114-0544/04 – Fiskální teorie a politika (FTP)

Garantující katedraKatedra ekonomieKredity4
Garant předmětuprof. Dr. Ing. Jan LibichGarant verze předmětuprof. Dr. Ing. Jan Libich
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JAW127 doc. Ing. Jan Janků, Ph.D.
LIB009 prof. Dr. Ing. Jan Libich
WRO25 Ing. Tomáš Wroblowský, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student by měl být schopen: -zhodnotit účinnost fiskálních opatření vlády -srovnat teoretické přístupy k rozpočtové nerovnováze -odhadnout dopady změn fiskálních veličin na ostatní makroekonomické proměnné -navrhnout opatření pro zlepšení stavu veřejných financí

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Předmět poskytuje přehled vybraných aspektů fiskální teorie od konce 2. světové války do současnosti. Soustřeďuje se na analýzu účinnosti fiskální politiky v neokeynesovském modelu IS-LM pro uzavřenou i otevřenou ekonomiku, pozornost je však věnována i alternativním teoretickým přístupům (hypotéza ricardovské ekvivalence). Předmět rovněž propojuje poznatky obecné makroekonomické teorie s některými vysoce aktuálními problémy soudobé ekonomické reality (např. fiskální politika v rámci EU, resp. EMU, příčiny a důsledky chronických deficitů v některých zemích). U studentů se při zvolení tohoto kurzu předpokládají znalosti nabyté v předmětech Makroekonomie A, Mikroekonomie A, Veřejné finance a Hospodářská politika A. Výhodou jsou rovněž znalosti získané v předmětech Světová ekonomika a Dějiny ekonomických teorií, jejich absence však není překážkou úspěšného absolvování kurzu.

Povinná literatura:

IZÁK, Vratislav. Fiskální politika. Praha: Oeconomica, 2005. 209 s. ISBN 80-245-0976-8. KUBÁTOVÁ, Květa. Fiskální a monetární politika po velké recesi. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016. 118 s. ISBN 978-80-7380-605-7. ROSEN, Harvey and Ted GAYER, Public Policy (Global 10th Edition), 2014. 700p. ISBN 978-00-7715-469-1.

Doporučená literatura:

JÍLEK, Milan. Fiskální decentralizace, teorie a empirie. Praha: ASPI, 2008. 426 s. ISBN 978-80-7357-355-3. BACHANOVÁ, Veronika. Fiskální politika v prostředí evropské hospodářské a měnové unie. Praha: C.H. Beck, 2014. 127 s. ISBN 978-80-7400-526-8. HANSEN, Alvin Harvey a Seymour Edwin HARRIS. Monetary theory and fiscal policy. Chicago: Papamoa Press, 2018. 219 p. ISBN 978-1-78912-741-6.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Students have to prepare for the seminars. They must write thir homework papers, which are then discussed within seminars.

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou žádné další požadavky na studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. FISCAL POLICY IN CLOSED ECONOMY – THE IS-LM ANALYSIS - Crowding-out effect of government purchases - Fiscal policy multiplier - Interaction of monetary and fiscal policy in the IS-LM model 2. FISCAL POLICY IN OPEN ECONOMY – THE IS-LM-BP ANALYSIS - Efficiency of fiscal policy in alternative exchange rate regimes - Efficiency of fiscal policy in alternative levels of capital mobility 3. BUDGET DEFICIT AND ITS MEASUREMENT - budget deficit – its possible causes and consequences - Structural and cyclical deficit and their measurement - Alternative measures of fiscal imbalance 4. THEORY OF GOVERNMENT DEBT - Government debt, its causes and consequences - Domestic debt and its consequences. - Foreign debt and its consequences 5. RICARDIAN EQUIVALENCE. - Debt and taxes as equivalent methods of financing government expenditures - Permanent income – life cycle hypothesis application, interteporal choice - Ricardian equivalence and economic policy 6. FISCAL ASPECTS OF SUPPLY SIDE ECONOMICS - Theory of incentives (P. C. Roberts). - Theory of Laffer curve - Fiscal experiments in the 80’s (M. Thatcher, R. Reagan) and their results 7. THEORY AND EMPIRY OF FISCAL FEDERALISM - Neokeynesian conception of fiscal federalism (R. Musgrave). - W. Oates‘ approach of fiscal federalism - Fiscal policy in integrating Europe (EU, EMU). 8. INTERACTION OF MONETARY AND FISCAL POLICY. - Fiscal aspects of monetary policy - Seigniorage as a source of budget revenues - Intertemporal budget constraint and „weak version“ of fiscal theory of price level 9. LONG-RUN SUSTAINABILITY OF PUBLIC FINANCE - Demographic changes and fiscal sustainability - Role of mandatory expenditures in public finance

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2014/2015 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 51 3
        Obhajoba seminární práce Jiný typ úlohy 70  0 2
        Aktivita v průběhu seminářů Jiný typ úlohy 30  12
Rozsah povinné účasti: není stanoven

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance (01) Finance P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2018/2019 zimní
2017/2018 zimní
2016/2017 zimní
2015/2016 zimní