálního rozhodování. Představit základní behaviorální heuristiky a jejich praktické aplikace. Přiblížit prolínání behaviorální ekonomie do dalších oblastí jako jsou behaviorální finance a marketing.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře

Anotace

Ekonomická teorie vnímá ve svých modelech člověka jako racionálního jedince maximalizujícího svůj užitek. Takový jedinec je považován pouze za optimální teoretický koncept a skutečné chování člověka se proto může jevit jako zdánlivě iracionální. Behaviorální ekonomové se domnívají, že odchylky od racionality a sobectví jsou systémové. V tomto kurzu opouštíme předpoklady tradičních modelů a zaměříme se jak na teorii spotřebitele, firmy a rovněž na teorii investování a financí z behaviorálního pohledu. Experimentální ekonomie s sebou přinesla překonání bariéry čisté racionality a sobectví, přičemž společně s behaviorální ekonomií umožňuje i ekonomům pozorovat lidské chování.

Povinná literatura:

BADDELEY, Michelle. Behavioural Economics: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press, 2017. 144 s. ISBN 9780198754992. O'SULLIVAN, Arthur. Behavioral Economics. Oxford: Oxford University Press, 2022. 472 s. ISBN 978-0197515921. THALER, Richard B. a Cass R. SUNSTEIN. Nudge: The Final Edition. New York: Penguin Books, 2021. 384 s. ISBN 978-0143137009.

Doporučená literatura:

ARIELY Dan a Jeff KREISLER. Dollars and Sense. New York: Harper Collins, 2018. 288 s. ISBN 978-0062651211. TALEB, Nassim N. Skin in the Game: Hidden Asymmetries in Daily Life. New York: Random House, 2020. 304 s. ISBN 978-0425284643. WILKINSON, Nick a Matthias KLAES. An Introduction to Behavioral Economics. 3rd ed. New York: ‎Bloomsbury, 2017. ISBN 978-1137524126.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Prezentace projektu + zápočetový test - max. 30 b., min. 18 b. Zkouška - max. 70 b., min. 21 b. Podmínky absolvování pro studenty s individuálním plánem jsou stejné. Povinná účast na cvičeních není vyžadována.

E-learning

viz LMS

Další požadavky na studenta

Nejsou další požadavky na studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1) Úvod • Předchůdci behaviorální ekonomie • Metodologie ekonomie • Teoretické přístupy v behaviorální ekonomii • Experimentální metody • Příklady z pole behaviorálních důkazů 2) Behaviorální rozhodování při riziku a nejistotě • Klasický přístup k teorii rozhodování • Teorie subjektivního očekáváného užitku • Porušení (nesoulad) teorie očekávaného užitku 3) Behaviorální modely rozhodování • Teorie užitku – závislost na pořadí • Teorie vyhlídek • Lidské chování v situacích s extrémní pravděpodobností • Preference rizika 4) Aplikace behaviorální teorie rozhodování • Majetnický efekt a asymetrie v směně • Cíle a kontrakty jako referenční body • Morální hazard, averze ke ztrátě a optimální kontrakty 5) Zkreslení současnosti a časová nekonzistence • Důkazy temporálního lidského rozhodování • Behaviorální modely časového diskontování • Aplikace současných preferencí (zkreslení současnosti) 6) Behaviorální teorie her • Důkazy strategického lidského rozhodování • Modely behaviorální teorie her 7) Behaviorální modely učení se • Evoluční teorie her • Modely učení se • Stochastická sociální dynamika 8) Teorie emocí • Emoce lidského chování • Interakce mezi emocemi a vědomím 9) Omezená racionalita • Heuristika v rozhodování • Zákon malých čísel • Klam konjunkce • Heuristika dostupnosti 10) Behaviorální finance • Neoklasická teorie kapitálových trhů a její hranice • Chování investorů z pohledu behaviorálních financí • Spekulační bubliny jako znak tržních anomálií 11) Sociální preference a ekonomie trhu práce • Důkazy sociálního chování • Modely spravedlnosti a reciprocity • Aplikace v oblasti ekonomie trhu práce 12) Ekonomie informací • Morální hazard a motivační smlouvy • Nepříznivý výběr a signalizování • Ekonomie a psychologie 13) Altruismus, reciprocita a peer efekt 14) Praktické aplikace behaviorální ekonomie

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  18
        Zkouška Zkouška 70  21 3
Rozsah povinné účasti: není stanoven

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Podmínky absolvování pro studenty s individuálním plánem jsou stejné. Povinná účast na cvičeních není vyžadována.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0412A050005) Finance P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (N0414A050002) Marketing a obchod P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (N0311A050040) Ekonomie HPO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0311A050013) Aplikovaná ekonomie (S02) Mezinárodní ekonomické vztahy P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (N0311A050013) Aplikovaná ekonomie (S01) Ekonomický rozvoj AE P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0414A050002) Marketing a obchod P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0412A050005) Finance P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0311A050013) Aplikovaná ekonomie (S02) Mezinárodní ekonomické vztahy P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0311A050013) Aplikovaná ekonomie (S01) Ekonomický rozvoj AE P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0311A050040) Ekonomie HPO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0311A050013) Aplikovaná ekonomie (S02) Mezinárodní ekonomické vztahy P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0311A050013) Aplikovaná ekonomie (S01) Ekonomický rozvoj AE P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0412A050005) Finance P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0414A050002) Marketing a obchod P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0311A050013) Aplikovaná ekonomie (S01) Ekonomický rozvoj AE P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0311A050013) Aplikovaná ekonomie (S02) Mezinárodní ekonomické vztahy P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0412A050005) Finance P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0311A050013) Aplikovaná ekonomie (S01) Ekonomický rozvoj AE P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0311A050013) Aplikovaná ekonomie (S02) Mezinárodní ekonomické vztahy P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0412A050005) Finance P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (N0311A050013) Aplikovaná ekonomie (S02) Mezinárodní ekonomické vztahy P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (N0311A050013) Aplikovaná ekonomie (S01) Ekonomický rozvoj AE P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0412A050005) Finance P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
Incoming students - MS 2024/2025 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming students - MS 2023/2024 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming students - MS 2022/2023 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming students- MS 2021/2022 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming students - master study 2020/2021 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok

Hodnocení Výuky2022/2023 letní