114-0557/03 – Ekonomická analýza v prostředí R (EAR)

Garantující katedraKatedra ekonomieKredity4
Garant předmětudoc. Antonio Rodríguez Andrés, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Antonio Rodríguez Andrés, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení2021/2022
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
AND0096 doc. Antonio Rodríguez Andrés, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 1+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Po absolvování tohoto předmětu bude student schopen zvládnout důležité základy popisné statistiky, vizualizaci dat, regresní analýzu, modely binární volby, modely celočíselných a panelových dat ve statistickém programu R.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Dnešní rozsáhlé datové sady vyžadují nové statistické metody, nový počítačový software a především finanční manažery vyškolené v těchto nových metodách a odpovídajícím softwaru. Tento kurz poskytuje studentům úvod do statistického softwaru R a velký počet aplikací z oblasti ekonomie. Kurz zahrnuje důležité základy popisné statistiky, vizualizaci dat, regresní analýzu, modely binární volby, modely celočíselných a panelových dat. Student v průběhu kurzu připraví a poté prezentuje výzkumný projekt na konkrétní téma s využitím vyučovaných přístupů a metod.

Povinná literatura:

LANDER, Jared P. [i]R for everyone: Advanced Analytics and Graphics.[/i] Crawfordsville: Adison Wesley, 2014. ISBN-13: 978-0-321-88803-7. VERZANI, John. [i]Using R for introductory statistics.[/i] [online]. Dostupné z: https://cran.r-project.org/doc/contrib/Verzani-SimpleR.pdf. WOOLDRIDGE, Jeffrey M. [i]Introductory econometrics: a modern approach.[/i] Sixth edition. Boston: Cengage Learning, 2016. ISBN 978-1-305-27010-7.

Doporučená literatura:

DOUGHERTY, Christopher. [i]Introduction to econometrics. [/i] Fifth edition. Oxford: Oxford University Press, 2016. ISBN 978-0-19-967682-8. JAMES, G., D. WITTEN, T. HASTIE and R. TIBSHIRANI. [i]An Introduction to Statistical Learning Applications in R. [/i] Stanford: Springer, 2012. Dostupné z: http://www-stat.stanford.edu/~tibs/. NEUSSER, Klaus. [i]Time series econometrics. [/i] Switzerland: Springer, 2016. Springer texts in business and economics. ISBN 978-3-319-32861-4.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Přednášky jsou vedeny formou prezentací a probraná problematika bude řešena prakticky na seminářích, které studentům usnadní chápání nově nabytých informací. Tímto způsobem získají praktické zkušenosti s aplikovanými analýzami dat a kódováním v R. Není stanovena závěrečná zkouška. Studenti však musí zpracovat svůj vlastní výzkumný projekt s použitím dat a R kódů. Hodnocení kurzu bude založeno na tomto výzkumném projektu.

E-learning

Další požadavky na studenta

Žádné další požadavky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Začínáme s R, stažení R, instalace R 2. Prostředí R: příkazový řádek atd. 3. R balíčky: instalace a stahování balíčků, 4. Základy práce v R: základní matematika, proměnné, chybějící data, vektory 5. Typy dat: datové struktury, matice, listy atd. 6. Nahrávání dat do programu R: načítání CSV souborů, excelovských dat a dalších databází (Stata, a SPSS) 7. Základní grafy v R: použití funkce “plot” 8. Pokročilá grafika pomocí ggplot 9. Základní statistika: deskriptivní statistika, kovariance, korelace 10. Regresní analýza: lineární modely 11. Generalizované lineární modely: logistický model 12. Modely celočíselných dat: negativní binomiální a poissonovské modely 13. Úvod do panelových dat: fixní a náhodné efekty 14. Vytváření sestav pomocí R: příkaz „knitr“

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr, platnost do: 2021/2022 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N0311A050012) Aplikovaná ekonomie (S01) Mezinárodní ekonomické vztahy P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0311A050013) Aplikovaná ekonomie (S01) Ekonomický rozvoj P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0311A050013) Aplikovaná ekonomie (S02) Mezinárodní ekonomické vztahy P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0688A050001) Informační a znalostní management P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.