114-0544/01 – Fiskální teorie a politika (FTP)

Garantující katedraKatedra ekonomieKredity2
Garant předmětuprof. Dr. Ing. Jan LibichGarant verze předmětuIng. Tomáš Wroblowský, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
WRO25 Ing. Tomáš Wroblowský, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student by měl být schopen: -zhodnotit účinnost fiskálních opatření vlády -srovnat teoretické přístupy k rozpočtové nerovnováze -odhadnout dopady změn fiskálních veličin na ostatní makroekonomické proměnné -navrhnout opatření pro zlepšení stavu veřejných financí

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Předmět poskytuje přehled vybraných aspektů fiskální teorie od konce 2. světové války do současnosti. Soustřeďuje se na analýzu účinnosti fiskální politiky v neokeynesovském modelu IS-LM pro uzavřenou i otevřenou ekonomiku, pozornost je však věnována i alternativním teoretickým přístupům (hypotéza ricardovské ekvivalence). Předmět rovněž propojuje poznatky obecné makroekonomické teorie s některými vysoce aktuálními problémy soudobé ekonomické reality (např. fiskální politika v rámci EU, resp. EMU, příčiny a důsledky chronických deficitů v některých zemích). U studentů se při zvolení tohoto kurzu předpokládají znalosti nabyté v předmětech Makroekonomie A, Mikroekonomie A, Veřejné finance a Hospodářská politika A. Výhodou jsou rovněž znalosti získané v předmětech Světová ekonomika a Dějiny ekonomických teorií, jejich absence však není překážkou úspěšného absolvování kurzu.

Povinná literatura:

Izák, Vratislav. Fiskální politika. Praha: VŠE 2005

Doporučená literatura:

Stiglitz, J. E.: Ekonomie veřejného sektoru. Praha, Grada Publishing 1997.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2009/2010 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zkouška Zkouška 100  51
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2010/2011 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance (01) Finance P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance (01) Finance P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku