114-0577/02 – Monetární ekonomie (MOE)

Garantující katedraKatedra ekonomieKredity3
Garant předmětudoc. Ing. Zuzana Kučerová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Zuzana Kučerová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DVO37 Ing. Kateřina Dvoroková, Ph.D.
KUC20 doc. Ing. Zuzana Kučerová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 3+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět poskytuje studentům teoretické základy nutné pro porozumění monetární teorie a soudobé monetární politiky. Studenti budou po absolvování předmětu schopni: - popsat a vysvětlit hlavní kanály transmisního mechanismu monetární politiky, jejichž prostřednictvím monetární politika reálně působí na ekonomiku; - vysvětlit konvenční a nekonvenční monetární politiku; - definovat monetární politiku v měnové unii a mimo měnovou unii; - použít modely pro analýzu monetární politiky otevřené ekonomiky.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Kurz Monetární ekonomie poskytuje orientaci v soudobé monetární ekonomii. Úvodní témata jsou věnována významu peněz v tržní ekonomice, modernímu monetárnímu systému a konvenčním nástrojům a transmisi měnové politiky. Dále je věnována pozornost nekonvenční měnové politice a jejím formám. V kurzu jsou rovněž objasněny otázky měnové politiky ČNB, ECB, Fedu a dalších centrálních bank. V neposlední řadě je pozornost věnována monetární politice v prostředí otevřené ekonomiky, diskutovány jsou jednotlivé měnově-politické a kurzové režimy. Poslední část je zaměřena na měnovou politiku v měnové unii a mimo ni.

Povinná literatura:

MISHKIN, Frederic S. The Economics of Money, Banking, and Financial Markets. 12th ed. Harlow: Pearson, 2019. 738 p. ISBN 978-1-292-26885-9. WALSH, C. E. Monetary Theory and Policy. 4th Ed. Cambridge: MIT Press, 2017. 661 s. ISBN 978-0-262-03581-1.

Doporučená literatura:

KRUGMAN, Paul R., Maurice OBSTFELD a Marc J. MELITZ. International finance: theory & policy. 11th ed. Harlow: Pearson, 2018. ISBN 978-1-292-23873-9. MISHKIN, Frederic S. a Stanley G. EAKINS. Financial markets and institutions. 8th ed. Boston: Pearson, 2016. ISBN 978-1-292-06048-4.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Podmínkou pro udělení zápočtu je vypracování seminární práce. Ověření studijních výsledků bude realizováno formou testu v polovině semestru a závěrečného testu.

E-learning

Další požadavky na studenta

Studenti mohou získat body za aktivitu na přednáškách. Ověření studijních výsledků bude realizováno formou testu v polovině semestru a závěrečného testu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úloha peněž v tržní ekonomice 2. Poptávka po penězích 3. Nabídka peněz 4. Úrokové sazby 5. Centrální banka a její funkce 6. Transmisní kanály měnové politiky 7. Cíle a nástroje měnové politiky, konvenční vs. nekonvenční měnová politika 8. Měnově-politické režimy (inflační cílování, měnové cílování, cílování měnového kurzu) 9. Měnová politika a měnový kurz, úroková parita 10. Měnový kurz a HDP 11. Režimy měnových kurzů a realizace měnové politiky 12. Měnová integrace a realizace měnové politiky v/mimo měnovou unii 13. Balassův-Samuelsonův model 14. Finanční krize

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet  
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (N0412A050005) Finance FIN P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0412A050005) Finance FIN P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku