114-0544/03 – Fiskální teorie a politika (FTP)

Garantující katedraKatedra ekonomieKredity4
Garant předmětuprof. Dr. Ing. Jan LibichGarant verze předmětuprof. Dr. Ing. Jan Libich
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAD0012 Ing. Ondřej Badura, Ph.D.
JAW127 doc. Ing. Jan Janků, Ph.D.
LIB009 prof. Dr. Ing. Jan Libich
WRO25 Ing. Tomáš Wroblowský, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student by měl být schopen: -zhodnotit účinnost fiskálních opatření vlády -srovnat teoretické přístupy k rozpočtové nerovnováze -odhadnout dopady změn fiskálních veličin na ostatní makroekonomické proměnné -navrhnout opatření pro zlepšení stavu veřejných financí

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Předmět poskytuje přehled vybraných aspektů fiskální teorie od konce 2. světové války do současnosti. Soustřeďuje se na analýzu účinnosti fiskální politiky v neokeynesovském modelu IS-LM pro uzavřenou i otevřenou ekonomiku, pozornost je však věnována i alternativním teoretickým přístupům (hypotéza ricardovské ekvivalence). Předmět rovněž propojuje poznatky obecné makroekonomické teorie s některými vysoce aktuálními problémy soudobé ekonomické reality (např. fiskální politika v rámci EU, resp. EMU, příčiny a důsledky chronických deficitů v některých zemích). U studentů se při zvolení tohoto kurzu předpokládají znalosti nabyté v předmětech Makroekonomie A, Mikroekonomie A, Veřejné finance a Hospodářská politika A. Výhodou jsou rovněž znalosti získané v předmětech Světová ekonomika a Dějiny ekonomických teorií, jejich absence však není překážkou úspěšného absolvování kurzu.

Povinná literatura:

Izák, Vratislav. Fiskální politika. Praha: VŠE 2005

Doporučená literatura:

Stiglitz, J. E.: Ekonomie veřejného sektoru. Praha, Grada Publishing 1997.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Students have to prepare for the seminars. They must write thir homework papers, which are then discussed within seminars.

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou žádné další požadavky na studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. FISCAL POLICY IN CLOSED ECONOMY – THE IS-LM ANALYSIS - Crowding-out effect of government purchases - Fiscal policy multiplier - Interaction of monetary and fiscal policy in the IS-LM model 2. FISCAL POLICY IN OPEN ECONOMY – THE IS-LM-BP ANALYSIS - Efficiency of fiscal policy in alternative exchange rate regimes - Efficiency of fiscal policy in alternative levels of capital mobility 3. BUDGET DEFICIT AND ITS MEASUREMENT - budget deficit – its possible causes and consequences - Structural and cyclical deficit and their measurement - Alternative measures of fiscal imbalance 4. THEORY OF GOVERNMENT DEBT - Government debt, its causes and consequences - Domestic debt and its consequences. - Foreign debt and its consequences 5. RICARDIAN EQUIVALENCE. - Debt and taxes as equivalent methods of financing government expenditures - Permanent income – life cycle hypothesis application, interteporal choice - Ricardian equivalence and economic policy 6. FISCAL ASPECTS OF SUPPLY SIDE ECONOMICS - Theory of incentives (P. C. Roberts). - Theory of Laffer curve - Fiscal experiments in the 80’s (M. Thatcher, R. Reagan) and their results 7. THEORY AND EMPIRY OF FISCAL FEDERALISM - Neokeynesian conception of fiscal federalism (R. Musgrave). - W. Oates‘ approach of fiscal federalism - Fiscal policy in integrating Europe (EU, EMU). 8. INTERACTION OF MONETARY AND FISCAL POLICY. - Fiscal aspects of monetary policy - Seigniorage as a source of budget revenues - Intertemporal budget constraint and „weak version“ of fiscal theory of price level 9. LONG-RUN SUSTAINABILITY OF PUBLIC FINANCE - Demographic changes and fiscal sustainability - Role of mandatory expenditures in public finance

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 51 3
        Presentation Jiný typ úlohy 20  0
        Defence of seminar paper Semestrální projekt 80  0 2
Rozsah povinné účasti: není stanoven

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (N0412A050005) Finance P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0488A050004) Finance a účetnictví (S01) Finance P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0412A050005) Finance P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0488A050004) Finance a účetnictví (S01) Finance P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0488A050004) Finance a účetnictví (S01) Finance P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0412A050005) Finance P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (N0488A050004) Finance a účetnictví (S01) Finance P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (N0412A050005) Finance P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2013/2014 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance (01) Finance P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.