114-0577/02 – Monetární ekonomie (MOE)

Garantující katedraKatedra ekonomieKredity3
Garant předmětudoc. Ing. Zuzana Kučerová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Zuzana Kučerová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KUC20 doc. Ing. Zuzana Kučerová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 3+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět poskytuje studentům teoretické základy nutné pro porozumění monetární teorie a soudobé monetární politiky. Studenti budou po absolvování předmětu schopni: - popsat a vysvětlit hlavní kanály transmisního mechanismu monetární politiky, jejichž prostřednictvím monetární politika reálně působí na ekonomiku; - vysvětlit konvenční a nekonvenční monetární politiku; - definovat monetární politiku v měnové unii a mimo měnovou unii; - použít modely pro analýzu monetární politiky otevřené ekonomiky.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Kurz Monetární ekonomie poskytuje orientaci v soudobé monetární ekonomii. Úvodní témata jsou věnována významu peněz v tržní ekonomice, modernímu monetárnímu systému a konvenčním nástrojům a transmisi měnové politiky. Dále je věnována pozornost nekonvenční měnové politice a jejím formám. V kurzu jsou rovněž objasněny otázky měnové politiky ČNB, ECB, Fedu a dalších centrálních bank. V neposlední řadě je pozornost věnována monetární politice v prostředí otevřené ekonomiky, diskutovány jsou jednotlivé měnově-politické a kurzové režimy. Poslední část je zaměřena na měnovou politiku v měnové unii a mimo ni.

Povinná literatura:

JÍLEK, Josef. Finance v globální ekonomice I. Peníze a platební styk. Praha: Grada Publishing, 2013. ISBN 978-80-247-3893-2. KUČEROVÁ, Zuzana. Monetární ekonomie a politika. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2023. ISBN 978-80-248-4669-9. MISHKIN. Frederic S. The Economics of Money, Banking, and Financial Markets. 12th ed. Harlow: Pearson Addison Wesley, 2019. ISBN 978-1-292-26885-9.

Doporučená literatura:

KODEROVÁ, Jitka, Milan SOJKA a Jan HAVEL. Teorie peněz. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011. ISBN 978-80-7357-640-0. POLOUČEK, Stanislav a kol. Peníze, banky, finanční trhy. Praha: C. H. Beck, 2009. ISBN 978-80-7400-152-9. REVENDA, Zbyněk, Martin MANDEL, Jan KODERA, Petr MUSÍLEK a Petr DVOŘÁK. Peněžní ekonomie a bankovnictví. 6. vyd. Praha: Management Press, 2015. ISBN 978-80-7261-279-6.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Ověření studijních výsledků bude realizováno formou testu v polovině semestru a závěrečného testu.

E-learning

Další požadavky na studenta

Studenti mohou získat body za aktivitu na přednáškách. Ověření studijních výsledků bude realizováno formou testu v polovině semestru a závěrečného testu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úloha peněž v tržní ekonomice 2. Poptávka po penězích 3. Nabídka peněz 4. Úrokové sazby 5. Centrální banka a její funkce 6. Transmisní kanály měnové politiky 7. Cíle a nástroje měnové politiky, konvenční vs. nekonvenční měnová politika 8. Měnově-politické režimy (inflační cílování, měnové cílování, cílování měnového kurzu) 9. Měnová politika a měnový kurz, úroková parita 10. Měnový kurz a HDP 11. Režimy měnových kurzů a realizace měnové politiky 12. Měnová integrace a realizace měnové politiky v/mimo měnovou unii 13. Balassův-Samuelsonův model 14. Finanční krize

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2022/2023 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet 60  31 3
Rozsah povinné účasti: Přednášky jsou dobrovolné.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Ověření studijních výsledků bude realizováno formou testu v polovině semestru a závěrečného testu.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0412A050005) Finance FIN P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0412A050005) Finance FIN P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0412A050005) Finance FIN P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0412A050005) Finance FIN P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
Incoming students - MS 2023/2024 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming students - MS 2022/2023 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok

Hodnocení Výuky2021/2022 zimní