114-0577/01 – Monetární ekonomie (MOE)

Garantující katedraKatedra ekonomieKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Zuzana Kučerová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Zuzana Kučerová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KUC20 doc. Ing. Zuzana Kučerová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět poskytuje studentům teoretické základy nutné pro porozumění monetární teorie a soudobé monetární politiky. Studenti budou po absolvování předmětu schopni: - popsat a vysvětlit hlavní kanály transmisního mechanismu monetární politiky, jejichž prostřednictvím monetární politika reálně působí na ekonomiku; - vysvětlit konvenční a nekonvenční monetární politiku; - definovat monetární politiku v měnové unii a mimo měnovou unii; - použít modely pro analýzu monetární politiky otevřené ekonomiky.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Kurz Monetární ekonomie poskytuje orientaci v soudobé monetární ekonomii. Úvodní témata jsou věnována významu peněz v tržní ekonomice, modernímu monetárnímu systému a konvenčním nástrojům a transmisi měnové politiky. Dále je věnována pozornost nekonvenční měnové politice a jejím formám. V kurzu jsou rovněž objasněny otázky měnové politiky ČNB, ECB, Fedu a dalších centrálních bank. V neposlední řadě je pozornost věnována monetární politice v prostředí otevřené ekonomiky, diskutovány jsou jednotlivé měnově-politické a kurzové režimy. Poslední část je zaměřena na měnovou politiku v měnové unii a mimo ni.

Povinná literatura:

MISHKIN, Frederic S. The Economics of Money, Banking, and Financial Markets. 12th ed. Harlow: Pearson, 2019. 738 p. ISBN 978-1-292-26885-9. WALSH, C. E. Monetary Theory and Policy. 4th Ed. Cambridge: MIT Press, 2017. 661 s. ISBN 978-0-262-03581-1.

Doporučená literatura:

KRUGMAN, Paul R., Maurice OBSTFELD a Marc J. MELITZ. International finance: theory & policy. 11th ed. Harlow: Pearson, 2018. ISBN 978-1-292-23873-9. MISHKIN, Frederic S. a Stanley G. EAKINS. Financial markets and institutions. 8th ed. Boston: Pearson, 2016. ISBN 978-1-292-06048-4.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Od studentů v prezenční formě studia se požaduje aktivní povinná účast na cvičeních. Ověření studijních výsledků bude realizováno formou kombinované zkoušky. Kombinovaná zkouška je tvořena písemnou a ústní částí.

E-learning

Další požadavky na studenta

Studenti mohou získat body za aktivitu na přednáškách. Ověření studijních výsledků bude realizováno formou kombinované zkoušky. Kombinovaná zkouška je tvořena písemnou a ústní částí.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úloha peněž v tržní ekonomice 2. Poptávka po penězích 3. Nabídka peněz 4. Úrokové sazby 5. Centrální banka a její funkce 6. Transmisní kanály měnové politiky 7. Cíle a nástroje měnové politiky, konvenční vs. nekonvenční měnová politika 8. Měnově-politické režimy (inflační cílování, měnové cílování, cílování měnového kurzu) 9. Měnová politika a měnový kurz, úroková parita 10. Měnový kurz a HDP 11. Režimy měnových kurzů a realizace měnové politiky 12. Měnová integrace a realizace měnové politiky v/mimo měnovou unii 13. Balassův-Samuelsonův model 14. Finanční krize

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100  51
        Zápočet Zápočet  
        Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (N0311A050013) Aplikovaná ekonomie (S01) Ekonomický rozvoj AE P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0311A050013) Aplikovaná ekonomie (S01) Ekonomický rozvoj AE P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0311A050013) Aplikovaná ekonomie (S01) Ekonomický rozvoj AE P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.